ЗИМА 2017


14.12.2017. - 22:30 

Петак, 22.12.2017. од 11h, Конференцијска сала, III спрат, Кула ФТН-аРАЗВОЈ РОБОТА КАО СРЕДСТВО ЗА ПОМОЋ У ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ ТЕШКОЋА У РАЗВОЈУ ДЕЦЕ
проф. др Бранислав Боровац
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Терапијски третмани деце који имају тешкоће у развоју треба што пре да почне, најбоље одмах пошто су примећени први симптоми. То је разлог зашто врло мала деца на овим третманима чине већину пацијената.
Терапеутски поступци који се спроводе (вежбања) су обично дуготрајни, заморни и исцрпљујући, како за децу тако и за родитеље. Често се дешава да, због пада мотивације, замора или монотоније, долази до успоравања у достизању жељених циљева. Применом робота се успоставља интеракција дете-робот која доприноси промени окружења, подизању мотивације и успостављању континуираног подстицања третмана. Према томе,  основни циљ примене оваквих средстава је обезбеђивање дуготрајне мотивације за усвајање нових вештина, стварање услова за лакше спровођење терапеутских поступака  и постизање бржих ефеката третмана. То је могуће остварити само уколико робот побуди и задржи интерес детета.
Први захтев који мора бити испуњен при развоју оваквог робота је да има изглед који је привлачан деци. Она га морају волети. То смо остварили тако што су психолози тестирали децу и дефинисали главне карактеристике изгледа робота. Други захтев је да робот има структуру која му омогућава да деци, у случају потребе, демонстрира вежбе. На основу ова два захтева су уметници одредили његов изглед, тј. дефинисали су структуру, облик и боју.  Осим тога, робот је тако реализован да може да успостави и одржава одговарајућу вербалну (у ограниченом обиму и невербалну) комуникацију са терапеутом и пацијентом како би привукао и задржао пажњу детета.
Прва тестирања са пацијентима у болници су дала врло охрабрујуће резултате.