Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Nikola Čučković (O2 19/2020)
Studijski program:Geodezija i geoinformatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Realizacija sistema za monitoring deformacija primenom Raspberry PI i Arduino platformi i softverskim rešenjem u Python okruženju
Tema (Eng):Deformation monitoring system based on Arduino and Raspberry PI platforms and with software solution in Python
Datum odbrane:06.04.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMiroslav Kljajić
Vanredni profesor
MentorAleksandar Ristić
Redovni profesor
ČlanAleksandra Radulović
Vanredni profesor
 
Student:Nataša Gavrilović (PR 3/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:ERC standardi i njihova implementacija u programskom jeziku Solidity
Tema (Eng):ERC standards and their implementation in Solidity programming language
Datum odbrane:05.04.2023. 14:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorNemanja Nedić
Docent
ČlanSrđan Vukmirović
Redovni profesor
 
Student:Igor Marković (PR 102/2017)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Veštačka inteligencija i kognitivni servisi u Amazonu
Tema (Eng):Artificial intelligence and cognitive services in AWS
Datum odbrane:05.04.2023. 13:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorSrđan Vukmirović
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Luka Crnomarković (PR 110/2015)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Arhitektura i primeri primene FILECOIN-a
Tema (Eng):Architecture and application of FILECOIN
Datum odbrane:05.04.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorSrđan Vukmirović
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Novica Selenić (II 33/2018)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza i unapređenje skladišnog poslovanja u kompaniji za proizvodnju automobilskih instrument tabli
Tema (Eng):Analysis and improvement of warehouse in a company that produces automotive dashboards and instrument clusters
Datum odbrane:05.04.2023. 10:30
Mesto odbrane:209 - Kabinet
Komisija

PredsednikMilan Mirković
Vanredni profesor
MentorStevan Milisavljević
Redovni profesor
ČlanVijoleta Vrhovac
Asistent-master
 
Student:Milorad Svorcan (im 121/2016)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza logističkih aktivnosti na projektu realizacije međunarodne konferencije studentske organizacije
Tema (Eng):Analysis of logistical activities on the project of the realization of the international conference of the student organization
Datum odbrane:05.04.2023. 10:00
Mesto odbrane:209 - Kabinet
Komisija

PredsednikMilan Mirković
Vanredni profesor
MentorStevan Milisavljević
Redovni profesor
ČlanVijoleta Vrhovac
Asistent-master
 
Student:Sonja Simić (MP 85/2017)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izbor reznih alata za operacije obrade spojnice hvataljke manipulatora
Tema (Eng):Selection of cutting tools for machining of the manipulator gripper coupling
Datum odbrane:01.04.2023. 13:30
Mesto odbrane:114 - Kabinet
Komisija

PredsednikMilovan Lazarević
Redovni profesor
MentorĐorđe Vukelić
Redovni profesor
ČlanMario Šokac
Docent
 
Student:Marija Milidragović (PR 50/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Veb aplikacija za naručivanje i dostavu hrane
Tema (Eng):Web application for food ordering and delivery
Datum odbrane:31.03.2023. 16:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikNikola Luburić
Docent
MentorSiniša Nikolić
Docent
ČlanIgor Dejanović
Redovni profesor
 
Student:Tijana Bjelović (GR 81/2015)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Idejno rješenje male hidroelektrane na rijeci Klobučarica
Tema (Eng):Conceptual solution of a small hydro power plant on the Klobučarica river
Datum odbrane:31.03.2023. 12:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikMiloš Šešlija
Docent
MentorGoran Jeftenić
Docent
ČlanDanilo Stipić
Asistent-master
 
Student:Živorad Jovanović (E1 86/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Poboljšanje rezolucije termalne kamere korišćenjem standardnog CMOS kamera modula
Tema (Eng):Improving resolution of the thermal camera by using a standard CMOS camera module
Datum odbrane:31.03.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Rajs
Vanredni profesor
MentorJovan Bajić
Vanredni profesor
ČlanLaslo Tarjan
Vanredni profesor
 
Student:Elena Krunić (SF 61/2019)
Studijski program:Softverske i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne strukovne studije
Tema:Sistem za ocenjivanje i preporučivanje filmova
Tema (Eng):Movie rating and recommendation system
Datum odbrane:31.03.2023. 11:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikDragan Ivanović
Redovni profesor
MentorMarko Marković
Docent
ČlanSiniša Nikolić
Docent
 
Student:Ivan Gaborov (SF 30/2017)
Studijski program:Softverske i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne strukovne studije
Tema:Praćenje finansija skladištenjem fiskalnih računa
Tema (Eng):Tracking finances by storing receipts
Datum odbrane:31.03.2023. 10:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikSiniša Nikolić
Docent
MentorDragan Ivanović
Redovni profesor
ČlanMarko Marković
Docent
 
Student:Miroslav Katanić (E1 80/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:CNC mašina za izradu štampanih pločica
Tema (Eng):CNC machine for making printed circuit boards
Datum odbrane:31.03.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikLaslo Tarjan
Vanredni profesor
MentorJovan Bajić
Vanredni profesor
ČlanVladimir Rajs
Vanredni profesor
 
Student:Vasa Kotarlić (SF 26/2016)
Studijski program:Softverske i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne strukovne studije
Tema:Primena Kafke u mikroservisnoj arhitekturi
Tema (Eng):Application of Kafka in microservice architecture
Datum odbrane:31.03.2023. 10:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikSiniša Nikolić
Docent
MentorDragan Ivanović
Redovni profesor
ČlanMarko Marković
Docent
 
Student:Nađa Gvozdenac (SW 10/2018)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Veb aplikacija za biblioteku bazirana na mikroservisnoj arhitekturi
Tema (Eng):A library web application based on the microservice architecture
Datum odbrane:31.03.2023. 09:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikSiniša Nikolić
Docent
MentorIgor Dejanović
Redovni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Vanja Popović (A7 68/2021)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Primena aerogela kao termoizolacionog materijala
Tema (Eng):Application of aerogel as insulation material
Datum odbrane:30.03.2023. 13:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikMilena Krklješ
Redovni profesor
MentorVesna Bulatović
Docent
ČlanAnka Starčev-Ćurčin
Vanredni profesor
 
Student:Milanka Grubačić (O1 25/2016)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Izrada 3D modela iz oblaka tačaka
Tema (Eng):Creation of 3d models from point clouds
Datum odbrane:30.03.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAleksandra Radulović
Vanredni profesor
MentorMiro Govedarica
Redovni profesor
ČlanMehmed Batilović
Docent
 
Student:Marijana Turu (AU 110/2017)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje enterijera knjigoveznice
Tema (Eng):Interior design of a bookbinding studio
Datum odbrane:30.03.2023. 12:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorSaša Medić
Docent
ČlanRadomir Kojić
DOCENT IZ POLJA UMETNOSTI
 
Student:Dejana Golišević (AU 81/2017)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema: Planinska kuća na Romaniji - spoj tradicije i savremenog
Tema (Eng):Mountain house on Romania - mix of traditional and modern architecture
Datum odbrane:30.03.2023. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikRadomir Kojić
DOCENT IZ POLJA UMETNOSTI
MentorIgor Maraš
Vanredni profesor
ČlanSaša Medić
Docent
 
Student:Miloš Andrić (RA 6/2016)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj aplikacije za organizovanje malog fudbala u radnim okvirima Spring i React
Tema (Eng):Development of the application for organizing minifootball using Spring and React frameworks
Datum odbrane:30.03.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikGoran Savić
Vanredni profesor
MentorMilan Segedinac
Vanredni profesor
ČlanJelena Slivka
Vanredni profesor
 
Student:Andrea Bobinac (AU 17/2017)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje urbane spa oaze u Novom Sadu
Tema (Eng):Designing of Urban Spa Oasis in Novi Sad
Datum odbrane:29.03.2023. 15:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikRadomir Kojić
DOCENT IZ POLJA UMETNOSTI
MentorJelena Atanacković-Jeličić
Redovni profesor
ČlanSaša Medić
Docent
 
Student:Veljko Miletić (ST 36/2017)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Aspekt sigurnosti robe u kontejnerskim lancima snabdevanja
Tema (Eng):Safety aspect in the container supply chains
Datum odbrane:29.03.2023. 14:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSvetlana Nikoličić
Redovni profesor
MentorMarinko Maslarić
Vanredni profesor
ČlanDejan Mirčetić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Nevena Janković (BI 49/2015)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Model predikcije suicidnog ponašanja i analiza depresije i suicidnih misli
Tema (Eng):Prediction model of suicide behaviour and analytics of depression and suicidal thoughts
Datum odbrane:29.03.2023. 10:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanĐorđe Novaković
Docent
 
Student:Nikola Stevanović (E1 45/2020)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:FAZNA REGULACIJA DRAJVERA ZA INVERTOR ZA BEŽIČNE PUNJAČE ZA ELEKTRIČNA VOZILA
Tema (Eng):Phase regulation for inverter drivers for wireless chargers for electrical vehicles
Datum odbrane:28.03.2023. 11:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikVule Reljić
Docent
MentorVladimir Rajs
Vanredni profesor
ČlanKalman Babković
Vanredni profesor
 
Student:Dušan Glogovac (RA 151/2017)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija podrške za filtriranje CAN saobraćaja za analizator automobilskih magistrala DL4
Tema (Eng):Implementation of CAN traffic filtering support for the DL4 automotive bus analyzer
Datum odbrane:27.03.2023. 09:30
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikDragan Samardžija
Vanredni profesor
MentorŽeljko Lukač
Vanredni profesor
ČlanNebojša Pjevalica
Redovni profesor
 
Student:Maja Rozić (BI 49/2018)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Magnetna rezonanca
Tema (Eng):Magnetic resonance
Datum odbrane:23.03.2023. 10:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanĐorđe Novaković
Docent
 
Student:Nikola Kovačević (AU 99/2012)
Studijski program:Arhitektura i urbanizam
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Arhitektonsko-urbanistička studija održivog domaćinstva
Tema (Eng):Architectural-urbanistic study of a sustainable homestead
Datum odbrane:29.12.2022. 14:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarina Carević-Tomić
Docent
MentorMilica Vračarić
Redovni profesor
ČlanIvana Maraš
Docent
 
Student:Danijela Lazić (EE 84/2015)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRINCIPI ZAŠTITE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA
Tema (Eng):Principles of Protection of Power Transformers
Datum odbrane:21.10.2022. 12:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikAleksandar Stanisavljević
Docent
MentorDejan Jerkan
Docent
ČlanVladimir Popović
Docent