ЛЕТО 2018


12.06.2018. - 13:53 

Четвртак, 21.6.2018. од 11.30h, Конференцијска сала, III спрат, Кула ФТН-аМИЛАНКОВИЋЕВА ТЕОРИЈА О АСТРОНОМСКИМ УЗРОЦИМА ПОЈАВЕ ЛЕДЕНОГ ДОБА И КЛИМА БУДУЋНОСТИ
проф. др Слободан Б. Марковић, дописни члан САНУ
Природно-математички факултет, Нови Сад


Милутин Миланковић је својом општеприхваћеном теоријом климе, не само објаснио смену глацијалних и интерграцијалних перода у последњих око 600,000 година, већ је понудио математичко-физичке принципе како се ове смене дешавају. Његови принципи су омогућили да се клима на Земљи реконструише у много даљој прошлости него што је то он сам урадио.
Прихватање Миланковићеве теорије, као и раних глацијалних схватања је било мукотрпно и вишефазно. Такође, познавање и примена ових принципа може у знатној мери да помогне да се на прихватљив начин сагледа и клима будућности.