Seminar CEVAS-a ZIMA 2015


16.12.2015. - 22:23
Utorak, 22.12.2015. od 13.30h, Svečana sala FTN-a

„ELEKTROMAGNETNA ARTIKULOGRAFIJA”
dr Miško Subotić
Direktor Centra za unapređenje životnih aktivnosti (CUŽA)