Предмет: Физика (06 - H101)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена физика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Стицање основних знања из физике.
Стечена знања омогућавају разумевање физичких процеса на којима се заснива рад техничких уређаја.
Фундаменталне силе и закони одржања. Специјална теорија релативности. Основи електростатике. Електрично поље и потенцијал. Проводници и диелектрици у електричном пољу. Електричне струје. Једносмерне струје. Савремена теорија електропроводљивости. Полупроводници. Електромагнетизам. Магнетно поље струје. Електромагнетна индукција. Наизменичне струје. Магнетно поље у материјалима; дијамагнетизам, парамагнетизам, феромагнетизам. Таласно кретање и акустика. Таласна једначина. Доплеров ефекат. Јачина и ниво јачине звука. Апсорпција звука. Ултразвук. Оптика. Основни закони геометријске оптике. Оптички инструменти. Таласна оптика. Интерференција, дифракција, дисперзија и поларизација светлости. Закони зрачења црног тела. Фотоефекат. Ласери. Физичке основе нуклеарне технике. Радиоактивни распади. Фисија и фузија.
Предавања; лабораторијске везбе; рачунске вежбе; консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива пропраћен одговарајућим примерима који илуструју примену теорије на решавање задатака. Лабораторијске вежбе обухватају експерименте из области које су обухваћене планом и програмом. На рачунским вежбама раде се карактеристични задаци и продубљује се градиво изложено на предавањима. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Делови градива који представљају логичке целине могу се полагати у току извођења наставног процеса преко колоквијума. Завршни испит се састоји из писменог и усменог дела. Писмени део испита је елиминаторан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
др Ана ПетровићФизика2002Факултет техничких наука у Новом СадуСрпски језик
М. Вучинић-Васић, Д. Ћирић, Т. Шкрбић, М. ЂурићЗбирка задатака из физике2005Факултет техничких наука у Новом СадуСрпски језик
Љ. Будински-Петковић, М. Вучинић-Васић, Д. ИлићПрактикум лабораторијских вежби из физике2005Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Завршни испит - I деонеда35.00
Завршни испит - II деонеда35.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Будински-Петковић др Љуба
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Лончаревић др Ивана
Редовни професор

Лабораторијске вежбе