ЈЕСЕН 2016


22.09.2016. - 11:09 

Четвртак, 29.09.2016. од 12h, Свечана сала ФТН-а„ПРИНЦИПИ И ДИЗАЈН СИСТЕМА ЗА ПРОНАЛАЖЕЊЕ АКАДЕМСКИХ ИНФОРМАЦИЈА БАЗИРАН НА ДИЈАЛОГУ ЧОВЕК-МАШИНА”
Професор др Хироја Фуџисаки
Професор емеритус Универзитета у Токију

Предавање представља резултате једног успешног јапанског националног пројекта спроведеног у оквиру програма „Истраживање за будућност“. Систем је базиран на следећа три оригинална принципа: (1) Коришћење „Кључних концепта“ у проналажењу информација (укључујући обраду полисемија, хомонимија и непознатих речи), (2) Управљање дијалогом засновано на моделовању и корисника и система (увођењем новог типа аутоматизације интеракција), и (3) Оптимизација перформанси проналажења инормација кроз процену релевантности резултата. Предности тих нових принципа демонстрирани су у једном пилот систему.