Asistent Mirko Katona


Nedostaje slika

Mirko Katona

Asistent


Telefon021-485-2359
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
KancelarijaKabinet 507

Mirko Katona rođen je 1995. godine u Vrbasu. Osnovnu i srednju školu završava u Ruskom Krsturu. Osnovne akademske studije upisuje 2014. godine, smer Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo. Osnovne akademske studije završava 2019. godine, iste godine upisuje master akademske studije koje završava 2020. godine.
Nakon studija kao kandidat programa “Moja prva plata” odlazi na stručnu praksu (osposobljavanje za rad) u kompaniju Wolong Sever u Subotici. Tokom stručne prakse u roku od 9 meseci, radi kao konstruktor niskonaponskih asinhronih elektromotora i generatora.
Nakon stručne prakse, 5.11.2021. zapošljava se na Fakultetu tehničkih nauka.

Asistent
01.02.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent05.11.2021.31.01.2023.Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku
NazivU Ustanovi
Analiza mogućnosti rada i proračun trakastih transportera u liniji pretovara šljunka

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2019

Projekat uređaja za ispitivanje transportnih traka

Master rad

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2020

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIlanković N., Živanić D., Katona M.: Analysis of the Conveyor Belt Tensile Properties, 6. VI International Scientific Conference "Contemporary Trends and Innovations in the Textile Industry", Beograd, 14-15 September, 2023, pp. 173-180, ISBN 978-86-900426-6-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZelić A., Zuber N., Živanić D., Katona M., Ilanković N.: Framework And Reasonableness Of Applicating The Concept Of Crane Structural Health Monitoring In Inland Water Harbours , 11. Heavy Machinery-HM, Vrnjačka Banja: Faculty of Mechanical and Civil Engineering Kraljevo, 21-24 June, 2023
(M53) Rad u naučnom časopisuZelić A., Živanić D., Ilanković N., Katona M., Jakimovska K., Vasileva A., Antić N.: Hydraulic loader crane - Operator workplace risk assessment, Mechanical Engineering, 2021, Vol. 39, No. 1-2, pp. 5-9, ISSN 1857-5293
(M53) Rad u naučnom časopisuŽivanić D., Ilanković N., Zelić A., Katona M., Jakimovska K., Vasileva A.: Design of escalators and following safety measures, Mechanical Engineering, 2021, Vol. 39, No. 1-2, pp. 11-16, ISSN 1857-5293
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŽivanić D., Ilanković N., Zelić A., Katona M.: Analysis of OSH accidents concerning conveyors and belt conveyors in the USA between 1984. and 2019., 6. Politehnika, Beograd: Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, 10 Decembar, 2021, pp. 309-314, ISBN 978-86-7498-087-3
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentProjektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistikaFakultet tehničkih nauka05.11.2021.