Предмет: Нумерички алгоритми и нумерички софтвер (17 - E231)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областПримењене рачунарске науке и информатика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Програм предмета

Програм се примењује од 30.09.2005..

Овладавање основним знањима из нумеричке анализе, овладавање методоологијом примене нумеричких модела у инжењерским дисциплинама, овладавање коришћењем одабраног стандардног нумеричког софтверског алата.
Разумевање основних нумеричких метода и способност њихове примена у решавању једноставнијих инжењерских задатака коришћењем нумеричких софтверских алата.
Математички модели и нумерички модели; методологија решавања инжењерских проблема применом нумеричких модела; области примене нумеричких модела у инжењерству. Основни нумерички поступци: нумеричко решавање система линеарних алгебарских једначина (директни и итеративни поступци); нумеричко решавање нелинеарних једначина и система; апроксимација функција (интерполација и најбоља апроксимација); диференцирање и интеграција (коначне разлике, Њутн-Котесове формуле, Ромбергов метод); обичне диференцијалне једначине - почетни услов (једнокорачне и вишекорачне формуле, предиктор-коректор поступци), гранични услов (метода погађања, колокационе формуле); Монте-Карло методе. Нумерички софтверски алати: захтеви и функције, архитектура, начини коришћења, расположиви алати.
Облици извођења наставе су: Предавања, рачунарске вежбе, израда домаћих задатака, и консултације. На предавањима се, коришћењем потребних дидактичких средстава, излажу садржаји предмета и стимулише се активно учешће студената постављањем питања. Практични део градива студенти савладавају на рачунарским вежбама кроз обавезне задатке које решавају уз помоћ асистента или самостално и кроз самосталну израду обавезних и необавезних домаћих задатака.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Michael HeathScientific Computing An Introductory Survey1997McGraw-HillЕнглески
Ford, W.Numerical Linear Algebra with Applications2014ElsevierЕнглески
Александар Ковачевић, Јелена СливкаНумеричке методе у софтверском инжењерству2018ауторски рукописСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада30.00
Тестдада25.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда45.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ковачевић др Александар
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Анђелић Бранислав
Асистент-мастер

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Јанковић Ева
Асистент-мастер

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Поповић Милош
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Вујиновић Александар
Асистент-мастер

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Његомир Марко
Асистент-мастер

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Стаменковић Александра
Сарадник у настави

Рачунарске вежбе