Naučno-istraživačke oblasti


29.01.2013. - 00:00
Departman za saobrađaj u okviru svog delovanja obavlja i naučno-istraživačku delatnost, kao i istraživačko-razvojne usluge i studije na osnovu zahteva privrednih i neprivrednih sistema iz sledećih oblasti:

• planiranje i organizacija transporta;
• upravljanje procesima u transportu;
• inženjering, konsalting i marketing iz oblasti saobraćaja;
• usluge projektovanja iz oblasti regulisanja saobraćaja i izrada tehničke dokumentacije;
• bezbednost saobraćaja;
• tehnologij i kapacitet skladišta;
• organizacije poštanskog saobraćaja.

Saradnici Departmana za saobraćaj izradili su veliki broj naučno-istraživačkih studija i razvojnih projekata za potrebe saobraćajne privrede i neprivrednih sistema iz oblasti bezbednosti i regulacije saobraćaja, saobraćajnica, tehnologije transporta, razvoja transportnih sredstava, menadžmenta i logistike preduzeća i drugih oblasti. Na Departmanu za saobraćaj permanentno se vrše istraživanja iz oblasti: bezbednosti saobraćaja, regulacije i upravljanja saobraćajem, ekspertiza u oblasti saobraćajnih nezgoda, javnog prevoza putnika i roba i istraživanja u oblasti logistike preduzeća, poštanskog saobraćaja.