Master akademske studije / Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer elektrotehnike i računarstva (Mast. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
2 / 4


Ukupan broj ESPB bodova
120


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Slivka dr Jelena
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematičke osnove mašinskog učenja31200.006
Izborna pozicija 1302-300.006
Izborna pozicija 22-302-30-10.00-1.006
Izborna pozicija 330-11-300.006
Izborna pozicija 4302-300.006

Godina: 1, Semestar: Letnji

Principi dubokog učenja30300.006
Tehnologije i alati u mašinskom učenju30200.006
Izborna pozicija 530300.006
Izborna pozicija 630300.006
Izborna pozicija 7302-300.006

Godina: 2, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 830-11-200.006
Izborna pozicija 930-30-300.006
Izborna pozicija 10302-300.006
Izborna pozicija 11302-300.006
Izborna pozicija 12302-300.006

Godina: 2, Semestar: Letnji

Stručna praksa00006.007
Projekti primene veštačke inteligencije i mašinskog učenja30300.007
Master rad - studijsko-istraživački rad000140.008
Master rad - izrada i odbrana00004.008