проф. др Огњан Лужанин


Недостаје слика

др Огњан Лужанин

Редовни професор


Телефон021/485-2374
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКанцеларија шефа масин.одсека 129

Факултет техничких наука уписао је школске 1983./84. године на Машинском одсеку. Дипломирао је 15.10.1992. године, са оценом 10 (десет), на смеру Процеси обраде метала скидањем струготине, са дипломским радом под називом: ,,Прилог развоју концепције управљања процесом обраде на бази мерења код ФТс за обраду ротационих делова". У току основних студија остварио је просечну оцену 8.00 (осам и 00/100). У звање асистента приправника на Факултету техничких наука у Новом Саду за ужу научну област МАШИНЕ АЛАТКЕ, ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ И АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСТУПАКА ПРОЈЕКТОВАЊА, изабран је 25.05.1993. године. Од 1998. до 2003. запослен је на Институту за производно машинство као стручни сарадник. У звање асистента на Факултету техничких наука у Новом Саду за ужу научну област ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАДЕ СКИДАЊЕМ МАТЕРИЈАЛА, изабран је 29.04.2003. године.

Редовни професор
03.12.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент03.12.2009.01.11.2014.Департман за производно машинство
Асистент са магистратуром29.04.2003.01.11.2009.Департман за производно машинство
Ванредни професор03.12.2014.Катедра за технологије обликовања материјала и инжењерство површина
НазивУ Установи
Прилог развоју концепције управљања процесом обраде на бази мерења код ФТс за обраду ротационих делова

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1992

Прилог интеграцији ЦАД система у експериментални систем за симултано пројектовање на бази СТЕП модела производа

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Интеграција технологија виртуелне стварности у експериментални систем за симултано пројектовање на бyзи СТЕП модела производа

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKecić V., Kerkez Đ., Prica M., Lužanin O., Bečelić-Tomin M., Tomašević Pilipović D., Dalmacija B.: Optimization of azo printing dye removal with oak leaves-nZVI/H2O2 system using statistically designed experiment, Journal of Cleaner Production, 2018, Vol. 202, pp. 65-80, ISSN 0959-6526
(М21) Рад у врхунском међународном часописуLužanin O., Gudurić V., Ristić I., Muhič S.: Investigating impact of five build parameters on the maximum flexural force in FDM specimens - a definitive screening design approach, Rapid Prototyping Journal, 2017, Vol. 23, No 6, pp. 1088-1098, ISSN 1355-2546
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMovrin, D., Luzanin, O., Guduric, V. (2018) "Using statistically designed experiment to optimize vacuum-assisted post-processing of binder jetted specimens", Rapid Prototyping Journal, https://doi.org/10.1108/RPJ-07-2018-0177
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBaloš S., Pilić B., Marković D., Pavličević J., Lužanin O.: Poly(methyl-methacrylate) nanocomposites with low silica addition, Journal of Prosthetic Dentistry, 2014, Vol. 111, No 4, pp. 327-334, ISSN 0022-3913
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTadić B., Todorović P., Lužanin O., Miljanić D., Jeremić B., Bogdanović B., Vukelić Đ.: Using specially designed high-stiffness burnishing tool to achieve high-quality surface finish, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, Vol. 67, No 1-4, pp. 601-611, ISSN 0268-3768
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMaravić T., Vasiljević D., Kantardžić I., Lainović T., Lužanin O., Blažić L.: Influence of restorative procedures on endodontically treated premolars: Finite element analysis of a CT-scan based three-dimensional model, Dental materials journal, 2018, Vol. 37, No 3, pp. 493-500, ISSN 0109-5641
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKantardžić I., Vasiljević D., Lužanin O., Maravić T., Blažić L.: Influence of the restorative procedure factors on stress values in premolar with MOD cavity: a finite element study, Medical and Biological Engineering and Computing, 2018, Vol. 56, pp. 1875-1886, ISSN 0140-0118
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGuduric, V., Metz, C., Robin, S., Bareille, R., Levato, R., Engel, E., Fricain, J., Devillärd, R., Luzanin, O., Catros, S. Layer-by-layer bioassembly of cellularized polylactic acid porous 3 membranes for bone tissue engineering. "Journal of materials science. Materials in medicine", 22 Març 2017, p. 2-11.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTadić B., Todorović P., Lužanin O., Miljanić D., Jeremić B., Bogdanović B., Vukelić Đ.: Using specially designed high-stiffness burnishing tool to achieve high-quality surface finish, DOI: 10.1007/s00170-012-4508-2, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2012, ISSN 0268-3768
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPlančak M., Hartley P., Esssa K., Vilotić D., Movrin D., Lužanin O.: Deformation analysis during bi-metallic coining operations, Steel Research International, 2012, pp. 1247-1250, ISSN 978-3-514-00754-3
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуOstojić G., Tadić B., Lužanin O., Stankovski S., Vukelić Đ., Budak I., Miladinović Lj.: An integral system for automated cutting tool selection, Scientific Research and Essays, 2011, Vol. 6, No 15, pp. 3240-3251, ISSN 1992-2248
(М23) Рад у међународном часописуOstojić G., Tadić B., Lužanin O., Stankovski S., Vukelić Đ., Budak I., Miladinović Lj.: An integral system for automated cutting tool selection, Scientific Research and Essays, 2011, Vol. 6, No 15, pp. 3240-3251, ISSN 1992-2248
(М23) Рад у међународном часописуVukelić Đ., Tadić B., Lužanin O., Budak I., Križan P., Hodolič J.: A rule-based system for fixture design, Scientific Research and Essays, 2011, Vol. 6, No 27, pp. 5787-5802, ISSN 1992-2248
(М23) Рад у међународном часописуLužanin O., Plančak M.: Enhancing Gesture Dictionary of a Commercial Data Glove Using Complex Static Gestures and an MLP Ensemble , Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2009, Vol. 55, No 4, pp. 230-236, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуTadić B., Bogdanović B., Jeremić B., Todorović P., Lužanin O., Budak I., Vukelić Đ.: Locating and clamping of complex geometry workpieces with skewed holes in multiple-constraint conditions, Assembly Automation, 2013, Vol. 33, No 4, pp. 386-400, ISSN 0144-5154
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаVukelić Đ., Tadić B., Jocanović M., Lužanin O., Simeunović N.: A System for Computer-Aided Selection of Cutting Tools, Acta Technica Corviniensis, 2011, Vol. 4, No 4, pp. 89-92, ISSN 2067-3809
(М52) Рад у часопису националног значајаNovaković D., Lužanin O., Zeljković Ž., Hodolič J.: Enhancement of Tribological Characteristics of Gears by Application of Software Package for Gear Trains Design, Journals Tribology in industry, 1998, Vol. 20, No 2, pp. 47-51, ISSN 0351-1642.
(М52) Рад у часопису националног значајаVukelić Đ., Budak I., Tadić B., Lužanin O., Hadžistević M., Križan P.: Automated generation of workpiece locating scheme in fixture design, IIPP - Istraživanja i projektovanja za privredu, 2011, Vol. 9, No 3, pp. 383-392, ISSN 1451-4117
(М52) Рад у часопису националног значајаVilotić D., Movrin D., Milutinović M., Lužanin O.: Primena savremenih metoda u projektovanju tehnologije kovanja, IMK-14 - Istraživanje i razvoj, 2010, Vol. 35, No 2, pp. 1-6, ISSN 0354-6829.
(М53) Рад у научном часописуLužanin O., Plančak M.: Virtual Reality Technologies in Virtual manufacturing - Notes on Current Trends and Applications , Journal of Technology of Plasticity, 2008, Vol. 33, No 1-2, pp. 103-111, ISSN 0354-3870
(М53) Рад у научном часописуLužanin O., Plančak M.: Virtual reality technologies in virtual manufacturing-notes on current trends and applications , Journal for technology of Plasticity, 2008, Vol. 33, No 1-2, pp. 103-111.
(М53) Рад у научном часописуVilotić D., Plančak M., Kuzman K., Milutinović M., Movrin D., Skakun P., Lužanin O.: Application of net shape and near-net shape forming technologies in manufacture of roller bearing components and cardan shafts , Journal for technology of Plasticity, 2007, Vol. 32, No 1-2, pp. 87-104.
(М53) Рад у научном часописуMilutinović M., Vilotić D., Plančak M., Trbojević I., Čupković Đ., Lužanin O.: Hot ring rolling in bearing production , Journal for Technology of Plasticity, 2005, Vol. 30, No 1-2, pp. 61-73, ISSN 0354-3870.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТехнологије пластичног деформисања, адитивне и виртуелне технологијеУниверзитет у Новом Саду03.12.2019.
Ванредни професорТехнологије пластичног деформисања, адитивне и виртуелне технологијеУниверзитет у Новом Саду03.12.2014.
ДоцентТехнологија пластичног деформисања, брза израда прототипова и модела, виртуална производња и техно.обл.Факултет техничких наука03.12.2009.
Асистент приправник РПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука24.01.2009.
Асистент - стари називПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука25.06.2007.
Асистент - стари називПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука29.04.2003.
Сарадник у наставиМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука23.05.1998.
Асистент приправникМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука25.05.1993.