Акредитације, Лиценце, Сертификати, Овлашћења, и документа за учешће на тендерима

Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме рад13.12.2017.20171213
Овлашћење Факултету техничких наука за стручно оспособљавање возача возила у транспорту опасног терета.13.12.2017.20171213
Лиценца Факултету техничких наука за стручно оспособљавање саветника за безбедност у транспорту опасног терета.13.12.2017.20171213
Акредитација центра за изузетне вредности13.12.2017.20171213
Лиценца за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад13.12.2017.20171213
Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду13.12.2017.20171213
Потврда о признавању система квалитета13.12.2017.20171213
Решење за добијање ВЕЛИКЕ ЛИЦЕНЦЕ13.12.2017.20171213
Сертификати ФТН-а13.12.2017.20171213
Агенција за привредне регистре: Регистрациона пријава уписа понуђача13.12.2017.20171213