Факултетска акта - у изради

Нацрт Измена и допуна Статута Факултета техничких наука28.02.2023.20230228
Оснивачка Акта27.04.2018.20180427
Статут27.04.2018.20180427
План о постизању родне равноправности07.09.2022.20220907
Акт о организацији Факултета техничких наука од 17.05.2019. са изменама и допунама од 27.12.2019. 31.01.2020. 27.02.2020. 10.06.2020. 24.07.2020. 29.01.2021. 28.05.2021. 01.04.2022. 30.09.2022. 28.12.2022. и 27.02.2023.08.06.2023.20230608
Правилник о дисциплинској одговорности студента од 17.05.2019.02.12.2019.20191202
Општи услови уговора о студирању на Факултету техничких наука у Новом Саду од 17.05.2019.21.05.2019.20190521
Модели споразума и уговора16.04.2019.20190416
Правилници17.01.2019.20190117
Одлуке13.12.2017.20171213
Обрасци16.04.2019.20190416
Финансијска документа26.09.2019.20190926
Акредитације, Лиценце, Сертификати, Овлашћења, и документа за учешће на тендерима13.12.2017.20171213