Асистент са докторатом др Владимир Маринковић


Недостаје слика

др Владимир Маринковић

Асистент са докторатом


Телефон021/4801-113
E-mail
Академско звањеАсистент са докторатом

Владимир Б. Маринковић је рођен 2. марта 1986. године у Новом Саду. Школовао се у Новом Саду. Факултет техничких наука у Новом Саду уписао је 2005. године. Дипломирао је 2010. године на смеру Рачунарска техника и рачунарске комуникације са просечном оценом 9.88 (девет и 88/100), одбранивши дипломски рад "Једно решење физичке архитектуре за оцену квалитета видео садржаја високе дефиниције у реалном времену", са оценом 10. Докторирао је 2018. године на истом факултету, на смеру Електротехника и рачунарство, студијски програм Рачунарство и аутоматика.
Истраживачки интерес Владимира Маринковића усмерен је ка паралелизацији програма за извршавање на вишејезгарним процесорима и вишепроцесорским системима, као и на програмске преводиоце за овакве системе.
Био је стипендиста Министарства за науку и технолошки развој од школске 2010/2011 до школске 2014/2015. године. У 2011. години је изабран у звање Истраживач сарадник на Истраживачко-развојном институту РТ-РК за системе засноване на рачунарима. 2015. године је изабран у звање Асистент мастер на Факултету техничких наука у Новом Саду. Од школске 2010. године активно учествује у извођењу наставе на предметима Системска програмска подршка у реалном времену 1 и 2, Архитектуре и алгоритми ДСП 1 и Линукс програмирање у реалном времену.
Аутор је или коаутор 2 рада у истакнутим међународним часописима, једног рада у часопису међународног значаја, 19 радова на међународним конференцијама и 9 радова на националним конференцијама. Коаутор је 4 техничка решења, као и 4 патента.
Од страних језика течно говори енглески.

Асистент са докторатом
04.04.2024.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент04.04.2019.03.04.2024.Катедра за рачунарску технику
Асистент01.10.2018.Катедра за рачунарску технику
Асистент01.10.2015.Катедра за рачунарску технику
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Секретар катедре01.02.2021.Катедра за рачунарску технику
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Имплементација алгоритма за побољшање контраста применом хистограма на ФПГА платформи

Основне студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2009

Једно решење физичке архитектуре за оцену квалитета и видео садржаја високе дефиниције у реалном времену

Мастер студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2010

Прилог аутоматској паралелизацији секвенцијалног машинског кода

Докторске студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2018

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуМаринковић (Бранислав) Владимир, Поповић (Вукадин) Мирослав, Ђукић (Мирко) Миодраг; "An Automatic Instruction-Level Parallelization of Machine Code"; Advances in Electrical and Computer Engineering; Vol: 18, Br: 1, Str: 27-36, ISSN: 1582-7445; Stefan cel Mare University of Suceava (2018)
(М23) Рад у међународном часописуПоповић (Вукадин) Мирослав, Ђукић (Мирко) Миодраг, Маринковић (Бранислав) Владимир, Вранић (Мирко) Никола; "On Task Tree Executor Architectures Based on Intel Parallel Building Blocks"; Computer Science and Information Systems (ComSIS); Vol: 10, Br: 1, Str: 369-392, ISSN: 1820-0214; ComSIS (2013)
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомКовачевић (Радиша) Ђорђе, Станојевић (Бранко) Младен, Маринковић (Бранислав) Владимир, Поповић (Вукадин) Мирослав; "A Solution for Automatic Parallelization of Sequential Assembly Code"; Serbian Journal of Electrical Engineering; Vol: 10, Br: 1, Str: 91-101, DOI: 10.2298/SJEE1301091K ; (2013)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМаринковић (Бранислав) Владимир,Кукољ Сандра,Róbert Rácz,Поповић Мирослав; "Improved Black Box Testing of Set-top Boxes Combined with White Box Testing Method"; IT Systems 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМаринковић (Бранислав) Владимир,Кордић Бранислав,Поповић Мирослав,Пековић (Драгољуб) Вукота; "Improved Automatic DTV/STB Menu Navigation for Functional Verification"; MIPRO 2013/CTS; Vol: , Br: , Str: 1085-1088, ISBN: 978-953-233-074-8, ISSN: 1847-3946; Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМаринковић (Бранислав) Владимир,Кордић Бранислав,Поповић Мирослав,Пековић (Драгољуб) Вукота; "A Method for Creating the Operational Profile of TV/STB Device to be Used for Statistical Testing"; EuroCon 2013; Str: 93-97, ISBN: 978-1-4673-2231-7, ; Curran Associates, Inc
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМаринковић (Бранислав) Владимир,Вранић (Мирко) Никола,Димитрашковић (Владимир) Мирослав,Теслић (Дјордје) Никола; "An Implementation of SDH Framer/Deframer on FPGA"; 5th International Scientific Conference OTEH 2012 ON DEFENSIVE TEHNOLOGIES; Vol: , Br: , Str: 491-494, ISBN: 978-86-81123-58-4, ISSN: ; The Military Technical Institute
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМаринковић (Бранислав) Владимир,Каштелан (Анте) Иван,Вранић (Мирко) Никола,Марчета (Стево) Зоран,Пековић (Драгољуб) Вукота; "Protocol Independent Remote Controller Emulator for Automated Testing of Multiple DTV/STB"; 20th Telecommunications forum TELFOR 2012; Vol: , Br: , Str: 1064-1067, ISBN: 978-1-4673-2984-2, ISSN: ; Društvo za telekomunikacije - TELFOR
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВранић (Мирко) Никола, Маринковић (Бранислав) Владимир, Ђукић (Мирко) Миодраг, Поповић (Мирко) Мирослав; "An approach to parallelization of sequential C code"; International Conference on Engineering of Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS-EERC); Vol: 2, Str: 143-146, ISBN: 978-1-4577-0683-7; (2011)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКордић (Анто) Бранислав,Маринковић (Бранислав) Владимир,Поповић Мирослав,Каштелан (Анте) Иван; "Hands-on System Programming Labs & Projects Based on E2LP Platform"; The 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), 25-29 May 2015, Opatija, Croatia; Vol: , Br: , Str: 790-793, ISBN: 978-953-233-083-0, ISSN: 1847-3938; IEEE, MIPRO Society
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈанковић Јелена,Суботић (Драган) Милош,Маринковић (Бранислав) Владимир; "One Solution of the Accurate Summation Using Fixed-point Accumulator"; 23rd Telecommunications Forum (TELFOR), 24-26 Новембер 2015, Белграде, Сербиа; Вол: , Бр: , Стр: 508-511, ИСБН: 978-1-5090-0054-8, ИССН: ; Друштво за телекомуникације
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВукосављев (Александар) Саша,Радин (Александар) Борис,Маринковић (Бранислав) Владимир; "AN FPGA BASED GENERIC PLATFORM FOR ETHERNET COMMUNICATION PROCESSING UP TO 10GB."; 0TEH 2014, 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies, Belgrade, 9-10, Oktober 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтанојевић (Бранко) Младен,Маринковић (Бранислав) Владимир,Каштелан (Анте) Иван,Ковачевић (Владимир) Јелена,Пековић (Драгољуб) Вукота; "Workflow based test script generation"; IEEE ICCE-Berlin 2013; Vol: , Br: , Str: 275-278, ISBN: 978-1-4799-1411-1, ISSN: ; IEEE Consumer Electronics Society
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКукољ (Драган) Сандра,Маринковић (Бранислав) Владимир,Поповић (Вукадин) Мирослав,Богнар Сзаболцс; "Selection and Prioritization of Test Cases by Combining White-Box and Black-Box Testing Methods"; 3rd Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS-EERC 2013); Str: 153-156, ISBN: 978-0-7695-5064-0; IEEE
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКордић (Анто) Бранислав,Маринковић (Бранислав) Владимир,Поповић (Вукадин) Мирослав,Пековић (Драгољуб) Вукота; "Parallel Processing of Multichannel Video Based on Multicore Architecture"; 3rd Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS-EERC 2013); Str: 157-160, ISBN: 978-0-7695-5064-0 ; IEEE
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЗлоколица Владимир,Милутиновић Небојша,Маринковић Владимир,Пековић Вукота,Злох Јан; "Automatic Set-Top Box Menu Navigation Scheme for STB Menu Functional Verification"; 2012 IEEE 19th International Conference and Workshops on Engineering of Computer-Based Systems; Str: 60-63, ISBN: 978-0-7695-4664-3/12
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКастелан Иван,Маринковиц Владимир,Дзакула Радомир,Враниц Никола,Пековиц Вукота; "Stimulation Board for Automated Verification of Touchscreen-based Devices"; 22nd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL 2012); Str: 483-484, ISBN: 978-1-4673-2257-7; IEEE Circuits & Systems Society
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКаштелан Иван,Кукољ Сандра,Пековић Вукота,Маринковић Владимир,Марчета Зоран; "Extraction of Text on TV Screen using Optical Character Recognition"; IEEE 10th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2012); Str: 153-156, ISBN: 978-1-4673-4751-8; IEEE
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПоповић Мирослав,Ђукић Миодраг,Маринковић Владимир,Вранић Никола; "A Task Tree Executor Architectures Based on Intel Parallel Building Blocks"; 2012 IEEE 19th International Conference and Workshops on Engineering of Computer-Based Systems; Str: 201-209, ISBN: 978-0-7695-4664-3/12
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНеборовски Емил,Маринковиц Владимир,Катона Михајло; "Video quality assessment approach with field programmable gate arrays"; MIPRO - International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - Savjetovanje o mikroračunalima u telekomunikacijama (33; Opatija; 2010 ); Vol: 3, Br: , Str: 200-204, ISBN: 978-953-233-053-3, ISSN: 1847-3938; Croatian Society For Microprocessor Systems And Information Systems, Microelectronics And Electronics - MIPRO HU
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСавковиц Павле,Атлагиц Бранислав,Маринковиц Владимир,Враниц Никола; "A proposal for rapid prototyping system for data acquisition devices"; ICEST 2009; ISBN: 978-954-438-796-9; Faculty of Telecommunications, Technical University of Sofia, Bulgaria
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСавковиц Павле,Атлагиц Бранислав,Враниц Никола,Маринковиц Владимир; "A software solution for making digital system for data sorting"; ICEST 2009; Str: 275-280, ISBN: 978-954-438-796-9; Faculty of Telecommunications, Technical University of Sofia, Bulgaria
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПавловић (Смиљан) Александар Вук,Ђукић (Мирко) Миодраг,Бокан (Милан) Дејан,Маринковић (Бранислав) Владимир; "Introducing support for fixed-point complex numbers into the front-end of a C compiler for DSPs"; 62. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN), 11-14 Jun 2018, Palić, Srbija
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтанојевић (Бранко) Младен,Маринковић (Бранислав) Владимир,Поповић Мирослав,Каштелан (Анте) Иван,Пековић (Драгољуб) Вукота; "Activity Based Integrated Test Development Environment"; 20th Telecommunications Forum (TELFOR 2012); Str: 1689-1692, ISBN: 978-1-4673-2984-2; Društvo za telekomunikacije - TELFOR
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић (Радиса) Ђорђе,Станојевић Младен,Маринковић (Бранислав) Владимир,Поповић (Вукадин) Мирослав; "ONE SOLUTION OF AUTOMATIC PARALLELIZATION OF SEQUENTIAL ASSEMBLY CODE FOR MIPS PROCESSOR WITH MULTIPLE CORES"; 56. конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, Златибор, 11-14. Јун 2012.; Вол: , Бр: РТ4.8, Стр: 1-4, ИСБН: 978-86-85525-09-4, ИССН: ; Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВојновиц Соња,Дрца Срдјан,Баника Дако,Пековиц Вукота,Маринковиц Владимир; "Control Access Kernel functionality verification in Set-Top Boxes via pop-up detection"; XIX Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, November 22-24, 2011; Вол: 2, Бр: CFP1198P-PRT, Стр: 1147-1150, ИСБН: 978-1-4577-1499-3, ИССН: 1821-3251; Истраживачко-развојни институт РТ-РК доо
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКубуровиц Дамјан,Маринковиц Владимир,Радоњиц Зивко,Зуковиц Бранислав,Марцета Зоран; "Simultaneous functionality verification system of multiple Set-Top Boxes"; XIX Telecommunications forum TELFOR, Belgrade, Serbia, November 24-26, 2011, ЦД-5.30; Вол: 2, Бр: CFP1198P-PRT, Стр: 1151-1154, ИСБН: 978-1-4577-1499-3, ИССН: 12538625; 2011 19тх Телецоммуницатионс Форум (ТЕЛФОР)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНеборовски Емил,Маринковиц Владимир,Катона Михајло,Злоколица Владимир; "ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВИДЕО ТОКА ПОДАТАКА ЗАСНОВАН НА ПРОГРАМАБИЛНИМ СЕКВЕНЦИЈАЛНИМ МРЕЖАМА"; 54тх ЕТРАН Цонференце, Доњи Милановац, Сербиа, Јуне 7–11, 2010; Вол: , Бр: РТ3.3, Стр: 0-0, ИСБН: 978-86-80509-65-5, ИССН: ; Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМаринковиц Владимир,Неборовски Емил,Катона Михајло,Злоколица Владимир; "РЕАЛИЗАЦИЈА АЛГОРИТМА ЗА ОТКРИВАЊЕ БЛОКОВА У ВИДЕО ТОКУ ПОДАТАКА НА ПРОГРАМАБИЛНИМ СЕКВЕНЦИЈАЛНИМ МРЕЖАМА"; 54тх ЕТРАН Цонференце, Доњи Милановац, Сербиа, Јуне 7–11, 2010; Вол: , Бр: РТ3.5, Стр: 1-4, ИСБН: 978-86-80509-65-5, ИССН: ; Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПањков Здравко,Катона Михајло,Маринковиц Владимир,Неборовски Емил; "One solution of generating high definition video output in real time"; 18th Telecommunications Forum TELFOR 2010, Belgrade, Serbia, November 23-25, 2010; Вол: , Бр: ЦД-5.32, Стр: 697-700, ИСБН: 978-86-7466-392-9, ИССН: ; Друштво за телекомуникације, Београд; Електротехницки факултет, Београд; ИЕЕЕ Сербиан анд Монтенегро ЦОМ Цхаптер
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДјукариц Драган,Маринковиц Владимир,Катона Михајло,Злоколица Владимир; "Имплементација алгоритма за побољшање контраста слике у реалном времену на програмабилној секвенцијаној мрежи"; XВИИ Телецоммуницатионс форум ТЕЛФОР, Белграде, Сербиа, Новембер 24-26, 2009, ЦД-5.28; Вол: , Бр: , Стр: 648-651, ИСБН: 978-86-7466-375-2, ИССН: ; Друштво за телекомуникације - ТЕЛФОР
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСавковиц Павле,Атлагиц Бранислав,Маринковиц Владимир,Враниц Никола,Банковиц Лазар; "Предлог система за брз развој уређаја за аквизицију података"; ЕТРАН 2009; Вол: , Бр: , Стр: 0-0, ИСБН: 978-86-80509-64-8, ИССН: ; Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСавковиц Павле,Атлагиц Бранислав,Враниц Никола,Маринковиц Владимир; "Једно решење програмског окружења за пројектовање дигиталних система за сортирање података"; ЕТРАН 2009; Вол: , Бр: , Стр: 0-0, ИСБН: 978-86-80509-64-8, ИССН: ; Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСавковиц Павле,Враниц Никола,Маринковиц Владимир,Кукољ Мајда,Атлагиц Бранислав; "A DIGITAL DESIGN OF LINE PROTOCOL CONVERTER"; XVI TELECOMMUNICATIONS FORUM TELFOR 2008; Вол: , Бр: , Стр: 365-368, ИСБН: 978-86-80509-63-1, ИССН: ; ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - БЕОГРАД, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Универзитета у Београду, IEEE Serbia & Montenegro
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Каштелан (Анте) Иван,Ђукић (Драган) Јован,Раилић (Душан) Марина,Туцаков (Сава) Александар,Маринковић (Бранислав) Владимир,Мајсторовић Душан,Тодоровић (Милан) Бранислав; "New Version of the Base Board for Unified Embedded Engineering Learning Platform based on Spartan-6 FPGA"; Развијено у оквиру пројекта технолошког развоја ТР32030, циклус истраживања у периоду 2011-2014; Истраживачко-развојни институт РТ-РК д.о.о
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Пековић (Драгољуб) Вукота,Трифуновић (Дјуро) Драган,Маринковић (Бранислав) Владимир,Кубуровић (Душан) Дамјан,Богићевић (Миленко) Бранко,Хлавач (Павел) Јарослав,Иконић (Дјура) Никола,Иветић (Симо) Боривој; "Систем за функционално и стрес тестирање више дигиталних пријемника "; Развијено у оквиру пројекта технолоског развоја ТР32014, циклус истразивања у периоду 2011-2014; Истразивацко развојни институт РТ-РК д.о.о
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Поповић (Вукадин) Мирослав,Атлагић (Стеван) Бранислав,Башичевић (Војин) Илија,Лукић (Александар) Немања,Маринковић (Бранислав) Владимир,Бојанић (Војин) Петар,Бандић (Петар) Никица,Тиквић (Мирослав) Срђан,Живковић (Велемир) Александар; "Програмска подршка и алати у вишејезгарским системима за процену замућења у слици"; Развијено у оквиру пројекта технолоског развоја ТР32031, циклус истразивања у периоду 2011-2014; Истразивацко развојни институт РТ-РК д.о.о
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Поповиц Мирослав,Лукиц Немања,Басицевиц Илија,Дјукиц Миодраг,Цетиц Ненад,Маринковиц Владимир,Јовановиц Владимир,Павловиц Роман; "Environment for parallel program model testing"; Razvijeno u okviru projekta tehnoloskog razvoja TR32031, ciklus istrazivanja u periodu 2011-2014; Istrazivacko razvojni institut RT-RK d.o.o.
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоБјелица (Здравко) Милан,Маринковић (Бранислав) Владимир,Ђукић (Мирко) Миодраг,Каштелан (Анте) Иван; "The method for adaptive video transmission with cameras in a vehicle"; П-2017/1119; Завод за интелектуалну својину Републике Србије
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоВранић (Мирко) Никола,Каштелан (Анте) Иван,Ђукић (Мирко) Миодраг,Маринковић (Бранислав) Владимир; "Поступак прилагођавања обраде мултимедијалног садржаја у дигиталном пријемнику"; Патентна пријава број П-2017/0936; Завод за интелектуалну својину Републике Србије
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоСтевановић (Оливера) Велибор,Ђукић (Петар) Илија,Маринковић (Бранислав) Владимир,Ђукић (Мирко) Миодраг; "A method for DTV device initialization based on the Android operating system"; Патентна пријава број П-2015/0487; Завод за интелектуалну својину
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоПековић (Драгољуб) Вукота,Михић (Момцило) Велибор,Маринковић (Бранислав) Владимир,Стефановић (Миљко) Дејан; "The method for automatic selection of the test sequences of commands"; Патентна пријава број П-2012/0536; Завод за интетелектуалну својину
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Асистент са докторатомРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука04.04.2024.
ДоцентРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука04.04.2019.
АсистентРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука01.10.2018.
АсистентРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука01.10.2015.