Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Živorad Jovanović (E1 86/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Poboljšanje rezolucije termalne kamere korišćenjem standardnog CMOS kamera modula
Tema (Eng):Improving resolution of the thermal camera by using a standard CMOS camera module
Datum odbrane:31.03.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Rajs
Vanredni profesor
MentorJovan Bajić
Vanredni profesor
ČlanLaslo Tarjan
Vanredni profesor
 
Student:Ivan Gaborov (SF 30/2017)
Studijski program:Softverske i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne strukovne studije
Tema:Praćenje finansija skladištenjem fiskalnih računa
Tema (Eng):Tracking finances by storing receipts
Datum odbrane:31.03.2023. 10:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikSiniša Nikolić
Docent
MentorDragan Ivanović
Redovni profesor
ČlanMarko Marković
Docent
 
Student:Miroslav Katanić (E1 80/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:CNC mašina za izradu štampanih pločica
Tema (Eng):CNC machine for making printed circuit boards
Datum odbrane:31.03.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikLaslo Tarjan
Vanredni profesor
MentorJovan Bajić
Vanredni profesor
ČlanVladimir Rajs
Vanredni profesor
 
Student:Vasa Kotarlić (SF 26/2016)
Studijski program:Softverske i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne strukovne studije
Tema:Primena Kafke u mikroservisnoj arhitekturi
Tema (Eng):Application of Kafka in microservice architecture
Datum odbrane:31.03.2023. 10:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikSiniša Nikolić
Docent
MentorDragan Ivanović
Redovni profesor
ČlanMarko Marković
Docent
 
Student:Milanka Grubačić (O1 25/2016)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Izrada 3D modela iz oblaka tačaka
Tema (Eng):Creation of 3d models from point clouds
Datum odbrane:30.03.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAleksandra Radulović
Vanredni profesor
MentorMiro Govedarica
Redovni profesor
ČlanMehmed Batilović
Docent
 
Student:Andrea Bobinac (AU 17/2017)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje urbane spa oaze u Novom Sadu
Tema (Eng):Designing of Urban Spa Oasis in Novi Sad
Datum odbrane:29.03.2023. 15:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikRadomir Kojić
DOCENT IZ POLJA UMETNOSTI
MentorJelena Atanacković-Jeličić
Redovni profesor
ČlanSaša Medić
Docent
 
Student:Veljko Miletić (ST 36/2017)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Aspekt sigurnosti robe u kontejnerskim lancima snabdevanja
Tema (Eng):Safety aspect in the container supply chains
Datum odbrane:29.03.2023. 14:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSvetlana Nikoličić
Redovni profesor
MentorMarinko Maslarić
Vanredni profesor
ČlanDejan Mirčetić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Pavle Petrušić (mp 34/2017)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj i materijali savremenih vojnih šlemova
Tema (Eng):Development and materials in modern military helmets
Datum odbrane:28.03.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDragan Rajnović
Vanredni profesor
MentorSebastian Baloš
Redovni profesor
ČlanMilan Pećanac
Asistent-master
 
Student:Nemanja Pualić (E2 84/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Uloga i značaj softvera za upravljanje projektima u kontekstu poslovanja IT firme
Tema (Eng):The role and importance of project management software in the context of IT company operations
Datum odbrane:27.03.2023. 15:00
Mesto odbrane:301 - Sala za sastanke
Komisija

PredsednikMarijana Dukić-Mijatović
Vanredni profesor
MentorAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
ČlanDragan Ivetić
Redovni profesor
 
Student:Boban Pejić (ME 31/2015)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza radnih karakteristika toplotnih pumpi u komercijalnim objektima
Tema (Eng):Analysis of the operating characteristics of heat pumps in commercial buildings
Datum odbrane:27.03.2023. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMladen Tomić
Vanredni profesor
MentorMiroslav Kljajić
Vanredni profesor
ČlanĐorđije Doder
Docent
 
Student:Vukosav Kostić (RA 154/2018)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija apstrakcije prijemnika digitalne televizije za android operativni sistem
Tema (Eng):Implementation of abstract digital television reciver for Android operating system
Datum odbrane:27.03.2023. 10:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikŽeljko Lukač
Vanredni profesor
MentorNebojša Pjevalica
Redovni profesor
ČlanDragan Samardžija
Vanredni profesor
 
Student:Jovana Ostojić (IT 64/2018)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj mobilne aplikacije za upravljanje zbirkom recepata
Tema (Eng):Development of a mobile application for managing a recipe collection
Datum odbrane:27.03.2023. 07:30
Mesto odbrane:203 - Kabinet
Komisija

PredsednikMarko Arsenović
Docent
MentorSrđan Sladojević
Vanredni profesor
ČlanAndraš Anderla
Vanredni profesor
 
Student:Marko Novaković (ZK 11/2017)
Studijski program:Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Organizacija i upravljanje opasnim materijama u građevinarstvu
Tema (Eng):Organization and management of hazardous materials in construction
Datum odbrane:24.03.2023. 16:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSlobodan Šupić
Docent
MentorGoran Tepić
Docent
ČlanMarko Vuković
Asistent-master
 
Student:Vladimir Menđan (ST 109/2017)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Neki aspekti za uređenje skladišta
Tema (Eng):Some aspects of warehouse arrangement
Datum odbrane:24.03.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarinko Maslarić
Vanredni profesor
MentorSvetlana Nikoličić
Redovni profesor
ČlanDejan Mirčetić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Maja Rozić (BI 49/2018)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Magnetna rezonanca
Tema (Eng):Magnetic resonance
Datum odbrane:23.03.2023. 10:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanĐorđe Novaković
Docent
 
Student:Aleksandra Savatić (RA 174/2016)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROGRAMSKOG JEZIKA RUST
Tema (Eng):Basic characteristics of the programming language Rust
Datum odbrane:22.03.2023. 15:00
Mesto odbrane:NT400 - NTP-400
Komisija

PredsednikLidija Krstanović
Vanredni profesor
MentorSrđan Popov
Redovni profesor
ČlanMilan Vrtunski
Asistent sa doktoratom
 
Student:Anđelija Đorđević (IN 27/2017)
Studijski program:Informacioni inženjering
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Komparativna analiza regionalnih telekomunikacionih kompanija
Tema (Eng):Comparative analysis of regional telecommunication companies
Datum odbrane:22.03.2023. 12:00
Mesto odbrane:308 - Kabinet
Komisija

PredsednikJelena Demko-Rihter
Vanredni profesor
MentorDušan Dobromirov
Redovni profesor
ČlanMiroslav Ferenčak
Docent
 
Student:Nikola Kovačević (AU 99/2012)
Studijski program:Arhitektura i urbanizam
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Arhitektonsko-urbanistička studija održivog domaćinstva
Tema (Eng):Architectural-urbanistic study of a sustainable homestead
Datum odbrane:29.12.2022. 14:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarina Carević-Tomić
Docent
MentorMilica Vračarić
Redovni profesor
ČlanIvana Maraš
Docent
 
Student:Danijela Lazić (EE 84/2015)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRINCIPI ZAŠTITE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA
Tema (Eng):Principles of Protection of Power Transformers
Datum odbrane:21.10.2022. 12:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikAleksandar Stanisavljević
Docent
MentorDejan Jerkan
Docent
ČlanVladimir Popović
Docent