Asistent sa doktoratom dr Mirjana Bojanić-Šejat


Nedostaje slika

dr Mirjana Bojanić-Šejat

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-2362
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Mirjana Bojanić, rođena 03.07.1986. god. u Bugojnu. Završila je gimnaziju "Dušan Vasiljev" u Kikindi- prirodno matematički smer. Master rad odbranila je 2010. god. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu pod nazivom "Projektovanje obrtnih stolova za specijalne mašine alatke". Od 2011. god. radi na FTN-u kao istraživač na projektu koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U zvanje asistenta  izabrana je 2014. god. na Katedri za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama. Doktorsku disertaciju  pod nazivom: "Modelovanje mehaničkog ponašanja kugličnih ležaja", odbranila je u septembru 2021. godine na Fakultetu tehničkih nauka.

Asistent sa doktoratom
01.11.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik30.01.2013.01.09.2014.Departman za proizvodno mašinstvo
Istraživač pripravnik01.01.2011.01.01.2013.Departman za proizvodno mašinstvo
Laborant01.10.2021.30.11.2021.Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo
Asistent-Master01.10.2018.30.09.2021.Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo
Asistent-Master01.10.2014.30.09.2017.Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Modeliranje delova i sklopova primenom programskog sistema Pro/Engineer

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Modelovanje mehaničkog ponašanja kugličnih ležaja

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2021

Projektovanje obrtnih stolova za specijalne mašine alatke

Master rad

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDesnica (Ginin) E., Nikolić I., Trninić V., Bojanić Šejat M.: Reliability Design of the Casting Machines under High Pressure 10.17559/TV-20150527101851 , Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 4, pp. 1277-1282, ISSN 1330-3651
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBojanić M., Tabaković S., Milojević Z., Zeljković M.: Processing of diagnostic images of the skeletal system, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 20-21 Septembar, 2012, pp. 215-218, ISBN 978-86-7892-419-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković S., Bojanić M., Zeljković M., Milojević Z.: Programming solutions for processing digital medical images, 11. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 30-1 Maj, 2013, pp. 507-512, ISBN 978-99938-39-45-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntić A., Zeljković M., Bojanić M.: Development of Tool Wear Monitoring System for Turning, 35. International Conference of Production Engeneering - ICPE, Kopaonik: Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, 25-28 Septembar, 2013, pp. 359-364, ISBN 978-86-82631-69-9
(M43) Monografska bibliografska publikacijaVuković V., Vuković M., Knežević I., Bojanić Šejat M.: Osnove Mašinstva I-izdanje, Banja Luka, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2015, ISBN 978-99955-40-27-2
(M53) Rad u naučnom časopisuBojanić Šejat M., Jovičić G., Zeljković M.: Determination of accuracy of positioning CNC machine tool , Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2015, No XIII, pp. 45-52, ISSN 1584-2665
(M53) Rad u naučnom časopisuKnežević I., Živković A., Rackov M., Kanović Ž., Bojanić Šejat M.: Analysis of the Impact of Lubrication on the Dynamic Behavior of Ball Bearings Using Artificial Neural Networks, Romanian Journal of Acoustics and Vibration (RJAV), 2019, Vol. 16, No 2, pp. 178-183, ISSN 1584-7284
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZeljković M., Navalušić S., Todić V., Tabaković S., Milojević Z., Antić A., Živković A., Gerić K., Vićević M., Lukić D., Beju L., Mlađenović C., Blanuša V., Bojanić M., Jovičić G., Vukman J.: Savremeni prilazi u razvoju specijalnih rešenja uležištenja u mašinstvu i medicinskoj protetici, 38. Jupiter konferencija, Beograd: Mašinski fakultet-Beograd, 15-16 Maj, 2012, pp. 16-34, ISBN 978-86-7083-757-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTabaković S., Bojanić M., Milojević Z., Živković A.: Modeliranje elemenata skeletnog sistema na osnovu dijagnostičkih snimaka, 38. Jupiter konferencija, Beograd: Mašinski fakultet-Beograd, 15-16 Maj, 2012, pp. 39-44, ISBN 978-86-7083-757-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTabaković S., Grujić J., Bojanić M., Zeljković M., Sekulić J.: Modeliranje medularnog kanala femura na osnovu digitalnog signala sa CT ili MRI u cilju dimenzionisanja stema tumorske endoproteze zgloba kuka, 11. Infoteh, Jahorina: Elektrotehnički fakultet-Istočno Sarajevo, 21-23 Mart, 2012, pp. 509-512, ISBN 978-99938-624-8-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBojanić M.: Konstrukciono rešenje obrtnog stola sa malteškim krstom, Infoteh, Jahorina, 2011, Vol. 10, pp. 1079-1083, 10. Naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, 16-18 Mart, 2011, pp. 1079-1083, ISBN 99938-624-2-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMlađenović C., Kalentić N., Blanuša V., Bojanić M., Živković A.: Strategije obrade u CAD/CAM programskim sistemima, 12. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet-Istočno Sarajevo, 20-22 Mart, 2013, pp. 509-513, ISBN 978-99955-763-1-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAntić A., Bojanić M., Milošević M.: Dekompozicija signala vibracija u funkciji generisanja prostora obeležja za prepoznavanje stanja pohabanosti alata, 1. International Scientific Conference "Metrology and Quality in Production Engineering and Environmental Protection" - ETIKUM, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 12-13 Jun, 2013, pp. 31-34, ISBN 978-86-7892-512-2
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.11.2021.
Asistent-masterMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
Asistent-masterMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.10.2014.
Istraživač saradnikMašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja30.01.2013.
Istraživač pripravnikMašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja29.12.2010.