ЛЕТО 2016


14.06.2016. - 12:41 

Уторак, 21.06.2016. од 12h, Свечана сала ФТН-а„МИКРОТУБУЛЕ, КОРИДОРИ ЗА УНУТАР-ЋЕЛИЈСКИ САОБРАЋАЈ И СИГНАЛИЗАЦИЈУ”
Академик Миљко Сатарић
Редовни професор Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду

У овом саопштењу ће бити изнети неки доприноси које смо учинили у домену биофизике ћелијских микротубула са асоцираним протеинима, превасходно мотор-протеинима.
Елабориран је феро-електрични карактер микротубула и заснован модел који је убедљиво потврђен нумеричким симулацијама и експериментима са атомским микроскопом.
Изложићемо и наше концепте сигнализације која се одвија дуж микротубула у сврху контролисања транспорта што га обављају мотор-протеини.