доц. др Миодраг Ђукић


Недостаје слика

др Миодраг Ђукић

Доцент


Телефон021/480-1123
E-mail
Академско звањеДоцент

Дипломирао 2007. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, са дипломским-мастер радом под називом "Једно решење уграђеног асемблера за Ц компајлер". У звање сарадника у настави на Универзитету у Новом Саду промовисан је 2007. године. Истраживачки интерес Миодрага Ђукића усмерен је ка програмским преводиоцима за процесоре са ограниченим ресурсима (превасходно базираних на ДСП архитектури), програмским алатима уопште, примени вештачке интелигенције, као и ка методологији наставе програмирања и осталих рачунарских области. Од страних језика течно говори енглески, а служи се и кинеским језиком.

Доцент
25.09.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом14.04.2015.01.09.2015.Катедра за рачунарску технику
Асистент01.05.2011.01.03.2015.Катедра за рачунарску технику
Асистент01.01.2010.01.06.2010.Катедра за рачунарску технику
Сарадник у настави25.11.2007.01.12.2009.Катедра за рачунарску технику
Стручни сарадник-Лаборант01.06.2007.01.11.2007.Катедра за рачунарску технику
НазивУ Установи
Једно решење уграђеног асемблера за C компајлер

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Ново решење компајлерске инфраструктуре за наменске процесоре

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуĐukić M., Popović M., Četić N., Považan I.: Embedded processor oriented compiler infrastructure, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2014, Vol. 14, No 3, pp. 123-130, ISSN 1582-7445
(М23) Рад у међународном часописуPopović M., Đukić M., Marinković V., Vranić N.: On Task Tree Executor Architectures Based on Intel Parallel Building Blocks, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2013, Vol. 10, No 1, pp. 369-392, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуČetić N., Popović M., Đukić M., Kovačević J.: Source traffic modeling in WSN for acoustic sensing in reverberant environment, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, Vol. 21, No 5, pp. 64-68, ISSN 1392-1215
(М23) Рад у међународном часописуMarinkovic V., Popovic M., Djukic M.: An Automatic Instruction-Level Parallelization of Machine Code, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2018, Vol. 18, No 1, pp. 27-36, ISSN 1582-7445
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBokan D., Đukić M., Popović M., Četić N.: Adjustment of GCC compiler frontend for embedded processors, 22. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 25-27 Novembar, 2014, pp. 983-986, ISBN 978-1-4799-6191-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadonic S., Đukić M., Četić N., Popović M.: One solution of loop invariant code motion compiler optimisation, 22. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 25-27 Novembar, 2014, pp. 1103-1015, ISBN 978-1-4799-6190-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović M., Bašičević I., Đukić M., Četić N.: Estimating Parallelism of Transactional Memory Programs, 3. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Yangzhou, 23-25 Mart, 2013, pp. 437-443, ISBN 978-1-4673-2764-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČetić N., Popović M., Đukić M., Krunić M.: A Run-Time Library for Parallel Processing on a Multi-core DSP, 3. Third Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS-EERC 2013), Budimpešta, 29-30 Avgust, 2013, pp. 41-47, ISBN 978-0-7695-5064-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPovažan I., Popović M., Đukić M., Četić N.: A Retargetable C Compiler for Embedded Systems, 3. Third Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS-EERC 2013), Budimpešta, 29-30 Avgust, 2013, pp. 48-54, ISBN 978-0-7695-5064-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović M., Đukić M., Marinković V., Vranić N.: A Task Tree Executor Architecture Based on Intel Threading Building Blocks, 19. IEEE International Conference and Workshop on Engineering of Computer Based Systems, Novi Sad, 11-13 April, 2012, pp. 201-209, ISBN 978-0-7695-4664-3/12
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGajić M., Kovačević J., Đukić M., Pečkai Kovač R.: Using a Simple Algorithm in SPP for Audio Quality Improvement Checkout, 19. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Telfor 2011, 22-24 Novembar, 2011, pp. 1115-1118, ISBN 978-1-4577-1498-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVranić N., Marinković V., Đukić M., Popović M.: An approach to parallelization of sequential C code, 2. IEEE Eastern European Conference on the Engineering of Computer Based Systems, Bratislava, 5-6 Septembar, 2011, pp. 143-146, ISBN 978-0-7695-4418-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐukić M., Četić N., Obradović R., Popović M.: An Approach to Instruction Set Compiled Simulator Development Based on a Target C Compliler Back-End Design, 1. IEEE Eastern European Conference on the Engineering of Computer Based Systems, Novi Sad: IEEE CS, 7-8 Septembar, 2009, pp. 32-41, ISBN 0-978-7695-3759-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐukić M., Četić N., Kovačević J., Popović M.: A C compiler based methodology for implementing audio DSP applications on a class of embedded systems Naziv skupa: The International Symposium on Consumer Electronics
(М52) Рад у часопису националног значајаKrunić M., Četić N., Đukić M., Považan I., Popović M.: Integrated development environment for multi-core systems, Tehnika, 2014, Vol. 69, No 5, pp. 818-826, ISSN 0040-2176
(М52) Рад у часопису националног значајаĐukić M., Četić N., Obradović R., Popović M.: An approach to instruction set compiled simulator development based on a target processor C compiler back-end design, Innovations in Systems and Software Engineering, 2013, Vol. 9, No 3, pp. 135-145, ISSN 1614-5046
(М52) Рад у часопису националног значајаPovažan I., Popović M., Đukić M., Krnjetin M.: Measuring the Quality Characteristics of an Assembly Code on Embedded Platforms, TELFOR Journal, 2012, Vol. 4, No 1, pp. 49-53, ISSN 1821-3251
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСпасојевић Б., Ђукић М., Зарић З., Крунић М., Поповић М.: Једно решење претраживања простора одлука при синтези кода у компајлеру, 19. Телекомуникациони форум ТЕЛФОР, Београд, 22-24 Новембар, 2011, пп. 1540-1542, ИСБН 978-1-4577-1498-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПоважан И., Поповић М., Ђукић М., Крњетин М.: Мерење квалитативних карактеристика асемблерског кода на наменским платформама, 19. Телекомуникациони форум ТЕЛФОР, Београд, 22-24 Новембар, 2011, пп. 1328-1331, ИСБН 978-1-4577-1498-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЗорић А., Ђукић М., Зорић Н., Ковачевић Ј., Очовај С.: Један приступ верификацији симулатора дигиталног сигнал процесора, 17. Телекомуникациони форум ТЕЛФОР, Београд, 24-26 Новембар, 2009
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЋулафић Б., Ранков Б., Ђукић М., Ковачевић Ј.: Једно решење динамичког прилагођавања интегрисаног развојног окружења на различите циљне ДСП платформе, 17. ТЕЛФОР, Београд, 24-26 Новембар, 2009, пп. 1201-1204
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРанков Б., Крњетин М., Ђукић М., Ковачевић Ј.: Једно решење испитивања спрежне компоненте за контролисано извршење програма на дигиталним сигнал процесорима, 16. Телекомуникациони форум ТЕЛФОР, Београд, 25-27 Новембар, 2008, ИСБН 978-86-7466-337-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЗарић З., Ђукић М., Гајић М., Поповић М.: Један концепт оптимизационе технике за искоришћење адресне јединице у Ц компајлеру , 52. ЕТРАН, Палић, 8-12 Јун, 2008
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЂукић М., Зарић З., Гајић М., Поповић М.: Један концепт оптимизационе технике за искоришћење адресне јединице у Ц компајлеру, 52. ЕТРАН, Палић, 8-12 Јун, 2008
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЂукић М., Ковачевић В.: Једно решење модификације Це компајлера са линијском структуром у циљу повећања искоришћења инструкционог паралелизма, 51. ЕТРАН, Херцег Нови, 4-8 Јун, 2007
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Четић Н., Поповић М., Ранков Б., Крњетин М., Ђукић М., Илић В.: Интегрисано развојно окружење за вишејезгарне системе, 2013
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Четић Н., Поповић М., Ранков Б., Крњетин М., Ђукић М., Тиквић С.: Окружење за испитивање програмских алата намењених вишејезгарним системима, 2013
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Поповић М., Лукић Н., Башичевић И., Ђукић М., Четић Н., Маринковић В., Јовановић В., Павловић Р.: Израда окружења за тестирање паралелизованог програма, 2012
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Пековић В., Јурца Ж., Поповић М., Лукач Ж., Симић Д., Очовај С., Бјелица М., Радин Б., Ђукић М., Четић Н.: Вишеканални дигитални аудио снимач - ВДАС, МНТР 12004, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Поповић М., Ковачевић В., Обрадовић М., Кукољ Д., Бербер С., Јурца Ж., Крајачевић З., Башичевић И., Ковачевић Ј., Дујић Ј., Ђукић М., Вртунски ., Тривуновић Б., Живковић М.: Бета верзија подсистема за дистрибуирану обраду ДМС алгоритама, Корисник ДМС Гроуп д.о.о., 2009
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоБјелица М., Маринковић В., Ђукић М., Каштелан И.: Метод за адаптивни видео пренос са камера у возилу, Београд, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, 2017
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоВранић Н., Каштелан И., Ђукић М., Маринковић В.: Поступак прилагођавања обраде мултимедијалног садржаја у дигиталном пријемнику, Београд, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, 2017
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентРачунарска техника и рачунарске комуникацијеУниверзитет у Новом Саду25.09.2020.
ДоцентРачунарска техника и рачунарске комуникацијеУниверзитет у Новом Саду25.09.2015.
АсистентРачунарска техника и рачунарске комуникације22.12.2013.
АсистентРачунарска техника и рачунарске комуникације22.12.2009.
Сарадник у наставиРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука28.11.2007.