ЗИМА 2019


19.12.2019. - 06:21 

Четвртак, 26.12.2019. од 11h, Конференцијска сала Кула ФТН-а, 3. спратОСЦИЛАЦИЈЕ СА НЕИДЕАЛНОМ ПОБУДОМ

проф. др Миодраг Зуковић, Факултет техничких наука, Нови Сад

При изучавању принудних осцилација, у класичним курсевима Теорије осцилација, сматра се да је побуда (погон) независна од кретања самог осцилатора. Таква побуда се у литератури назива идеалном побудом. У случају када на кретање погонске машине (побуду) утиче кретање осцилатора реч је о неидеалној побуди. Утицај кретања осцилатора на кретање погонског система је значајнији што је погон слабији. Увођењем неидеалне побуде повећава се број степени слободе кретања посматраног система. Осцилације са неидеалном побудом имају низ нових феномена у односу на осцилације одговарајућег система са идеалном побудом. Циље презентације је да укаже и објасни неке од тих феномена и прикаже основне разлике између осцилација са идеалном и неидеалном побудом.