Факултетска акта - у изради

Оснивачка Акта27.04.2018.20180427
Статут27.04.2018.20180427
Општи услови уговора о студирању на Факултету техничких наука у Новом Саду од 17.05.2019.21.05.2019.20190521
Акт о организацији Факултета техничких наука од 17.05.2019.18.06.2019.20190618
Модели споразума и уговора16.04.2019.20190416
Правилници17.01.2019.20190117
Одлуке13.12.2017.20171213
Обрасци16.04.2019.20190416
Финансијска документа13.12.2017.20171213
Акредитације, Лиценце, Сертификати, Овлашћења, и документа за учешће на тендерима13.12.2017.20171213
Кодекс о академском интегритету Факултета техничких наука у Новом Саду, датум доношења правилника 26.04.201726.03.2018.20180326