ЗИМА 2014


01.11.2015. - 12:41 

Уторак, 23.12.2014. од 17х, Свечана сала ФТН-а„МОДЕЛИРАЊЕ УНУТРАШЊЕГ УХА НА ВИШЕ СКАЛА – СИФЕМ ФП7 ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКАТ”
Проф. др Ненад Филиповић
Проректор за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу и
руководилац Центра за биоинжењеринг БиоИРЦ Крагујевац

Циљ СИФЕМ ФП7 Европског пројекта је моделирање унутрашњег уха на више скала. У овом раду биће приказани најновији резултати овог пројекта.
Кохлеа је најважнији део органа слуха, због чињенице да прихвата звуке у облику вибрација и преводи ове вибрације у нервне импулсе унутар Кортијевог органа, који шаље информације о звуку до мозга. Функционисање компоненти кохлее и њихово понашање још увек није истражено у потпуности због њихове сложене структуре. Осим тога тешко је сакупити експерименталне податке за живе људске кохлее јер се налазе у неприступачном делу.

До сада је утврђено да кохлеа ради као електро - механички систем и потребно је истражити и електрично и механичко понашање кохлее како би се побољшало лечење болести органа слуха. Овај рад представља механички модел несавијене и савијене кохлее направљен коришћењем 3Д осмочворних елемената, као и анализу електро - механичког 1Д модела кохлее у простору стања. Резултати добијени из оба два модела кохлее показују добро поређење са Греенwоод функцијом и показују одговарајуће понашање кохлее. Ови резултати могу даље да се користе за оптимални дизајн и тестирање иновативних апарата за помоћ код особа са оштећеним слухом.