Asistent sa doktoratom dr Mirjana Bojanić-Šejat


Nedostaje slika

dr Mirjana Bojanić-Šejat

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-2362
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Mirjana Bojanić, rođena 03.07.1986. god. u Bugojnu. Završila je gimnaziju "Dušan Vasiljev" u Kikindi- prirodno matematički smer. Master rad odbranila je 2010. god. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu pod nazivom "Projektovanje obrtnih stolova za specijalne mašine alatke". Od 2011. god. radi na FTN-u kao istraživač na projektu koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U zvanje asistenta  izabrana je 2014. god. na Katedri za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama. Doktorsku disertaciju  pod nazivom: "Modelovanje mehaničkog ponašanja kugličnih ležaja", odbranila je u septembru 2021. godine na Fakultetu tehničkih nauka.

Asistent sa doktoratom
01.11.2021.
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Modeliranje delova i sklopova primenom programskog sistema Pro/Engineer

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Modelovanje mehaničkog ponašanja kugličnih ležaja

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2021

Projektovanje obrtnih stolova za specijalne mašine alatke

Master rad

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLabus Zlatanović D., Bergmann J., Baloš S., Hildebrand J., Bojanić Šejat M., Goel S.: Effect of surface oxide layers in solid-state welding of aluminium alloys – review, Science and Technology of Welding and Joining, 2023, pp. 1-21, ISSN 1362-1718
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDesnica (Ginin) E., Nikolić I., Trninić V., Bojanić Šejat M.: Reliability Design of the Casting Machines under High Pressure 10.17559/TV-20150527101851 , Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 4, pp. 1277-1282, ISSN 1330-3651
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBojanić M., Tabaković S., Milojević Z., Zeljković M.: Processing of diagnostic images of the skeletal system, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 20-21 Septembar, 2012, pp. 215-218, ISBN 978-86-7892-419-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković S., Bojanić M., Zeljković M., Milojević Z.: Programming solutions for processing digital medical images, 11. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 30-1 Maj, 2013, pp. 507-512, ISBN 978-99938-39-45-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntić A., Zeljković M., Bojanić M.: Development of Tool Wear Monitoring System for Turning, 35. International Conference of Production Engeneering - ICPE, Kopaonik: Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, 25-28 Septembar, 2013, pp. 359-364, ISBN 978-86-82631-69-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBojanić Šejat M., Knežević I., Živković A., Rackov M., Kiss I.: Analysis of the clearance influence on the four point contact ball bearing dynamic behavior, 6. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina: Univerzitet u Istočnom Sarajevu Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, 17-19 November, 2022, pp. 442-449, ISBN 978-99976-947-6-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBojanić Šejat M., Rackov M., Knežević I., Živković A.: Modal analysis of ball bearings using finite element method, 14. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technic Science, 23-25 September, 2021, pp. 83-86, ISBN 978-86-6022-364-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBojanić Šejat M., Živković A., Knežević I., Rackov M., Zeljković M.: Influence the Amount of Lubrication on Dynamic Behavior of the Ball Bearing, 4. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina: Faculty of Mechanical Engineering in East Sarajevo, East Sarajevo, B&H [editors: D. Golubović, A. Košarac, D. Jeremić], 27-30 November, 2018, pp. 414-419, ISBN 978-99976-719-4-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBojanić Šejat M., Hadžistević M., Mlađenović C.: Straightness examation of CMM axis, 12. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Andrevlje: University of Novi Sad, Faculty of Technical Science, 25-26 September, 2015, pp. 83-86, ISBN 978-86-7892-722-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBojanić Šejat M., Tabaković S., Milojević Z., Zeljković M.: Processing of diagnostic images of the skeletal system, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 20-21 September, 2012, pp. 215-218, ISBN 978-86-7892-419-4
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBojanić Šejat M., Rackov M., Knežević I., Živković A.: Modal analysis of ball bearing using finite element method , Journal of Production Engineering, 2022, Vol. 25, No. 2, pp. 20-24
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBojanić Šejat M., Hadžistević M., Mlađenović C.: Straightness examation of CMM axis, Journal of Production Engineering, 2015, Vol. 18, No. 2, pp. 85-88, ISSN 1821-4932
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaŽivković A., Knežev M., Zeljković M., Bojanić Šejat M., Mijušković M., Navalušić S.: Analysis static behaviour of ball bearings with two and four contact points, Machine Design, 2019, Vol. 11, No. 4, pp. 131-134, ISSN 1821-1259
(M53) Rad u naučnom časopisuBojanić Šejat M., Živković A., Knežević I., Rackov M., Mlađenović C.: Modeling of Static Behavior of Four Point Contact Ball Bearing, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2022, Vol. 20, No. 2, pp. 37-40, ISSN 1584-2665
(M53) Rad u naučnom časopisuKnežević I., Živković A., Rackov M., Kanović Ž., Buljević A., Bojanić Šejat M., Navalušić S.: Prediction of Radial Clearance Based on Bearing Vibration Using Artificial Neural Network, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, Vol. 1009, pp. 1-6, ISSN 1757-8981
(M53) Rad u naučnom časopisuBojanić Šejat M., Jovičić G., Zeljković M.: Determination of accuracy of positioning CNC machine tool, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2015, No. XIII, pp. 45-52, ISSN 1584-2665
(M53) Rad u naučnom časopisuBojanić Šejat M., Tabaković S.: Projektovanje obrtnih stolova za specijalne mašine alatke, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2010, Vol. 13, pp. 2621-2624, ISSN 0350-428X, UDK: 621.9
(M53) Rad u naučnom časopisuBojanić Šejat M., Jovičić G., Zeljković M.: Determination of accuracy of positioning CNC machine tool , Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2015, No XIII, pp. 45-52, ISSN 1584-2665
(M53) Rad u naučnom časopisuKnežević I., Živković A., Rackov M., Kanović Ž., Bojanić Šejat M.: Analysis of the Impact of Lubrication on the Dynamic Behavior of Ball Bearings Using Artificial Neural Networks, Romanian Journal of Acoustics and Vibration (RJAV), 2019, Vol. 16, No 2, pp. 178-183, ISSN 1584-7284
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBojanić Šejat M., Živković A., Knežević I., Rackov M., Lukić D.: Određivanjne veka ležaja primenom eksperimentalne numeričke metode , 7. Održavanje - Maintenance, Budva: University of Zenica, 12-16 Septembar, 2022, pp. 17-24, ISBN 1986-583X
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZeljković M., Navalušić S., Todić V., Tabaković S., Milojević Z., Antić A., Živković A., Gerić K., Vićević M., Lukić D., Beju L., Mlađenović C., Blanuša V., Bojanić M., Jovičić G., Vukman J.: Savremeni prilazi u razvoju specijalnih rešenja uležištenja u mašinstvu i medicinskoj protetici, 38. Jupiter konferencija, Beograd: Mašinski fakultet-Beograd, 15-16 Maj, 2012, pp. 16-34, ISBN 978-86-7083-757-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBojanić Šejat M., Knežević I., Živković A., Rackov M., Ilić V.: Modelovanje statičkog ponašanja radijalnih ležaja , 13. International Scientific Conference ETIKUM, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD, FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF PRODUCTION ENGINEERING , 2-4 Decembar, 2021, pp. 93-96, ISBN 978-86-6022-387-8
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.11.2021.
AsistentMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
AsistentMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.10.2014.
Istraživač saradnikMašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja30.01.2013.
Istraživač pripravnikMašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja29.12.2010.