Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна (Маст. инж. граф. инжењ. и диз.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Техничко технолошке науке; Ликовне уметности; Примењене уметности и дизајн


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Графико инжењерство и дизајн један је од најмлађих Департмана на Факултету техничких наука у Новом Саду, основан је 1999. године као нови образовни профил. Студије графичког инжењерства су јединствене на просторима наше земље и обухватају савремено интердисциплинарно подручје у ком су уз графику и дизајн присутне још неке науке као што су: рачунарство, електроника, комуникације, менаџмент и економија. На департману се изучавају графичке технологије у техничко технолошком, али и естетском и економском смислу путем предмета који се баве технологијама штампе и репродукције, обликовањем и пројектовањем свих врста графичких производа израдом мултимедијалних садржаја (текст, слике, графике, анимације, видео и аудио секвенце) израдом амбалже и сл. Ова структура образује будуће инжењере графичких технологија и дизајна за решавање све сложенијих задатака који све фазе циклуса графичке производње....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Павловић др Живко
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Графичка амбалажа40301.004
Просторни дизајн20202.004
Изборни предмет 120200.003
Изборни предмет 220000.002
Графичко окружење30300.004
Стручна пракса - мастер00000.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Електронско издаваштво20400.005
Изборни предмет 320200.004
Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада000100.0015
Израда и одбрана мастер рада000010.0015