Asistent-master Tamara Palalić


Nedostaje slika

Tamara Palalić

Asistent-master


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master

Tamara Palalić rođena je 3. decembra 1996. godine u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina. Gimnaziju završava 2015. godine u Mrkonjić Gradu kao nosilac Vukove diplome. Iste godine je upisala osnovne studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, smer Diplomirani profesor matematike. Diplomirala je 2019. godine sa prosečnom ocenom 9.90. Master akademske studije je upisala na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, smer Matematika u tehnici, koje završava 2020. godine sa prosečnom ocenom 10.00 odbranivši master tezu pod temom "Uvod u varijacioni račun sa primjenama". Više puta u toku studija nagrađivana je od fakulteta i univerziteta za postignute rezultate, a bila je i stipendista “Fonda za mlade talente” Republike Srbije i na osnovnim i na master studijama. Doktorske studije je upisala 2020. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, smer Matematika u tehnici.

Zaposlena je na katedri za matematiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 2020. godine.  

Asistent-Master
17.01.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent-Master01.03.2021.16.01.2023.Katedra za matematiku
Saradnik u nastavi24.02.2020.Katedra za matematiku
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.03.2021.
Saradnik u nastaviTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka24.02.2020.