Osnovne akademske studije / Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer mašinstva (Dipl. inž. maš.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Mašinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Mašine i uređaji su neizostavan i važan deo savremenog sveta i ovaj program namenjen je onima koji će taj deo sveta proširiti i osavremeniti....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Đokić dr Radomir
DocentTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika 133007
Mehanika 122005
Osnovi računarstva i programiranja00406
Mašinski materijali40318
Tehnička fizika20204

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 233007
Mehanika 222005
Inženjerske grafičke komunikacije42209
Električne mašine i energetska elektronika31117
Izborni strani jezik20002

Godina: 2, Semestar: Zimski

Mehanika 333007
Mašinski elementi44008
Otpornost materijala44009
Tehnička eksploatacija mašina21104
Izborni strani jezik 220002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Osnovi termodinamike22005
Osnovi mehanike fluida21105
Osnove mašinskih tehnologija 120204
Kompjutersko projektovanje20225
Teorija mehanizama i mašina21104
Teorija oscilacija22005
Stručna praksa 100042

Godina: 3, Semestar: Zimski

Osnovi motora SUS20114
Osnovi motornih vozila31026
Izborni predmet 320205
Izborni predmet 422005
Izborni predmet 530306
Izborni predmet 622004

Godina: 3, Semestar: Letnji

Metalne konstrukcije u mašinogradnji31116
Projektovanje mašina neprekidnog i automatizovanog transporta32106
Pogonski sistemi21104
Teorija kretanja drumskih vozila21104
Mašine za biosisteme 221104
Izborni predmet 721104
Stručna praksa 200022

Godina: 4, Semestar: Zimski

Teorija motora SUS31116
Motorna vozila20114
Građevinske i komunalne mašine31116
Skladišta i skladišni sistemi21104
Projektovanje mašina prekidnog transporta31116
Izborni predmet 821104

Godina: 4, Semestar: Letnji

Metode merenja i ispitivanja mašina30125
Izborni predmet 932105
Izborni predmet 1031105
Izborni predmet 1131105
Završni rad - istraživački rad00005
Završni rad - izrada i odbrana00045