Studijski programi (akreditacija 2019)


20.04.2016. - 07:47 
Studijski programi koji su predati za akreditaciju (ponovnu akreditaciju) 2019. i studijski programi koji imaju važeću akreditaciju.
Elektrotehnika
Softverske i informacione tehnologije