Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Архитектура (Др)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Константиновић др Драгана
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Принципи истраживања архитектонског простора316
Контексти архитектуре318
Дискурси у архитектури328

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 13310
Изборни предмет 24410
Изборни предмет 33310

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет 44210
Изборни предмет 56210
Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 10610

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 201518
Докторска дисертација - Теоријске основе0512

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 302030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Елаборат02020
Докторска дисертација - Техничка обрада и одбрана0010