Предмет: Анализа података о стању радне средине (17 - ZR305A)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областИнжењерство заштите на раду
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 07.11.2018..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Хемијски принципи у инжењерству заштите на радудада

Предмети којима је предуслов предмет Анализа података о стању радне средине

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Технолошки поступци ремедијације радне срединедане
Стицање неопходних знања о карактеристикама система који су присутни у радној средини. Стицање неопходних знања о инструменталним методама анализе неопходним у анализи квалитета радне средине. Упознавање са савременим методама квалитета радне средине, обраде и анализе експерименталних података. Стицање неопходних знања о примени сорпционих и каталитичких процеса у ремедијацији радне средине.
Након одслушаног курса и положеног испита, студент ће моћи да: - Наведе и опише основне карактеристике система који су присутни у радној средини; - Дефинише типове аналитичких метода и врсте обраде података који се користе при процени нивоа контаминације, начина депозиције и динамике дисперзије штетних материја у различитим матриксима радне средине; -Дефинише примену сорпционих и каталитичких процеса у ремедијацији радне средине.
Структура чистих супсттнци. Особине и понашање гасова, чврстих и течних супстанци. Дисперзни системи. Раствори. Фазне равнотеже, правило фаза, двокомпонентни и трокомпонентни системи. Сорпциони процеси у ремедијациији радне средине. Физичка и хемијска адсорпција, топлота адсорпције, адсорпциона кинетика и равнотежа. Примена адсорпције у инжењерству заштите на раду. Утицај катализованих процеса на радну средину. Катализа, каталитичке реакције, теорија хетерогене катализе, хомогена катализа. Експеримент у контроли квалитета радне средине, приступ експерименталном истраживању, планирање експеримента. Типови грешака, систематске грешке, грубе грешке, случајне грешке. тачност и прецизност резултата мерења.Изражавање аналитичких података. Графичка анализа резултата експеримента. Статистичка обрада резултата експеримента. Методе анализе. Хемијске, сензорне, биохемијске и инструменталне методе. Спектроскопија, теоријске основе и врсте спектроскопије у анализи квалитета радне средине. Инструменти у оптичкој спектроскопији. Теоријске основе методе раздвајања. Хроматографске аналитичке методе у анализи квалитета радне средине.
Предавања. Лабораторијске и рачунске вежбе. Консултације, заједничке и индивидуалне. Током семестра студенти су обавезни да присуствују предавањима, лабораторијским и рачунским вежбама. Након успешно реализованих предиспитних обавеза, студенти излазе на завршни испит који се полаже у писменој (рачунски део) и у усменој форми (теоријски део). Писмени део испита може се полагати кроз форму два колоквијума.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
M. Turk Sekulić, J. Radonić, D. Adamović, M. Vojinović MiloradovAnaliza podataka o stanju radne sredine (interna skripta)2018Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Пантелић, И.Увод у теорију инжењерског експеримента1976Раднички универзитет "Радивој Ћирпанов", Нови СадСрпски језик
Г. БошковићХетерогена катализа у теорији и пракси2007Технолошки факултет, Нови СадСрпски језик
Atkins, P., De Paula, J.Elements of Physical Chemistry2009Oxford University Press, New YorkЕнглески
Louis J. Di BerardinisHandbook of Occupational Safety and Health, 2 edition 1998Wiley-InterscienceЕнглески
Е. WorchAdsorption Technology in Water Treatmen2012Hubert & Co. GmbH & Co. KG, GöttingenЕнглески
Марјановић, Н.Инструменталне методе анализе : методе раздвајања. I/12001Технолошки факултет, Бања ЛукаСрпски језик
D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler Fundamentals of Analytical Chemistry1992Saunders College Pub.Енглески
Vojinović-Miloradov, M. et al.Occurrence, physico - chemical characteristics and analytical determination of emerging substances2014University of Novi Sad, Faculty of Technical SciencesЕнглески
Pawliszyn, J., Lord, H.L.Handbook of Sample Preparation2010Wiley, New JerseyЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Колоквијумнене20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Турк-Секулић др Маја
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Адамовић др Драган
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Адамовић др Драган
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Ћојбашић Сања
Истраживач сарадник

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Дмитрашиновић Соња
Истраживач сарадник

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Антић Катарина
Стипендиста Мин.науке на докт.студијама

Лабораторијске вежбе