Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Увод у електронику3210.006
Математика 34301.008
Лабораторијски практикум1021.006
Енглески језик - средњи2000.002
Изборни предмет 1А31-30-20.00-2.007

Година: 2, Семестар: Летњи

Мерни инструменти3030.008
Електрична мерења3040.007
Објектно оријентисано програмирање3021.007
Енглески језик - напредни средњи2000.002
Изборни предмет 13-40-30-20.007

Година: 3, Семестар: Зимски

Изборни предмет 1202-30.005
Математика 42120.006
Енглески језик за инжењере 12000.002
Изборни предмет 230-30-30.007
Изборни предмет 330-30-30.006
Стручна пракса0006.004

Година: 3, Семестар: Летњи

Изборни предмет 3Б2200.004
Изборни предмет 4б40-40-40.008
Изборни предмет 420-21-30.006
Изборни предмет 530-11-30.006
Изборни предмет 630-11-30.006

Година: 4, Семестар: Зимски

Метрологија и микрорачунарска инструментација2200.006
Изборни предмет 730-30-30.006
Изборни предмет 830-30-30.007
Изборни предмет 92-30-30-30.005
Изборни предмет 102-30-30-30.006

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет 1120-11-20.006
Изборни предмет 123030.005
Изборни предмет 133030.006
Изборни предмет 142020.003
Дипломски рад - истраживачки рад0000.004
Дипломски рад - израда и одбрана0005.006
 Документа