ЈЕСЕН 2019


13.09.2019. - 10:35 

Петак, 20.9.2019. од 11h, Конференцијска сала Кула ФТН-а, 3. спратДОДАТНЕ УСЛУГЕ КОМУТАЦИОНИХ СИСТЕМА

Предраг Крајиновић, ИСКРА, Крањ, Словенија

Основна намена телекомуникационих система је омогућавање комуникације међу корисницима. При томе су корисници особе које употребљавају терминале или »ствари« са уграђеном опремом за комуникацију. Од самих почетака је корисницима, поред ове основне функције, понуђен низ додатних услуга. Те су у почетном периоду називане »службе« (служба информација, служба тачног времена итд). Развојем технологије је омогућен веома велики број најразличитијих додатних услуга (конференцијске везе, преусмеравање позива и слично). Данас је »супплементарy сервицес« уобичајени енглески назив  за додатне услуге, које омогућавају комутациони системи. Током предавања ће бити описана структура телекомуникационих мрежа као и основни принципи на основу којих се додатне услуге реализују. Поред тога ће бити указано на њихову потребу и значај те искуства у њиховој имплементацији.

Најпре ће бити описан начин реализације на старијим типовима мрежа, како би се могла уочити веза са начином реализације у савременим системима. Детаљније ће бити приказан начин реализације додатних услуга у Интелигентним мрежама (ИН) као и у  ИП мултимедиа субсyстем-у. На крају ће бити представљено решење које се користи у Софтверски дефинисаним мрежама (СДН).