ПРОЛЕЋЕ 2019


15.03.2019. - 08:48 

Понедељак, 25.3.2019. од 11h, Свечана сала ФТН-а„IN MEMORIAM АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЂУКИЋ (1943-2019)”_

проф. др Ливија Цветићанин, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад
проф. др Драги Радомировић, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад