Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Aleksandar Petrović (GR 120/2018)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PROJEKAT TEHNOLOGIJE I ORGANIZACIJE GRAĐENJA STAMBENOG OBJEKTA SU+PR+4+PK-DUPLEKS, NOVI SAD
Tema (Eng):Tehnology and organization of construction for multy-family residential buiding BA+GL+4+AT-Duplex, Novi Sad
Datum odbrane:08.12.2022. 13:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikJasmina Dražić
Redovni profesor
MentorMilan Trivunić
Redovni profesor
ČlanŽeljko Jakšić
Vanredni profesor
 
Student:Jelena Mališević (F1 14/2021)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Formulacija otpada generisanog tokom proizvodnje tetra-pak ambalaže
Tema (Eng):Formulation of waste generated during the production of tetra-pak packaging
Datum odbrane:07.12.2022. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSandra Dedijer
Vanredni profesor
MentorSavka Adamović
Vanredni profesor
ČlanMiroslav Dramićanin
Docent
 
Student:Nikola Dakić (r2 38/2020)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:DETEKCIJA I SEGMENTACIJA KAJAKAŠA UPOTREBOM KONVOLUCIONIH NEURONSKIH MREŽA
Tema (Eng):DETECTION AND SEGMENTATION OF KAYAKERS USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
Datum odbrane:07.12.2022. 08:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikJelena Slivka
Vanredni profesor
MentorAleksandar Kovačević
Redovni profesor
ČlanLidija Krstanović
Docent
 
Student:Zoran Kozomara (GG 50/2017)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Deformaciona analiza silosa za skladištenje žitarica primenom Karlsrue metode
Tema (Eng):Deformation analysis of grain storage silos using the Karlsruhe method
Datum odbrane:06.12.2022. 13:30
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikPavel Benka
Docent
MentorMehmed Batilović
Docent
ČlanZoran Sušić
Vanredni profesor
 
Student:Kristijan Mrvoš (GG 11/2017)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PROJEKAT MIKROMREŽE ZA PRAĆENjE IZGRADNjE KOMPLEKSA OBJEKATA
Tema (Eng):MICRO NETWORK DESIGN FOR MONITORING THE CONSTRUCTION OF A COMPLEX OF FACILITIES
Datum odbrane:06.12.2022. 13:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikPavel Benka
Docent
MentorZoran Sušić
Vanredni profesor
ČlanMehmed Batilović
Docent
 
Student:Nataša Zvekić (I7 1/2021)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Poređenje perfomansi između Android aplikacija razvijenih upotrebom Jetpack Compose alata i upotrebom XML jezika
Tema (Eng):Performance comparison between Android applications developed using Jetpack Compose tool and using XML language
Datum odbrane:05.12.2022. 10:15
Mesto odbrane:203 - Kabinet
Komisija

PredsednikSrđan Popov
Redovni profesor
MentorMarko Arsenović
Docent
ČlanSrđan Sladojević
Vanredni profesor
 
Student:Milena Miletić (G1 49/2021)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:ANALIZA I PRIMENA SOFTVERSKOG PAKETA PLATEIA ZA PROJEKTOVANjE PUTEVA
Tema (Eng):ANALYSIS AND APPLICATION OF THE PLATEIA SOFTWARE PACKAGE FOR ROAD DESIGN
Datum odbrane:02.12.2022. 09:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikAnka Starčev-Ćurčin
Docent
MentorMiloš Šešlija
Docent
ČlanSlaviša Dumnić
Docent
 
Student:Miloš Dragaš (GG 54/2015)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izrada digitalnog elevacionog modela i turističkih karata opštine Kosjerić
Tema (Eng):Creation of a digital elevation model and tourist maps of the municipality of Kosjerić
Datum odbrane:30.11.2022. 10:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAleksandar Ristić
Redovni profesor
MentorMirko Borisov
Redovni profesor
ČlanŽeljko Bugarinović
Asistent-master
 
Student:Jovana Božić (GT 24/2016)
Studijski program:Čiste energetske tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Energetska analiza porodičnog stambenog objekta sa predlogom mera za sanaciju
Tema (Eng):Energy analysis of a single-family residential building with a proposal for reconstruction
Datum odbrane:30.11.2022. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikĐorđije Doder
Docent
MentorBranka Gvozdenac Urošević
Vanredni profesor
ČlanIgor Mujan
Docent
 
Student:Marcela Mačaji (GI 73/2017)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:POSTOJANOST NA SPOLJAŠNJE UTIJACE TEKSTILNIH OTISAKA ODŠTAMPANIH TEXOPAQUE OP 206 SERITONE BLUE (RS)/DEEP BLUE I MARABU MARA GLASS MGHT BOJAMA
Tema (Eng):Resistance to external influence prints of textile prints printed with Texopaque OP 206 Seritone Blue (RS)/Deep Blue i Marabu Mara Glass MGHT inks
Datum odbrane:29.11.2022. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSandra Dedijer
Vanredni profesor
MentorNemanja Kašiković
Redovni profesor
ČlanRastko Milošević
Asistent sa doktoratom
 
Student:Biljana Marinkov (IN 26/2018)
Studijski program:Informacioni inženjering
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Softverski paket za podršku rada agencije za prodaju i izdavanje nekretnina
Tema (Eng):A Software Tool for Real Estate Agency
Datum odbrane:28.11.2022. 16:00
Mesto odbrane:NT308 - NTP-308
Komisija

PredsednikDinu Dragan
Vanredni profesor
MentorSlavica Kordić
Vanredni profesor
ČlanMarko Vještica
Asistent-master
 
Student:Danijela Lazić (EE 84/2015)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRINCIPI ZAŠTITE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA
Tema (Eng):Principles of Protection of Power Transformers
Datum odbrane:21.10.2022. 12:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikAleksandar Stanisavljević
Docent
MentorDejan Jerkan
Docent
ČlanVladimir Popović
Docent