Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 23300.007
Вероватноћа, статистика и случајни процеси3210.007
Сигнали и системи3210.007
Развојни алати у телекомуникацијама и обради сигнала 13030.007
Енглески језик - средњи2000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Моделовање и симулација комуникационих система3120.007
Увод у комуникационе мреже3210.007
Дигитална обрада сигнала3110.007
Увод у дигиталну и микрорачунарску електронику3120.007
Енглески језик - напредни средњи2000.002

Година: 3, Семестар: Зимски

Основи дигиталних комуникација2112.005
Увод у теорију информација2111.005
Дигитални филтри2111.005
Оперативни системи и конкурентно програмирање3030.007
Енглески језик за инжењере 12000.002
Изборни предмет 13300.007

Година: 3, Семестар: Летњи

Дигиталне модулације2111.005
IP технологије2112.005
Мерни системи у телекомуникацијама2110.004
Дигитална обрада слике3020.005
Логичко пројектовање рачунарских система 24031.008
Академске писане и говорне комуникације на српском језику2000.002

Година: 4, Семестар: Зимски

Развојни алати у телекомуникацијама и обради сигнала 22020.005
Изборни предмет 23120.006
Изборни предмет 331-210.006
Изборни предмет 43020.005
Изборни предмет 50-30-20-20.005
Стручна пракса0003.002

Година: 4, Семестар: Летњи

Предузетништво у информационо комуникационим технологијама2110.004
Изборни предмет 62-30-120.005
Изборни предмет 72110.005
Изборни предмет 82-30-11-20.005
Израда и одбрана дипломског рада00010.0012
 Документа