Доц. др Марјан Лебер одржао предавање и поклонио Уређај за мерење и управљање временом рада


07.11.2013. - 13:52
Доц. др Марјан Лебер одржао је предавање на тему "Савремени концепти и трендови у организацији рада" и представио Уређај за мерење и управљање временом рада, као савремени систем за статистичку обраду снимака измереног времена рада, који је овом приликом и поклонио Департману.

Директор Департмана доц. др Бојан Лалић најавио је ово интересантно предавање као корисно за надоградњу знања и вештина будућим инжењерима, а проблематику управљања временом представио је као потенцијални извор идеја за студентска истраживања у оквиру својих дипломских и мастер радова. Такође, навео је много разлога за гостовање доц. др Марјан Лебера и представио га као аутора бројних књига које се користе у наставном процесу на нашем Департману, као професора који се након десетогодишње каријере у аутомобилској индустрији посветио академској каријери у области производног менаџмента, и даље одржавајући везе с привредом. Управо својом професионалном и академском каријером заслужио је да држи предавања на различитим Универзитетима, рекао је доц. др Бојан Лалић, а то задовољство је имала данас и публика на овом предавању.

У оквиру свог предавања, доц. др Марјан Лебер, истакао је улогу норматива рада у данашњим условима, не само као основу за награђивање и контролу, већ и као стратешки алат приликом планирања процеса и квалитета рада, управљања временом и трошковима. Познавање норми рада је веома важно за ефективно управљање квалитетом, временом, трошковима и надасве иновативношу у пословању. Пословни циљ је свакако везан за минимизирање трошкова, док је циљ организације рада везан за максимизирање продуктивности, минимизирање трошкова и минимизирање степена грешке и учесталости кварења, што је уско везано за дефинисање норми рада, истиче доц. др Марјан Лебер. Квантификацију уштеде времена приказао је на примерима великих аутомобилских компанија, где су остварени значајни резултати у смањењу трошкова на нивоу радних места, што на годишњем нивоу целокупне производње износи и по неколико хиљада евра.

Предавање је завршио с интересантним видео записима о свакодневним начиним уштеде времена, истичући још једном важност овог необновљивог ресурса како у производњи, тако и у свакодневном животу.
 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.


   (1)