ПРОЛЕЋЕ 2018


20.03.2018. - 19:42 

Уторак, 27.3.2018. од 11h, Конференцијска сала, III спрат, Кула ФТН-аОД ПРИМИТИВНОГ ДО КИБЕРНЕТСКО-ФИЗИЧКОГ ПЧЕЛАРСТВА
др Никола Зоговић
Институт Михајло Пупин, Београд

Ово излагање пружа временску перспективу пчеларства од самог почетка и описује како стање технике може да допринесе будућем напретку из перспективе контроле у процесу пчеларства. Наш став је да ће пчеларство еволуирати од тренутног стања, што се може описати као добро успостављено рационално, са многим покушајима ниске технолошке спремности у кретању ка прецизном пчеларству, на кибернетско-физичко пчеларство (КФП), што ће омогућити контролу целог процеса пчеларства и постизање циља одрживости. Представљамо процес пчеларства и карактеризацију система од нивоа једне пчеле до глобалног нивоа. Дати су неки општи изазови и могућности за успостављање КФП-а. Штавише, представљамо студију случаја, која описује како здравствена заштита пчела, од одговарајуће дијагнозе до одговарајућих мера, може бити претворена у КФП концепт.