Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Jovana Vidović (I1 10/2020)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:UNAPREĐENJE SKLADIŠNOG POSLOVANJA U PREDUZEĆU „NUOVO ARTE“
Tema (Eng):IMPROVEMENT OF WAREHOUSE OPERATIONS IN THE ORGANIZATION „NUOVO ARTE“
Datum odbrane:07.06.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikAleksandra Milinković
Docent
MentorNebojša Brkljač
Vanredni profesor
ČlanMarko Orošnjak
Docent
 
Student:Damir Jazvin (PR 65/2015)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Upotreba Apache Kafka interaktivnih upita za realizaciju distribuiranog sistema
Tema (Eng):Implementation of a Distributed System Using Apache Kafka Interactive Queries
Datum odbrane:05.06.2024. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAleksandar Selakov
Vanredni profesor
MentorErvin Varga
Vanredni profesor
ČlanAleksandar Bošković
Docent
 
Student:Marija Katanski (V2 4/2021)
Studijski program:Matematika u tehnici (II godišnji)
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Rezervisane štete u osiguraju motornih vozila i osiguranju korisnika motornih vozila od odgovornosti
Tema (Eng):Claims reserving in Motor vehicles insurance and Motor liability insurance
Datum odbrane:04.06.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikKsenija Doroslovački
Vanredni profesor
MentorNebojša Ralević
Redovni profesor
ČlanMarija Paunović
Docent
ČlanMarija Delić
Docent
 
Student:Marina Tandi (MH 53/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Upravljački sistem uparavanja vodenog rastvora opasnog otpada
Tema (Eng):Control system for evaporation of aqueous solution of hazardous waste
Datum odbrane:04.06.2024. 09:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSrđan Tegeltija
Vanredni profesor
MentorDragana Oros
Vanredni profesor
ČlanLaslo Tarjan
Vanredni profesor
 
Student:Milica Savić (F2 2/2022)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Non-real-time i Real-time metode renderovanja: Uporedna studija slučaja renderovanja kaustike za vodu i staklo
Tema (Eng):Non-real-time and Real-time rendering methods: A comparative case study of water and glass caustic rendering
Datum odbrane:31.05.2024. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikŽeljko Santoši
Docent
MentorIvana Vasiljević
Docent
ČlanRatko Obradović
Redovni profesor
 
Student:Anja Janjanin (AU 15/2019)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Idejno rešenje enterijera kafeterije sa“concept store“-om; adaptacija prizemlja KC Lab-a
Tema (Eng):Interior design project of coffee shop with concept, adaptation of a ground floor of KC Lab
Datum odbrane:30.05.2024. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIgor Maraš
Vanredni profesor
MentorRadomir Kojić
Docent iz polja umetnosti
ČlanIvana Miškeljin
Vanredni profesor
 
Student:Anja Rašević (ZZ 5/2018)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Gorive ćelije: Tehnološki status i primena
Tema (Eng):Fuel Cells: Technological Status and Applications
Datum odbrane:29.05.2024. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDunja Sokolović
Redovni profesor
MentorBranka Nakomčić-Smaragdakis
Redovni profesor
ČlanSvjetlana Vujović
Asistent - dr nauka
 
Student:Vladimir Vrbica (E2 95/2022)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Implementacija mikroservisne arhitekture kroz veb aplikaciju za prodaju automobila
Tema (Eng):Implementing a microservice architecture through a car sales web application
Datum odbrane:27.05.2024. 10:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikStevan Gostojić
Redovni profesor
MentorMilan Vidaković
Redovni profesor
ČlanNikola Vojnović
Docent
 
Student:Maja Pavličić (GI 73/2018)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Veb aplikacija za vođenje bloga
Tema (Eng):Web application for blogging
Datum odbrane:27.05.2024. 09:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikNeda Milić Keresteš
Vanredni profesor
MentorMarko Marković
Docent
ČlanStevan Gostojić
Redovni profesor
 
Student:Lara Gutman (RA 28/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Softverski paket za podršku rada muzičkih festivala
Tema (Eng):A Software Tool for Music Festivals Support Service
Datum odbrane:24.05.2024. 13:00
Mesto odbrane:NT308 - NTP-308
Komisija

PredsednikSlavica Kordić
Vanredni profesor
MentorMilan Čeliković
Docent
ČlanSonja Ristić
Redovni profesor
 
Student:Tijana Đurkić (E1 17/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Multimodalno prepoznavanje emocija pomoću komprimovanih grafovskih neuronskih mreža
Tema (Eng):Multimodal emotion recognition using compressed graph neural networks
Datum odbrane:24.05.2024. 12:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikBranko Brkljač
Vanredni profesor
MentorSiniša Suzić
Docent
ČlanLidija Krstanović
Vanredni profesor
 
Student:Nemanja Radojević (AI 54/2018)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena fotogrametrijske 3D digitalizacije kod rekonstrukcije i vizuelizacije kutije za nakit
Tema (Eng):Application of photogrammetric 3D digitization in the reconstruction and visualization of a jewelry box
Datum odbrane:24.05.2024. 11:00
Mesto odbrane:10/1 - Kabinet
Komisija

PredsednikIvana Vasiljević
Docent
MentorŽeljko Santoši
Docent
ČlanMario Šokac
Docent
 
Student:Ana Topalov (V2 6/2021)
Studijski program:Matematika u tehnici (II godišnji)
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Teorija grafova i modeliranje pojava u poslovanju investicionih fondova
Tema (Eng):Graph theory and modeling of phenomena in the business of investment funds
Datum odbrane:22.05.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Đaković
Redovni profesor
MentorNebojša Ralević
Redovni profesor
ČlanMaja Nedović
Vanredni profesor
 
Student:Filip Tešanović (II 35/2019)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Značaj poslovnog planiranja i racio analiza na primeru poslovanja preduzeća "Swisslion Takovo"
Tema (Eng):Importance of business planning and ratio analysis on the example of business company "Swisslion Takovo"
Datum odbrane:21.05.2024. 15:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMinja Bolesnikov
Docent
MentorAndrea Ivanišević
Redovni profesor
ČlanMilovan Lazarević
Redovni profesor
 
Student:Ana Roksandić (I2 4/2022)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Unapređenje proizvodnog sistema „UKS Shop” primenom LEAN alata
Tema (Eng):Improvement of the production system 'UKS Shop' through the application of LEAN tools
Datum odbrane:21.05.2024. 13:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikNenad Simeunović
Redovni profesor
MentorAleksandar Rikalović
Vanredni profesor
ČlanDejan Movrin
Vanredni profesor
 
Student:Stefan Nidžović (BI 25/2019)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama: memorija i ERP merna mmetoda
Tema (Eng):Biomedical Engineering in Cognitive Neuroscience: memory and ERP Measurement Methods
Datum odbrane:21.05.2024. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNemanja Gazivoda
Docent
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanBojan Vujičić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Aleksandar Kozomora (EE 189/2016)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj veb aplikacije za očitavanje senzorskih podataka u realnom vremenu
Tema (Eng):Development of a web application for real-time sensor data reading
Datum odbrane:21.05.2024. 09:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNemanja Gazivoda
Docent
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanBojan Vujičić
Asistent sa doktoratom