ZIMA 2014


01.11.2015. - 12:41 

Utorak, 23.12.2014. od 17h, Svečana sala FTN-a„MODELIRANJE UNUTRAŠNJEG UHA NA VIŠE SKALA – SIFEM FP7 EVROPSKI PROJEKAT”
Prof. dr Nenad Filipović
Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i
rukovodilac Centra za bioinženjering BioIRC Kragujevac

Cilj SIFEM FP7 Evropskog projekta je modeliranje unutrašnjeg uha na više skala. U ovom radu biće prikazani najnoviji rezultati ovog projekta.
Kohlea je najvažniji deo organa sluha, zbog činjenice da prihvata zvuke u obliku vibracija i prevodi ove vibracije u nervne impulse unutar Kortijevog organa, koji šalje informacije o zvuku do mozga. Funkcionisanje komponenti kohlee i njihovo ponašanje još uvek nije istraženo u potpunosti zbog njihove složene strukture. Osim toga teško je sakupiti eksperimentalne podatke za žive ljudske kohlee jer se nalaze u nepristupačnom delu.

Do sada je utvrđeno da kohlea radi kao elektro - mehanički sistem i potrebno je istražiti i električno i mehaničko ponašanje kohlee kako bi se poboljšalo lečenje bolesti organa sluha. Ovaj rad predstavlja mehanički model nesavijene i savijene kohlee napravljen korišćenjem 3D osmočvornih elemenata, kao i analizu elektro - mehaničkog 1D modela kohlee u prostoru stanja. Rezultati dobijeni iz oba dva modela kohlee pokazuju dobro poređenje sa Greenwood funkcijom i pokazuju odgovarajuće ponašanje kohlee. Ovi rezultati mogu dalje da se koriste za optimalni dizajn i testiranje inovativnih aparata za pomoć kod osoba sa oštećenim sluhom.