Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 4


Укупан број ЕСПБ бодова
120


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 3, Семестар: Зимски

Методе оптимизације4220.008
Нумерички алгоритми и нумерички софтвер2020.004
Програмски преводиоци2020.004
Изборни предмет 140-22-40.008
Изборни предмет 23030.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Интеракција човек рачунар2020.005
Интернет мреже2020.004
Спецификација и моделирање софтвера3020.007
Изборни предмет 53-402-40.008
Изборни предмет 63030.006

Година: 4, Семестар: Зимски

Рачунарска графика3020.005
Базе података 22020.004
Пројектовање софтвера3020.007
Софт компјутинг3030.006
Интернет софтверске архитектуре2020.004
Стручна пракса - пројекат0006.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Сервисно оријентисане архитектуре2020.005
Изборни предмет 163030.006
Изборни предмет 173030.005
Изборни предмет 182020.004
Завршни рад - истраживачки рад0000.005
Завршни рад - израда и одбрана0003.005
 Документа