Предмет: Докторска дисертација - Теоријске основе (17 - ADTO)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ12
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 28.11.2018..

Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања, метода и најновија теоријских сазнања из области архитектуре и сродних дисциплина приликом дефинисања конкретног плана истраживања и садржаја докторске дисертације.
Оспособљавање студената да самостално повезују материју из предмета докторских студија, примењују претходно стечена и нова знања, ради конципирања и спровођења сопственог истраживачког рада. Кроз самостално коришћење литературе, студенти проширују знања и постају способни да их креативно користе при креирању плана и структуре истраживања доскторске дисертације. Студенти се оспособљавају да израде и представе синопсис будуће докторске дисертације.
Формира се појединачно у складу са потребама даљег рада. Студент проучава стручну литературу, ради на формирању проблемског оквира истраживања, хипотеза, методологије. Студент консултује ментора/саветника и по потеби друге наставнике докторских студија. Теоријске основе представљају квалификациони испит. Студент ради на изради теоријских основа дисертације. Студент се припрема за полагање квалификационог испита.
Студент у сарадњи са саветником/ментором ради на изради теоријских основа докторске дисертације: садржају, структури, методологији и литератури. Теоријске основе се полажу као испит који се састоји из два дела: израда писаног елабората-синопсиса докторске дисертације који се доставља Комисији ; усмено представљање и одбрана рада пред Комисијом. Током израде елабората, студент обавља консултације са саветником/ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. Током израде рада, саветник може давати додатна упутства студенту, упућивати на одређену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног рада. Пошто је одбранио рад пред комисијом, студент се квалификовао за даље студије.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
група ауторачасописи са листе Кобсонsve Енглески
група ауторачасописи, монографије и докторске дисертације из дате проблематикеsve Српски/енглески језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада50.00
Усмени део испитанеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!