PROLEĆE 2018


20.03.2018. - 19:42 

Utorak, 27.3.2018. od 11h, Konferencijska sala, III sprat, Kula FTN-aOD PRIMITIVNOG DO KIBERNETSKO-FIZIČKOG PČELARSTVA
dr Nikola Zogović
Institut Mihajlo Pupin, Beograd

Ovo izlaganje pruža vremensku perspektivu pčelarstva od samog početka i opisuje kako stanje tehnike može da doprinese budućem napretku iz perspektive kontrole u procesu pčelarstva. Naš stav je da će pčelarstvo evoluirati od trenutnog stanja, što se može opisati kao dobro uspostavljeno racionalno, sa mnogim pokušajima niske tehnološke spremnosti u kretanju ka preciznom pčelarstvu, na kibernetsko-fizičko pčelarstvo (KFP), što će omogućiti kontrolu celog procesa pčelarstva i postizanje cilja održivosti. Predstavljamo proces pčelarstva i karakterizaciju sistema od nivoa jedne pčele do globalnog nivoa. Dati su neki opšti izazovi i mogućnosti za uspostavljanje KFP-a. Štaviše, predstavljamo studiju slučaja, koja opisuje kako zdravstvena zaštita pčela, od odgovarajuće dijagnoze do odgovarajućih mera, može biti pretvorena u KFP koncept.