ЈЕСЕН 2015


14.12.2015. - 09:50 

Уторак, 29.9.2015. од 11h, Свечана сала ФТН-а„ВАРИЈАЦИОНИ ПРИНЦИПИ НЕКОНЗЕРВАТИВНИХ СИСТЕМА:
IN MEMORIAM АКАДЕМИК БОЖИДАР ВУЈАНОВИЋ (1930-2014)


Академик Ђорђе Ђукић, редовни професор у пензији
Проф. др Ливија Цветићанин