Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 233007
Управљање, моделовање и симулација система31207
Електроенергетски системи33008
Енглески језик - средњи20002
Изборни предмет 133006

Година: 2, Семестар: Летњи

Електрична мерења30407
Електроенергетски претварачи31207
Енглески језик - напредни средњи20002
Изборни предмет 233007
Основи управљања у електроенергетици33007

Година: 3, Семестар: Зимски

Електромагнетика33007
Енергетска електроника 121105
Анализа електроенергетских система 131005
Енглески језик за инжењере 120002
Електричне машине 122005
Изборни предмет 333006

Година: 3, Семестар: Летњи

Електричне машине 222005
Енергетска електроника 221106
Електродистрибутивни системи33006
Анализа електроенергетских система 231005
Енглески језик за инжењере 220002
Изборни предмет 431206

Година: 4, Семестар: Зимски

Електричне машине 322105
Примена микропроцесора у електроенергетици31105
Изборни предмет 532006
Изборни предмет 622006
Изборни предмет 732106
Стручна пракса00064

Година: 4, Семестар: Летњи

Енергетска електроника у погону и индустрији20304
Управљање енергетским претварачима31104
Изборни предмет 822006
Електромоторни погони22004
Дипломски рад - истраживачки рад00004
Дипломски рад - израда и одбрана00056
 Документа