O Departmanu


06.02.2013. - 00:00
Departman za GRAĐEVINARSTVO I GEODEZIJU organizuje nastavu iz sledećih studijskih programa:
• Građevinarstvo;
• Geodezija;
• Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara.
Studije GRAĐEVINARSTVA izvode se kao:

Osnovne akademske studije;
Master akademske studije;
Specijalističke akademske studije;
Doktorske akademske studije.

Osnovne akademske studije, za sticanje zvanja diplomirani inženjer građevinarstva, traju 4 godine (240 ESPB bodova), s tim da su prve tri godine zajedničke, dok se u četvrtoj, shodno svojim afinitetima studenti opredeljuju za jedan od ponuđenih modula (studijskih grupa):
Konstrukcije;
Hidrotehnika;
Putevi.

Master akademske studije, za sticanje zvanja master inženjera građevinarstva, traju jednu godinu (60 ESPB bodova), a studenti se shodno svojim afinitetima, opredeljuju za jedan od modula (studijskih grupa):
Konstrukcije:
Hidrotehnika,
Putevi,
Organizacija i tehnologija građenja.

Studijski program specijalističkih akademskih studija "Energetska efikasnost u zgradarstvu" predstavlja nastavak studijskih programa master akademskih studija. Uslovi za upis na studijski program su završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB, prvenstveno iz oblasti građevinarstva i arhitekture. Ovaj studijski program su zajednički uspostavili tri departmana: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Departman za arhitekturu i Departman za energetiku i procesnu tehniku.

Doktorske akademske studije za sticanje zvanja doktor tehničkih nauka - građevinarstvo (180 ESPB bodova) traju 3 godine. Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava da postanu sposobni za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti građevinarstva. Svoj istraživački interes student profiliše izborom predmeta koje će izučavati i polagati, a koji doprinose produbljenim znanjima i razumevanju oblasti (teme) svoje doktorske disertacije. Izborni predmeti se biraju iz grupa predloženih predmeta na samom studijskom programu. Nastava iz obaveznih ili izbornih predmeta se izvodi kao grupna ili individualna (mentorska).
Studije građevinarstva (master akademske studije i petogodišnje osnovne studije prema starom programu) je do sada završilo 1190 studenata. Na Departmanu za Građevinarstvo do sada je magistriralo 41 i doktoriralo 29 kandidata. Na svim studijskim programima iz oblasti Građevinarstvo trenutno studira oko 950 studenata.
Studije iz oblasti GEODEZIJE izvode se kao:
• Osnovne akademske studije;
• Master akademske studije;
• Doktorske akademske studije.
Osnovne akademske studije Geodezije i geomatike iz oblasti Geodetskog inženjerstva za sticanje zvanja diplomirani inženjer geodezije, traju 4 godine (240 ESPB bodova), a studijski program se realizuje u saradnji sa Departmanom za računarstvo i automatiku.

Studijski program Geodezije i geomatike na master akademskim studijama, traje jednu godinu (60 ESPB bodova), a razvijen je u okviru dve osnovne oblasti tehnike: Geodezija i Geoinformatika. Akademski naziv koji se stiče je master inženjera geodezije.

Naziv studijskog programa na doktorskim akademskim studijama je Geodezija i geomatika, a akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka – geodezija (dr). Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava da postanu sposobni za samostalan naučno-istraživački rad. Doktorske akademske studije Geodezije i geomatike traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB. Od toga se 90 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, 30 ESPB polaganjem teorijskih osnova doktorske disertacije, a 60 ESPB se stiče izradom i odbranom doktorske disertacije. Doktorske studije ne mogu trajati duže od 10 godina.

Studijski program UPRAVLjANjE RIZIKOM OD KATASTROFALNIH DOGAĐAJA I POŽARA izvode se kao:
• Osnovne akademske studije;
• Master akademske studije;
Na osnovnim akademskim studijama, koje traju četiri godine, postoji jedna studijska grupa: Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara. Po upisu treće godine studentima se pruža mogućnost da se, shodno sopstvenim naklonostima i željama, pored obaveznih predmeta odluče i za izborne predmete.

Naziv studijskog programa master akademskih studija je Upravljanja rizicima od katastrofalnih događaja i požara, a akademski naziv koji se stiče je master inženjer zaštite na radu.


Organizacija Departmana
Nastavnici i saradnici Departmana za građevinarstvo i geodeziju su organizaciono podeljeni u pet katedri koje su nosioci obrazovnog procesa:
Katedra za konstrukcije,
Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja,
Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija,
Katedra za hidrotehniku i geodeziju,
Katedra za geotehniku i saobraćajnice.