Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 4


Укупан број ЕСПБ бодова
120


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 3, Семестар: Зимски

Методе оптимизације4220.008
Основи рачунарских мрежа2020.004
Алгоритми дигиталне обраде звука2020.004
Изборни предмет 140-22-40.008
Изборни предмет 23030.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Бежичне мреже - Internet of Things2020.004
Алгоритми дигиталне обраде слике2020.004
Пројектовање и архитектура рачунарских система - Системи засновани на Андроиду4040.008
Изборни предмет 53-402-40.008
Изборни предмет 63030.006

Година: 4, Семестар: Зимски

Међурачунарске комуникације и рачунарске мреже 12020.004
Напредно C програмирање у реалном времену2020.004
Софтвер у паметним уређајима3020.005
Изборни предмет 103020.007
Изборни предмет 113030.006
Стручна пракса - пројекат0006.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Верификација дигиталних система3030.006
Архитектуре и алгоритми ДСП-а3030.006
Изборни предмет 154040.008
Завршни рад - истраживачки рад0000.005
Завршни рад - израда и одбрана0003.005
 Документа