Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Sonja Simić (MP 85/2017)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izbor reznih alata za operacije obrade spojnice hvataljke manipulatora
Tema (Eng):Selection of cutting tools for machining of the manipulator gripper coupling
Datum odbrane:01.04.2023. 13:30
Mesto odbrane:114 - Kabinet
Komisija

PredsednikMilovan Lazarević
Redovni profesor
MentorĐorđe Vukelić
Redovni profesor
ČlanMario Šokac
Docent
 
Student:Živorad Jovanović (E1 86/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Poboljšanje rezolucije termalne kamere korišćenjem standardnog CMOS kamera modula
Tema (Eng):Improving resolution of the thermal camera by using a standard CMOS camera module
Datum odbrane:31.03.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Rajs
Vanredni profesor
MentorJovan Bajić
Vanredni profesor
ČlanLaslo Tarjan
Vanredni profesor
 
Student:Ivan Gaborov (SF 30/2017)
Studijski program:Softverske i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne strukovne studije
Tema:Praćenje finansija skladištenjem fiskalnih računa
Tema (Eng):Tracking finances by storing receipts
Datum odbrane:31.03.2023. 10:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikSiniša Nikolić
Docent
MentorDragan Ivanović
Redovni profesor
ČlanMarko Marković
Docent
 
Student:Miroslav Katanić (E1 80/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:CNC mašina za izradu štampanih pločica
Tema (Eng):CNC machine for making printed circuit boards
Datum odbrane:31.03.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikLaslo Tarjan
Vanredni profesor
MentorJovan Bajić
Vanredni profesor
ČlanVladimir Rajs
Vanredni profesor
 
Student:Vasa Kotarlić (SF 26/2016)
Studijski program:Softverske i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne strukovne studije
Tema:Primena Kafke u mikroservisnoj arhitekturi
Tema (Eng):Application of Kafka in microservice architecture
Datum odbrane:31.03.2023. 10:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikSiniša Nikolić
Docent
MentorDragan Ivanović
Redovni profesor
ČlanMarko Marković
Docent
 
Student:Milanka Grubačić (O1 25/2016)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Izrada 3D modela iz oblaka tačaka
Tema (Eng):Creation of 3d models from point clouds
Datum odbrane:30.03.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAleksandra Radulović
Vanredni profesor
MentorMiro Govedarica
Redovni profesor
ČlanMehmed Batilović
Docent
 
Student:Marijana Turu (AU 110/2017)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje enterijera knjigoveznice
Tema (Eng):Interior design of a bookbinding studio
Datum odbrane:30.03.2023. 12:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorSaša Medić
Docent
ČlanRadomir Kojić
DOCENT IZ POLJA UMETNOSTI
 
Student:Andrea Bobinac (AU 17/2017)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje urbane spa oaze u Novom Sadu
Tema (Eng):Designing of Urban Spa Oasis in Novi Sad
Datum odbrane:29.03.2023. 15:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikRadomir Kojić
DOCENT IZ POLJA UMETNOSTI
MentorJelena Atanacković-Jeličić
Redovni profesor
ČlanSaša Medić
Docent
 
Student:Veljko Miletić (ST 36/2017)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Aspekt sigurnosti robe u kontejnerskim lancima snabdevanja
Tema (Eng):Safety aspect in the container supply chains
Datum odbrane:29.03.2023. 14:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSvetlana Nikoličić
Redovni profesor
MentorMarinko Maslarić
Vanredni profesor
ČlanDejan Mirčetić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Nikola Stevanović (E1 45/2020)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:FAZNA REGULACIJA DRAJVERA ZA INVERTOR ZA BEŽIČNE PUNJAČE ZA ELE?TRIČNA VOZILA
Tema (Eng):Phase regulation for inverter drivers for wireless chargers for electrical vehicles
Datum odbrane:28.03.2023. 11:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikVule Reljić
Docent
MentorVladimir Rajs
Vanredni profesor
ČlanKalman Babković
Vanredni profesor
 
Student:Pavle Petrušić (mp 34/2017)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj i materijali savremenih vojnih šlemova
Tema (Eng):Development and materials in modern military helmets
Datum odbrane:28.03.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDragan Rajnović
Vanredni profesor
MentorSebastian Baloš
Redovni profesor
ČlanMilan Pećanac
Asistent-master
 
Student:Nemanja Pualić (E2 84/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Uloga i značaj softvera za upravljanje projektima u kontekstu poslovanja IT firme
Tema (Eng):The role and importance of project management software in the context of IT company operations
Datum odbrane:27.03.2023. 15:00
Mesto odbrane:301 - Sala za sastanke
Komisija

PredsednikMarijana Dukić-Mijatović
Vanredni profesor
MentorAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
ČlanDragan Ivetić
Redovni profesor
 
Student:Jovana Ostojić (IT 64/2018)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj mobilne aplikacije za upravljanje zbirkom recepata
Tema (Eng):Development of a mobile application for managing a recipe collection
Datum odbrane:27.03.2023. 07:30
Mesto odbrane:203 - Kabinet
Komisija

PredsednikMarko Arsenović
Docent
MentorSrđan Sladojević
Vanredni profesor
ČlanAndraš Anderla
Vanredni profesor
 
Student:Marko Novaković (ZK 11/2017)
Studijski program:Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Organizacija i upravljanje opasnim materijama u građevinarstvu
Tema (Eng):Organization and management of hazardous materials in construction
Datum odbrane:24.03.2023. 16:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSlobodan Šupić
Docent
MentorGoran Tepić
Docent
ČlanMarko Vuković
Asistent-master
 
Student:Vladimir Menđan (ST 109/2017)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Neki aspekti za uređenje skladišta
Tema (Eng):Some aspects of warehouse arrangement
Datum odbrane:24.03.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarinko Maslarić
Vanredni profesor
MentorSvetlana Nikoličić
Redovni profesor
ČlanDejan Mirčetić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Maja Rozić (BI 49/2018)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Magnetna rezonanca
Tema (Eng):Magnetic resonance
Datum odbrane:23.03.2023. 10:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanĐorđe Novaković
Docent
 
Student:Anđelija Đorđević (IN 27/2017)
Studijski program:Informacioni inženjering
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Komparativna analiza regionalnih telekomunikacionih kompanija
Tema (Eng):Comparative analysis of regional telecommunication companies
Datum odbrane:22.03.2023. 12:00
Mesto odbrane:308 - Kabinet
Komisija

PredsednikJelena Demko-Rihter
Vanredni profesor
MentorDušan Dobromirov
Redovni profesor
ČlanMiroslav Ferenčak
Docent
 
Student:Nikola Kovačević (AU 99/2012)
Studijski program:Arhitektura i urbanizam
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Arhitektonsko-urbanistička studija održivog domaćinstva
Tema (Eng):Architectural-urbanistic study of a sustainable homestead
Datum odbrane:29.12.2022. 14:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarina Carević-Tomić
Docent
MentorMilica Vračarić
Redovni profesor
ČlanIvana Maraš
Docent
 
Student:Danijela Lazić (EE 84/2015)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRINCIPI ZAŠTITE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA
Tema (Eng):Principles of Protection of Power Transformers
Datum odbrane:21.10.2022. 12:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikAleksandar Stanisavljević
Docent
MentorDejan Jerkan
Docent
ČlanVladimir Popović
Docent