Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 4


Укупан број ЕСПБ бодова
120


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 3, Семестар: Зимски

Методе оптимизације4220.008
Изборни предмет 140-22-40.008
Изборни предмет 23030.006
Изборни предмет 32020.004
Изборни предмет 42020.004

Година: 3, Семестар: Летњи

Хардверски интерфејси2020.004
Микропроцесорски управљачки уређаји4040.008
Изборни предмет 53-402-40.008
Изборни предмет 63030.006
Изборни предмет 72020.004

Година: 4, Семестар: Зимски

Основе биомедицинског инжењерства3020.005
Аутоматика у паметним стамбено-пословним објектима2020.004
Изборни предмет 82020.004
Изборни предмет 92020.004
Стручна пракса0006.004
Дигитални управљачки системи4120.007

Година: 4, Семестар: Летњи

Управљање процесима рачунаром3030.005
Изборни предмет 113030.006
Изборни предмет 154040.008
Пројектовање софтвера у системима управљања2020.003
Завршни рад - истраживачки рад0000.005
Завршни рад - израда и одбрана0003.005
 Документа