Оснивачка Акта

Решење Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу бр 72-15/78 од дана 14.05.1979. год. Решење Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу бр 022-131/79 од 14.05.1979. год. Решење Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу бр 022-132/79 од 14.05.1979. год.20.04.2018.20180420
Закон о изменама и допунама закона о универзитетима („Службени Гласник НРС“ бр 23/60) - одлука бр. ИВ 23819.04.2018.20180419
Закон о изменама и допунама закона о универзитетима („Службени Гласник НРС“ бр 23/60) - одлука бр. ИВ 238 Одлука о настављању рада Машинског факултета у Новом Саду као Факултета техничких наука бр: 022-43 од дана 22.04.1974. год, објављено у „Службеном листу САПВ“ бр 9/197419.04.2018.20180419
Решење привредног суда, датум уписа: 29.09.2023.04.10.2023.20231004