ЗИМА 2015


16.12.2015. - 21:30 

Уторак, 22.12.2015. од 13.30h, Свечана сала ФТН-а„ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА АРТИКУЛОГРАФИЈА”
др Мишко Суботић
Директор Центра за унапређење животних активности (ЦУЖА)

Изучавање артикулације је повезано са значајним потешкоћама, међу којима је скривеност говорних органа један од доминантних проблема. Поредећи различите приступе и поступке за мерење покрета говорних органа у реалном времену, најбоље резултате у овом тренутку, дају уређаји на бази електромагнетне артикулографије. Својим перформансама се истиче двадесетчетвороканални уређај АГ501 и у овом представљању биће описане његове основне карактеристике, поступак калибрације, мерења и обраде података. Такође ће бити речи о примени АГ501 у различитим истраживањима као и о могућности истраживања у области Српског језика.