Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Увод у електронику32106
Математика 343018
Лабораторијски практикум10216
Енглески језик - средњи20002
Изборни предмет 1А33007

Година: 2, Семестар: Летњи

Мерни инструменти30308
Електрична мерења30407
Објектно оријентисано програмирање30217
Енглески језик - напредни средњи20002
Изборни предмет 131207

Година: 3, Семестар: Зимски

Изборни предмет 130305
Математика 421206
Енглески језик за инжењере 120002
Изборни предмет 230217
Изборни предмет 330216
Стручна пракса00064

Година: 3, Семестар: Летњи

Изборни предмет 3Б22004
Изборни предмет 4б20208
Изборни предмет 420216
Изборни предмет 530216
Изборни предмет 630216

Година: 4, Семестар: Зимски

Метрологија и микрорачунарска инструментација22006
Изборни предмет 733006
Изборни предмет 833007
Изборни предмет 920115
Изборни предмет 1030216

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет 1130216
Изборни предмет 1230215
Изборни предмет 1322006
Изборни предмет 1422003
Дипломски рад - истраживачки рад00004
Дипломски рад - израда и одбрана00056
 Документа