Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Sonja Radić Milanović (A3 1/2021)
Studijski program:Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Cirkularna ekonomija u kontekstu tekstilne industrije
Tema (Eng):Circular economy in the context of textile industry
Datum odbrane:06.10.2023. 16:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMilica Vračarić
Redovni profesor
MentorAlpar Lošonc
Redovni profesor
ČlanMarina Carević-Tomić
Docent
 
Student:Marko Lukić (MM 9/2017)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Emisija izduvnih gasova dizel motora i sistemi za njeno poboljšanje
Tema (Eng):Exhaust emission of diesel engines and systems for its improvement
Datum odbrane:06.10.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikStjepan Galamboš
Docent
MentorNebojša Nikolić
Vanredni profesor
ČlanJovan Dorić
Redovni profesor
 
Student:Dimitrije Stojanov (E2 154/2020)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Primena konvolucionih neuronskih mreža za detekciju bolesti pneumonije nad pacijentima
Tema (Eng):Application of convolutional neural networks for detection of pneumonia disease in patients
Datum odbrane:05.10.2023. 15:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikZoran Jeličić
Redovni profesor
MentorJelena Slivka
Vanredni profesor
ČlanTatjana Lončar-Turukalo
Redovni profesor
 
Student:Momčilo Nedimović (MM 18/2016)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Digitalni razvoj proizvoda
Tema (Eng):Product lifecycle management
Datum odbrane:05.10.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAtila Zelić
Docent
MentorSanja Bojić
Vanredni profesor
ČlanDejan Movrin
Vanredni profesor
 
Student:Andrej Ivičiak (E5 3/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Prognoza potrošnje električne energije primenom ARMA metode
Tema (Eng):Load forecasting using ARMA method
Datum odbrane:04.10.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSlavica Medić
Vanredni profesor
MentorAleksandar Selakov
Vanredni profesor
ČlanMilana Bojanić
Docent
 
Student:Radoman Gutić (GG 47/2019)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Deformaciona analiza po metodi Kasparija
Tema (Eng):Deformation analysis, Caspary approach
Datum odbrane:03.10.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikPavel Benka
Docent
MentorZoran Sušić
Vanredni profesor
ČlanŽeljko Kanović
Redovni profesor
 
Student:Filip Nikolić (A7 11/2020)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Analiza optimalne dispozicije objekta na parceli primenom BIM tehnologije i generativnog dizajna
Tema (Eng):Analising optimal disposition of an object on a lot with a use of BIM technology and generative design
Datum odbrane:03.10.2023. 09:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarko Jovanović
Docent
MentorMarko Lazić
Docent
ČlanAna Perišić
Vanredni profesor
 
Student:Goran Mišanović (GR 53/2011)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projekat za izvodjenje rekonstrukcije raskrsnice državnih puteva IB reda br 20, IIA reda br 123 i opštinskog puta Sremska Mitrovica - Veliki Radinci kod naplatne stanice "Sremska Mitrovica" na državnom putu IA reda br. 3
Tema (Eng):Detailed design for the reconstruction of the intersection of state roads IB 20, IIA 123 and municipal road Sremska Mitrovica – Veliki Radinci near the toll station "Sremska Mitrovica" on the state road IA 3
Datum odbrane:02.10.2023. 15:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikAnka Starčev-Ćurčin
Vanredni profesor
MentorNebojša Radović
Redovni profesor
ČlanMiloš Šešlija
Docent
 
Student:Ana Simić (AI 2/2018)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Animacija kao alat za promociju i marketing stambenih objekata
Tema (Eng):Animation as a tool for promotion and marketing of residential buildings
Datum odbrane:02.10.2023. 11:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNenad Kuzmanović
DOCENT IZ POLJA UMETNOSTI
MentorIvana Vasiljević
Docent
ČlanRatko Obradović
Redovni profesor
 
Student:Nikola Mršić (GG 39/2016)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izrada geoportala upotrebom React JavaScript biblioteke
Tema (Eng):Creating a geoportal using React JavaScript libraries
Datum odbrane:02.10.2023. 11:00
Mesto odbrane:NT408 - NTP-408L
Komisija

PredsednikAleksandar Ristić
Redovni profesor
MentorAleksandra Radulović
Vanredni profesor
ČlanDubravka Sladić
Vanredni profesor
 
Student:Tamara Vujković Lamić (I2 16/2022)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Evaluacija investiranja u realnu imovinu sa praktičnim implikacijama u fazi polikrize
Tema (Eng):Evaluation of investment in real property with practical implications in the polycrisis phase
Datum odbrane:02.10.2023. 11:00
Mesto odbrane:301 - Kabinet
Komisija

PredsednikNebojša Ralević
Redovni profesor
MentorVladimir Đaković
Vanredni profesor
ČlanJelena Borocki
Redovni profesor
 
Student:Anđela Cvijetić (MP 57/2017)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primjena vještačke neuronske mreže za određivanje veze između stepena deformacije, veličine zrna i tvrdoće kod aluminijumskog elementa
Tema (Eng):Application of articifal neural network of determining the relationship between deformation degree, grain size and hardness in an aluminium element
Datum odbrane:02.10.2023. 11:00
Mesto odbrane:110 - Kabinet
Komisija

PredsednikPlavka Skakun
Vanredni profesor
MentorBorislav Savković
Vanredni profesor
ČlanDragan Rajnović
Vanredni profesor
 
Student:Natalija Subašić (AU 31/2019)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Urbana transformacija brodogradilišta i mornarice u Novom Sadu
Tema (Eng):Urban transformation of the shipyard and Navy area in Novi Sad
Datum odbrane:02.10.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarina Carević-Tomić
Docent
MentorDarko Reba
Redovni profesor
ČlanDijana Brkljač
Asistent sa doktoratom
 
Student:Ivana Kazimirović (EE 93/2015)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Reverzibilni pogon sa sinhronom mašinom sa stalnim magnetima
Tema (Eng): Reversible drive with permanent magnet synchronous machine
Datum odbrane:02.10.2023. 10:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikAleksandar Stanisavljević
Docent
MentorDejan Jerkan
Vanredni profesor
ČlanVladimir Popović
Docent
 
Student:Filip Orešković (I1 20/2021)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:PRIMENA INŽENJESRKIH METODA NA ANALIZU I UNAPREĐENJE SKLADIŠNOG POSLOVANJA
Tema (Eng):THE USAGE OF ENGINEERING METHODS FOR THE ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF WAREHOUSE OPERATIONS
Datum odbrane:02.10.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikAco Antić
Redovni profesor
MentorStevan Milisavljević
Redovni profesor
ČlanNebojša Brkljač
Docent
 
Student:Amina Adilović (I2 12/2020)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Unapređenje procesa skladištenja u kompaniji “ES KOMERC” DOO
Tema (Eng):Improvement of the storage process in company “ES KOMERC” d.o.o
Datum odbrane:02.10.2023. 09:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikAco Antić
Redovni profesor
MentorStevan Milisavljević
Redovni profesor
ČlanNebojša Brkljač
Docent
 
Student:Nemanja Vajagić (i2 44/2021)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Analiza i unapređenje skladišta i procesa skladištenja u kompaniji "Marbo Product doo"
Tema (Eng):Analysis and improvement of warehouse processes in "Marbo Product doo" company
Datum odbrane:02.10.2023. 09:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikAco Antić
Redovni profesor
MentorStevan Milisavljević
Redovni profesor
ČlanNebojša Brkljač
Docent
 
Student:Sara Todorović (MH 21/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Efikasnost električnih mašina u električnim automobilima
Tema (Eng):The efficiency of electric machines in electric vehicles
Datum odbrane:02.10.2023. 09:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikVladimir Popović
Docent
MentorDejan Jerkan
Vanredni profesor
ČlanIvan Todorović
Docent
 
Student:Tijana Vujinović (ST 40/2019)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRIMENA SIMULACIJE ZA PRAĆENjE POTREBE TRŽIŠTA ZA TRANSPORTNOM USLUGOM
Tema (Eng):APPLYING SIMULATION IN TRACKING MARKET DEMAND FOR TRANSPORT SERVICE
Datum odbrane:02.10.2023. 09:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikJelena Ivetić
Vanredni profesor
MentorĐurđica Stojanović
Redovni profesor
ČlanMarko Veličković
Asistent - dr nauka
 
Student:Jovana Stanković (RA 78/2018)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Modelovanje pretnji sa ThreatMapper alatom
Tema (Eng):Threat modeling with ThreatMapper tool
Datum odbrane:02.10.2023. 08:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikGordana Milosavljević
Redovni profesor
MentorGoran Sladić
Redovni profesor
ČlanMiroslav Zarić
Vanredni profesor
 
Student:Miloš Gravara (RA 60/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza implementacija i performansi alata za objektno-relaciono mapiranje
Tema (Eng):Analysis of implementations and performance of object-relational mapping tools
Datum odbrane:02.10.2023. 08:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMiroslav Zarić
Vanredni profesor
MentorGoran Sladić
Redovni profesor
ČlanGordana Milosavljević
Redovni profesor
 
Student:Aleksandar Tadić (G1 36/2019)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:PROCENA STAN?A I ENERGETSKA SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE "14 OKTOBAR" U DRAGINCU
Tema (Eng):CONDITION ASSESSMENT AND ENERGY RENOVATION OF THE "14 OCTOBER" PRIMARY SCHOOL BUILDING IN DRAGINAC
Datum odbrane:30.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikBranislava Novaković
Redovni profesor
MentorMirjana Malešev
Redovni profesor
ČlanIvan Lukić
Vanredni profesor
 
Student:Andreja Nikolić (GR 112/2011)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projekat sistema za navodnjavanje zalivnog sistema Kula 122 ha
Tema (Eng):The project of the irrigation system of the irrigation system Kula 122 ha
Datum odbrane:29.09.2023. 17:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Mučenski
Vanredni profesor
MentorSrđan Kolaković
Redovni profesor
ČlanGoran Jeftenić
Docent
 
Student:Ljubomir Gajić (EM 19/2019)
Studijski program:Merenje i regulacija
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Simulacija analizatora impedanse korišćenjem osciloskopa i generatora funkcija
Tema (Eng):Impedance analyzer simulation using oscilloscope and function generator
Datum odbrane:29.09.2023. 16:30
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorĐorđe Novaković
Docent
ČlanPlaton Sovilj
Redovni profesor
 
Student:Stojan Terzić (EE 13/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Instrument za merenje sile baziran na raciometrijskoj metodi
Tema (Eng):Instrument for measuring force based on the ratiometric method
Datum odbrane:29.09.2023. 16:00
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikPlaton Sovilj
Redovni profesor
MentorDragan Pejić
Vanredni profesor
ČlanĐorđe Novaković
Docent
 
Student:Jovana Jović (E8 4/2021)
Studijski program:Merenje i regulacija
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Projektovanje štampanih ploča za interfejse velikih brzina
Tema (Eng):Design of printed circuit boards for high-speed interfaces
Datum odbrane:29.09.2023. 15:00
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorMarjan Urekar
Docent
ČlanNebojša Pjevalica
Redovni profesor
 
Student:Stanko Spasojević (M1 16/2020)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Uticaj temperature i deformacije na tvrdoću čelika AISI 304L
Tema (Eng):Influence of temperature and deformation on the hardness of AISI 304L steel
Datum odbrane:29.09.2023. 15:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSavka Adamović
Vanredni profesor
MentorMiroslav Dramićanin
Docent
ČlanDragan Rajnović
Vanredni profesor
 
Student:Maja Turudić (MM 9/2019)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:IDEJNO RJEŠENJE SKLADIŠNOG SISTEMA PRIMJENOM SIMULACIJA
Tema (Eng):Conceptual solution of the storage system by application of material flow simulation
Datum odbrane:29.09.2023. 14:30
Mesto odbrane:MID5- - MI D5-GAL
Komisija

PredsednikAtila Zelić
Docent
MentorSanja Bojić
Vanredni profesor
ČlanDejan Movrin
Vanredni profesor
 
Student:Dejan Bogavac (a7 6/2022)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Uporedni pristup stvaranja interaktivne scene u odnosu na imersivnost
Tema (Eng):A comparative approach to creating an interactive scene in relation to immersivness
Datum odbrane:29.09.2023. 14:00
Mesto odbrane:517 - Kompjuterska laboratorija za interpretaciju geometrijskog prostora u arhitekturi
Komisija

PredsednikVesna Stojaković
Redovni profesor
MentorMarko Jovanović
Docent
ČlanIvana Vasiljević
Docent
 
Student:Jovana Vlahović (EE 22/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kriterijumi za izbor asinhronih motora
Tema (Eng): Criteria for the selection of induction motors
Datum odbrane:29.09.2023. 14:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikVladimir Popović
Docent
MentorDejan Jerkan
Vanredni profesor
ČlanAleksandar Stanisavljević
Docent
 
Student:Jelica Popović (ME 7/2019)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRIMENA RASHLADNE TEHNIKE U ZGRADARSTVU
Tema (Eng):Implementation of cooling technologies in buildings
Datum odbrane:29.09.2023. 14:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMladen Tomić
Vanredni profesor
MentorMiroslav Kljajić
Vanredni profesor
ČlanĐorđije Doder
Docent
 
Student:Marko Zadrić Bardak (MM 33/2019)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRIMENA PLM ALATA NA PRIMERU ŽIVOTNOG CIKLUSA AUTOMOBILSKOG DISPLEJA
Tema (Eng):USE OF PLM TOOLS ON A LIFECYCLE OF AUTOMOBILE DISPLAY
Datum odbrane:29.09.2023. 14:00
Mesto odbrane:MID5- - MI D5-GAL
Komisija

PredsednikAtila Zelić
Docent
MentorSanja Bojić
Vanredni profesor
ČlanDejan Movrin
Vanredni profesor
 
Student:Irena Novaković (EE 95/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Pregled zaštita niskonaponskih asinhronih motora
Tema (Eng):Overview of protection of low-voltage induction motors
Datum odbrane:29.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikVladimir Popović
Docent
MentorDejan Jerkan
Vanredni profesor
ČlanAleksandar Stanisavljević
Docent
 
Student:Marijana Tufegdžić (EE 115/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Značaj visokonaponskih podzemnih kablova u prenosnim elektroenergetskim sistemima
Tema (Eng):The importance of high-voltage underground cables in transmission power systems
Datum odbrane:29.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikMiodrag Milutinov
Vanredni profesor
MentorKarolina Kasaš-Lažetić
Vanredni profesor
ČlanDragan Kljajić
Docent
 
Student:Nikola Ilić (ME 34/2019)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:UPRAVLJANJE ENERGETSKIM PERFORMANSAMA RASHLADNIH POSTROJENJA
Tema (Eng):Energy performance management of refrigeration plants
Datum odbrane:29.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMladen Tomić
Vanredni profesor
MentorMiroslav Kljajić
Vanredni profesor
ČlanĐorđije Doder
Docent
 
Student:Ljupka Vasić (MM 3/2019)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Idejno rešenje neintegrisane radne platforme za čeoni viljuškar
Tema (Eng):Conceptual solution of non-integrated working platform for use with industrial trucks
Datum odbrane:29.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:MID5- - MI D5-GAL
Komisija

PredsednikRadomir Đokić
Vanredni profesor
MentorAtila Zelić
Docent
ČlanSanja Bojić
Vanredni profesor
 
Student:Stefan Mandić (GR 35/2013)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PROJEKAT TEHNOLOGIJE I ORGANIZACIJE GRAĐENJA ZA OBJEKAT ZA EDUKACIJU, REKREACIJU I ODMOR, NOVA PAZOVA
Tema (Eng):Project of technology and organization of building construction for education, recreation and rest, Nova Pazova
Datum odbrane:29.09.2023. 12:30
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikŽeljko Jakšić
Docent
MentorMilan Trivunić
Redovni profesor
ČlanMilena Senjak Pejić
Asistent-master
 
Student:David Vogronić (IN 20/2017)
Studijski program:Informacioni inženjering
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Korišćenje tehničke analize na berzi prilikom donošenja odluka
Tema (Eng):Using technical analysis in the stock market when making decisions
Datum odbrane:29.09.2023. 12:30
Mesto odbrane:308 - Kabinet
Komisija

PredsednikMladen Radišić
Redovni profesor
MentorDušan Dobromirov
Redovni profesor
ČlanMiroslav Ferenčak
Docent
 
Student:Luka Borđoški (MH 18/2017)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj sistema za daljinski nadzor i upravljanje proizvodnjom zanatskog piva
Tema (Eng):Development of a system for remote supervision and control of craft beer production
Datum odbrane:29.09.2023. 12:30
Mesto odbrane:MID0 - Laboratorija
Komisija

PredsednikSrđan Savić
Docent
MentorIvana Šenk
Vanredni profesor
ČlanDragana Oros
Vanredni profesor
 
Student:Nikola Papić (EE 68/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Modulacione tehnike za upravljanje trofaznim invertorima
Tema (Eng):Modulation techniques for three phase inverter control
Datum odbrane:29.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikStevan Grabić
Vanredni profesor
MentorVladimir Popović
Docent
ČlanIvan Todorović
Docent
 
Student:Darija Gavrić (GR 34/2016)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PROJEKAT TEHNOLOGIJE I ORGANIZACIJE GRAĐENJA STAMBENOG OBJEKTA PO+P+3, BAČKA PALANKA
Tema (Eng):Tehnology and organization of construction for residential building GF+3, Bačka Palanka
Datum odbrane:29.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikŽeljko Jakšić
Docent
MentorMilan Trivunić
Redovni profesor
ČlanMilena Senjak Pejić
Asistent-master
 
Student:Maja Jakišić (IM 106/2016)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PROJEKTOVANJE PROIZVODNOG SISTEMA ZA IZRADU TROSLOJNE KARTONSKE KUTIJE
Tema (Eng):PRODUCTION SYSTEM DESIGN FOR MAKING A THREE-LAYER CARDBOARD BOX
Datum odbrane:29.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikLjubica Duđak
Redovni profesor
MentorMilovan Lazarević
Redovni profesor
ČlanMitar Jocanović
Redovni profesor
 
Student:Vladan Lalić (IN 51/2017)
Studijski program:Informacioni inženjering
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Korporativna analiza industrije video igra
Tema (Eng):Corporate analysis of the video game industry
Datum odbrane:29.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:308 - Kabinet
Komisija

PredsednikMladen Radišić
Redovni profesor
MentorDušan Dobromirov
Redovni profesor
ČlanMiroslav Ferenčak
Docent
 
Student:Arijan Vasi (ME 51/2019)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Pneumatski automat za ispitivanje trajnosti jednoručnih slavina
Tema (Eng):Pneumatic automaton for testing the durability of single levered taps
Datum odbrane:29.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:B1-A - MI B1-A
Komisija

PredsednikSiniša Bikić
Vanredni profesor
MentorSlobodan Tašin
Vanredni profesor
ČlanMaša Bukurov
Redovni profesor
 
Student:Darko Lakić (S1 14/2021)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Upravljanje lancima snabdevanja 4.0: osnovne teorijske postavke
Tema (Eng):Supply chain management 4.0: basic theoretical settings
Datum odbrane:29.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSvetlana Nikoličić
Redovni profesor
MentorMarinko Maslarić
Vanredni profesor
ČlanSiniša Bikić
Vanredni profesor
 
Student:Una Aleksić (MH 24/2018)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Identifikacija modela i upravljanje primenom optimalnog linearnog regulatora
Tema (Eng):Model identification and control using optimal linear regulator
Datum odbrane:29.09.2023. 11:45
Mesto odbrane:NT415 - NTP-415
Komisija

PredsednikSrđan Savić
Docent
MentorŽeljko Kanović
Redovni profesor
ČlanMilan Rackov
Vanredni profesor
 
Student:Katarina Đurić (A7 68/2022)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:IDEJNO REŠENJE VERTIKALNOG KAMPA U CENTRAL PARKU
Tema (Eng):CONCEPTUAL SOLUTION OF A VERTICAL CAMP IN THE CENTRAL PARK
Datum odbrane:29.09.2023. 11:30
Mesto odbrane:402B - AH1B
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorDejan Ecet
Docent
ČlanIsidora Đurić
Docent
 
Student:Aleksa Bu (E1 31/2022)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:CMOS temperaturni senzor male potrošnje od 60 nW
Tema (Eng):A CMOS ON-CHIP 60 nW LOW-POWER TEMPERATURE SENSOR
Datum odbrane:29.09.2023. 11:30
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikMilica Kisić
Docent
MentorMirjana Damnjanović
Redovni profesor
ČlanMirjana Šiljegović
Vanredni profesor
 
Student:Miloš Duduković (GI 47/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Proces korekcije boja na video snimcima uz pomoć softvera DaVinci Resolve
Tema (Eng):The process of video color correction using DaVinci Resolve software
Datum odbrane:29.09.2023. 11:30
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikSandra Dedijer
Redovni profesor
MentorBojan Banjanin
Docent
ČlanRastko Milošević
Asistent sa doktoratom
 
Student:Siniša Kljajić (MH 66/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Sistem za daljinski nadzor i upravljanje linijom za proizvodnju voćnog soka
Tema (Eng):System for remote monitoring and control of fruit juice production line
Datum odbrane:29.09.2023. 11:30
Mesto odbrane:MID0 - Laboratorija
Komisija

PredsednikGordana Ostojić
Redovni profesor
MentorIvana Šenk
Vanredni profesor
ČlanLaslo Tarjan
Vanredni profesor
 
Student:Dragana Selaković (A7 65/2021)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Vinarija u Barbaresku
Tema (Eng):Winery in Barbaresco
Datum odbrane:29.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:402B - AH1B
Komisija

PredsednikDejan Ecet
Docent
MentorIvana Miškeljin
Vanredni profesor
ČlanIsidora Đurić
Docent
 
Student:Žolt Kančar (E1 64/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:PREGLED RASPOLOŽIVOG SOFTVERA ZA SOLARNE FN ELEKTRANE
Tema (Eng):OVERVIEW OF AVAILABLE SOFTWARE FOR SOLAR PV POWER PLANTS
Datum odbrane:29.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikDejan Jerkan
Vanredni profesor
MentorAleksandar Stanisavljević
Docent
ČlanSrđan Milićević
Docent
 
Student:Nikolina Vukadinović (GI 31/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Dizajn zvuka u animiranim filmovima
Tema (Eng):Sound design in animated movies
Datum odbrane:29.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikSandra Dedijer
Redovni profesor
MentorBojan Banjanin
Docent
ČlanRastko Milošević
Asistent sa doktoratom
 
Student:Sara Krsmanović (GR 73/2019)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projekat kolovozne konstrukcije u ulici Marije i Lazara Dragičevića u Pančevu
Tema (Eng):Pavement design project for Marija and Lazar Dragičević Street in Pančevo
Datum odbrane:29.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:107 - Učionica LG-107
Komisija

PredsednikVesna Bulatović
Vanredni profesor
MentorMilan Marinković
Docent
ČlanGoran Jeftenić
Docent
 
Student:Vladana Radović (GR 74/2018)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projekat tehnologije i organizacije građenja prikupljanja i odvođenja otpadnih voda u naselju Lok I faza
Tema (Eng):Technology and organization design of construction of waste water collection and drainage in the Lok settlement, phase I
Datum odbrane:29.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikAnka Starčev-Ćurčin
Vanredni profesor
MentorVladimir Mučenski
Vanredni profesor
ČlanMilena Senjak Pejić
Asistent-master
 
Student:Miloš Simović (ME 3/2019)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Industrijska primena rashladne tehnike
Tema (Eng):Industrial application of refrigation technology
Datum odbrane:29.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikĐorđije Doder
Docent
MentorMiroslav Kljajić
Vanredni profesor
ČlanMladen Tomić
Vanredni profesor
 
Student:Bojana Bobar (MH 8/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Regulacija brzine jednosmernog motora primenom neuronskih mreža
Tema (Eng):DC motor control using neural networks
Datum odbrane:29.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:NT415 - NTP-415
Komisija

PredsednikMilan Rackov
Vanredni profesor
MentorŽeljko Kanović
Redovni profesor
ČlanMilan Vrtunski
Asistent sa doktoratom
 
Student:David Horvat (RA 95/2014)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Jedno rešenje za integraciju DDS klijenta u servis za telemetriju Android Automotive operativnog sistema
Tema (Eng):One Solution for Integrating DDS Client into a Telemetry Service in Android Automotive Operating System
Datum odbrane:29.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikMiroslav Popović
Redovni profesor
MentorIvan Kaštelan
Vanredni profesor
ČlanNebojša Pjevalica
Redovni profesor
 
Student:Aleksa Šakota (a7 44/2022)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Suport centar
Tema (Eng):Support center
Datum odbrane:29.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:402B - AH1B
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorJelena Atanacković-Jeličić
Redovni profesor
ČlanIsidora Đurić
Docent
 
Student:Dario Perić (e2 23/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Predlog sigurne arhitekture sistema za preticanje i obilaženje
Tema (Eng):Proposal of a safety architecture of a motion planning system
Datum odbrane:29.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikŽeljko Lukač
Vanredni profesor
MentorVladimir Marinković
Docent
ČlanBranko Brkljač
Vanredni profesor
 
Student:Grigorije Vešić (EE 10/2015)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Prenosni sistem za dehidraciju voća
Tema (Eng):Portable fruit dehydrator system
Datum odbrane:29.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikRastislav Struharik
Redovni profesor
MentorIvan Mezei
Redovni profesor
ČlanPredrag Teodorović
Docent
 
Student:Dragana Agbaba (GI 66/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izrada fotografije duple ekspozicije u softveru Adobe Photoshop i jednoj mobilnoj aplikaciji
Tema (Eng):Creating a double exposure photo in Adobe Photoshop software and one mobile application
Datum odbrane:29.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikSandra Dedijer
Redovni profesor
MentorIvana Jurič
Docent
ČlanMagdolna Pal
Vanredni profesor
 
Student:Marija Džamić (GR 157/2019)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projekat tehnologije i organizacije građenja za rekonstrukciju vodovodne mreže u Hemingvejevoj ulici, Kraljevo
Tema (Eng):Construction technology and organization design for the reconstruction of the water supply network in Hemingvej street, Kraljevo
Datum odbrane:29.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikAnka Starčev-Ćurčin
Vanredni profesor
MentorVladimir Mučenski
Vanredni profesor
ČlanMilena Senjak Pejić
Asistent-master
 
Student:Anja Grozdanić (IM 77/2018)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Značaj logistike i lanci snabdevanja u e–trgovini
Tema (Eng):The importance of logistics and supply chains in e–commerce
Datum odbrane:29.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:209 - Kabinet
Komisija

PredsednikStevan Milisavljević
Redovni profesor
MentorNebojša Brkljač
Docent
ČlanSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
 
Student:Marko Jovac (st 2/2019)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Lean koncept u logistici
Tema (Eng):Lean concept in logistics
Datum odbrane:29.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarinko Maslarić
Vanredni profesor
MentorSvetlana Nikoličić
Redovni profesor
ČlanDejan Mirčetić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Dunja Stojanov (SW 30/2019)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Korisnički interfejs aplikacije za kreiranje raporeda smenskog rada
Tema (Eng):User Interface of the Application for Rota Scheduling
Datum odbrane:29.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:NT316 - NTP-316
Komisija

PredsednikVeljko Petrović
Docent
MentorDinu Dragan
Vanredni profesor
ČlanDušan Gajić
Vanredni profesor
 
Student:Marija Baratović (GG 40/2018)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:OPTIMIZACIJA GEODETSKE MREŽE ZGRADE REKTORATA UNIVERZITETA U NOVOM SADU
Tema (Eng):Optimization of geodetic network of rectorate building in Novi Sad
Datum odbrane:29.09.2023. 10:15
Mesto odbrane:NT415 - NTP-415
Komisija

PredsednikMehmed Batilović
Docent
MentorŽeljko Kanović
Redovni profesor
ČlanŽeljko Bugarinović
Asistent sa doktoratom
 
Student:Teodora Miličić (A7 80/2022)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Projekat Agro centra u Rumi
Tema (Eng):The project of the agro center in Ruma
Datum odbrane:29.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorJelena Atanacković-Jeličić
Redovni profesor
ČlanIsidora Đurić
Docent
 
Student:Dejan Bogosavljev (E2 41/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Jedno rešenje alata za slanje dijagnostičkih zahteva u automobilskoj industriji
Tema (Eng):A solution for sending diagnostic requests for the automotive industry
Datum odbrane:29.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikŽeljko Lukač
Vanredni profesor
MentorVladimir Marinković
Docent
ČlanBranko Brkljač
Vanredni profesor
 
Student:Petar Stamenković (EE 18/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Funkcionalna verifikacija Hough modula
Tema (Eng):Functional verification of Hough module
Datum odbrane:29.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikPredrag Teodorović
Docent
MentorRastislav Struharik
Redovni profesor
ČlanIvan Mezei
Redovni profesor
 
Student:Stefan Žepinić (EE 153/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:TEHNIČKI ASPEKTI FOTONAPONSKIH ELEKTRANA PRIKLJUČENIH NA PRENOSNI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE
Tema (Eng):TECHNICAL ASPECTS OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS CONNECTED TO THE TRANSMISSION SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Datum odbrane:29.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:301 - Sala za sastanke
Komisija

PredsednikBane Popadić
Docent
MentorBoris Dumnić
Vanredni profesor
ČlanZoltan Čorba
Vanredni profesor
 
Student:Natalija Radić (GG 5/2019)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izrada geoportala zaštic´enih područja na teritoriji Republike Srbije
Tema (Eng):Development of a geoportal of protected areas in the territory of Republic of Serbia
Datum odbrane:29.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:NT408 - NTP-408L
Komisija

PredsednikAleksandar Ristić
Redovni profesor
MentorAleksandra Radulović
Vanredni profesor
ČlanDubravka Sladić
Vanredni profesor
 
Student:Milica Marković (GI 14/2018)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kratkoročna ponovljivost u uv ink-jet štampi na različitim podlogama za štampu
Tema (Eng):Short-term repeatability in UV ink-jet printing on different printing substrates
Datum odbrane:29.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikMagdolna Pal
Vanredni profesor
MentorSandra Dedijer
Redovni profesor
ČlanIvana Jurič
Docent
 
Student:Vanja Radulović (GR 55/2018)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projekat tehnologije i organizacije građenja kanalizacione mreže u Bečeju
Tema (Eng):TECHNOLOGY AND ORGANIZATION DESIGN FOR THE CONSTRUCTION OF THE SEWAGE NETWORK IN BEČEJ
Datum odbrane:29.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikAnka Starčev-Ćurčin
Vanredni profesor
MentorVladimir Mučenski
Vanredni profesor
ČlanMilena Senjak Pejić
Asistent-master
 
Student:Anđela Zorić (IM 147/2018)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Logistika u B2C poslovanju
Tema (Eng):Logistics in B2C business
Datum odbrane:29.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:209 - Kabinet
Komisija

PredsednikStevan Milisavljević
Redovni profesor
MentorNebojša Brkljač
Docent
ČlanSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
 
Student:Đorđe Smiljić (M1 7/2021)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Ispitivanje potencijala farmaceutskih materijala za primjenu u tehnologiji deponovanja istopljenog filamenta
Tema (Eng):Examination potential of pharmaceutical materials for use in fused deposition modeling technology
Datum odbrane:29.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:D4-D - MI D4-D
Komisija

PredsednikMladomir Milutinović
Vanredni profesor
MentorDejan Movrin
Vanredni profesor
ČlanSanja Bojić
Vanredni profesor
 
Student:Luka Vujić (MP 38/2019)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Mikro elektroerozivno brušenje sa žičanom elektrodom
Tema (Eng):Micro Electrical Discharge Griding with wire electrode
Datum odbrane:29.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:110 - Kabinet
Komisija

PredsednikMarin Gostimirović
Redovni profesor
MentorDragan Rodić
Docent
ČlanBorislav Savković
Vanredni profesor
 
Student:Stefan Vlajković (SR 53/2020)
Studijski program:Softverske i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne strukovne studije
Tema:Primena mikroservisne arhitekture i različitih NoSQL baza podataka
Tema (Eng):Application of microservice architecture and different NoSQL databases
Datum odbrane:29.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikGoran Savić
Vanredni profesor
MentorDragan Ivanović
Redovni profesor
ČlanMilan Segedinac
Vanredni profesor
 
Student:Čenge Mihalji (GG 3/2019)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Robusna ocena deformacija u slobodnim geodetskim mrežama
Tema (Eng):Robust estimation of deformation in free geodetic networks
Datum odbrane:29.09.2023. 09:30
Mesto odbrane:NT408 - NTP-408L
Komisija

PredsednikPavel Benka
Docent
MentorMehmed Batilović
Docent
ČlanŽeljko Bugarinović
Asistent sa doktoratom
 
Student:Tanja Novak (GG 69/2016)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza ortodrome na sferi u odnosu na geodetsku liniju na elipsoidu
Tema (Eng):Analysis of the great circle on the sphere in relation to the geodesic line on the ellipsoid
Datum odbrane:29.09.2023. 09:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMehmed Batilović
Docent
MentorMirko Borisov
Redovni profesor
ČlanMilan Vrtunski
Asistent sa doktoratom
 
Student:Anja Medan (GI 33/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kratkoročna ponovljivost u UV-ink-jet štampi u zavisnosti od tona boje i optičkih karakteristika podloge za štampu
Tema (Eng):Short-term repeatability in UV-ink-jet printing depending on the color tone and optical characteristics of the printing substrate
Datum odbrane:29.09.2023. 09:30
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikIvana Jurič
Docent
MentorSandra Dedijer
Redovni profesor
ČlanMagdolna Pal
Vanredni profesor
 
Student:Marija Orlić (IM 28/2019)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektni menadžment u filmskoj industriji
Tema (Eng):Project management in film industry
Datum odbrane:29.09.2023. 09:30
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikJelena Spajić
Docent
MentorDanijela Gračanin
Vanredni profesor
ČlanMilena Savković
Asistent-master
 
Student:Sara Jovanović (IM 63/2019)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uticaj ljudskih faktora na uspeh IT projekata
Tema (Eng):The influence of human factors on the success of IT projects
Datum odbrane:29.09.2023. 09:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikPetar Vrgović
Redovni profesor
MentorSlobodan Morača
Redovni profesor
ČlanAngela Fajsi
Asistent sa doktoratom
 
Student:Nevena Kežić (IM 89/2019)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Unapređenje logističkih procesa u organizaciji ,,Bell Chemicals” DOO
Tema (Eng):Improvement of logistics processes in the organization "Bell Chemicals" DOO
Datum odbrane:29.09.2023. 09:30
Mesto odbrane:ITC04 - ITC 004
Komisija

PredsednikStevan Milisavljević
Redovni profesor
MentorNebojša Brkljač
Docent
ČlanSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
 
Student:Marko Đorđić (PR 112/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Mobilna aplikacija za edukaciju predstavnika malih i srednjih preduzeća o sajber pretnjama
Tema (Eng):Mobile application for educating representatives of small and medium-sized enterprises about cyber threats
Datum odbrane:29.09.2023. 09:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikBojan Jelačić
Docent
MentorImre Lendak
Vanredni profesor
ČlanDubravka Bojanić
Vanredni profesor
 
Student:Petar Ćoćić (SR 16/2020)
Studijski program:Softverske i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne strukovne studije
Tema:Veb aplikacija za društveno umrežavanje po uzoru na Twitter platformu
Tema (Eng):A social networking web application modeled after the Twitter platform
Datum odbrane:29.09.2023. 09:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMilan Segedinac
Vanredni profesor
MentorMarko Marković
Docent
ČlanDragan Ivanović
Redovni profesor
 
Student:Bjanka Tijodorović (GG 19/2019)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kreiranje tematskih karata u R programskom jeziku
Tema (Eng):Creating thematic maps in R programming language
Datum odbrane:29.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikPavel Benka
Docent
MentorMirko Borisov
Redovni profesor
ČlanŽeljko Bugarinović
Asistent sa doktoratom
 
Student:Nikola Bogdanović (GG 48/2019)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj softverskog rešenja za izravnanje slobodnih dvodimenzionalnih geodetskih mreža u programskom jeziku Python
Tema (Eng):Development of a software solution for adjustment of two-dimensional free geodetic networks in the Python programming language
Datum odbrane:29.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:NT408 - NTP-408L
Komisija

PredsednikPavel Benka
Docent
MentorMehmed Batilović
Docent
ČlanŽeljko Bugarinović
Asistent sa doktoratom
 
Student:Milica Boškić (GI 83/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kontrola kvaliteta rezanja naslage nepremaznih materijala
Tema (Eng):Quality control of uncoated paper pile cutting
Datum odbrane:29.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikIvana Jurič
Docent
MentorMagdolna Pal
Vanredni profesor
ČlanSandra Dedijer
Redovni profesor
 
Student:Aleksandra Pavlović (I2 19/2020)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Podrška finansiranju infrastrukturnih projekata iz fondova evropske unije na primeru izgradnje logističkog centra u Novom Sadu
Tema (Eng):Support for the financing of infrastructure projects from the funds of the European Union, on the example of the construction of a logistics center in Novi Sad
Datum odbrane:29.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikAco Antić
Redovni profesor
MentorSlobodan Morača
Redovni profesor
ČlanPetar Vrgović
Redovni profesor
 
Student:Nikolina Stojišić (MP 20/2019)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Optimizacija procesa elektroerozivne obrade primenom Tagučijeve metode
Tema (Eng):Optimization of electrical discharge machining process using the Taguchi method
Datum odbrane:29.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:110 - Kabinet
Komisija

PredsednikBorislav Savković
Vanredni profesor
MentorDragan Rodić
Docent
ČlanBranko Štrbac
Vanredni profesor
 
Student:Lana Slović (PR 23/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Detekcija sajber napada u SWaT podacima korišćenjem Elasticsearch platforme
Tema (Eng):Cyber attack detection in SWaT data with the Elasticsearch platform
Datum odbrane:29.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikMilana Bojanić
Docent
MentorImre Lendak
Vanredni profesor
ČlanBojan Jelačić
Docent
 
Student:Miloš Vuletić (GI 38/2018)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:POSTOJANOST OTISAKA NA TRLJANJE U ZAVISNOSTI OD KORIŠĆENE LINIJATURE SITA
Tema (Eng):Rubbing Fastness Properties of Screen Prints of Different Mesh Counts
Datum odbrane:29.09.2023. 08:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSandra Dedijer
Redovni profesor
MentorNemanja Kašiković
Redovni profesor
ČlanRastko Milošević
Asistent sa doktoratom
 
Student:Katarina Prodanović (PR 15/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza opisa sajber pretnji u platformi Apache Spark
Tema (Eng):Cyber threat intelligence analysis in Apache Spark
Datum odbrane:29.09.2023. 08:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikMilana Bojanić
Docent
MentorImre Lendak
Vanredni profesor
ČlanBojan Jelačić
Docent
 
Student:Izabela Pepđonović (AU 1/2022)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Efemerno svetilište - arhitektonska revitalizacija crkve Sv. Marije u Svaču u Ulcinju
Tema (Eng):Ephemeral sanctuary - architectural revitalization of the St. Mary's church in Svač in Ulcinj
Datum odbrane:29.09.2023. 08:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDragana Konstantinović
Vanredni profesor
MentorMiljana Zeković
Redovni profesor
ČlanVišnja Žugić
Vanredni profesor
 
Student:Stanko Vukanović (EL 30/2020)
Studijski program:Elektrotehnika
Nivo studija:Osnovne strukovne studije
Tema:Prrocedure dijagnostike i popravke pretvarača učestanosti
Tema (Eng):Diagnostic and Repair Procedures for Frequency Converters
Datum odbrane:29.09.2023. 08:00
Mesto odbrane:205 - 205
Komisija

PredsednikBane Popadić
Docent
MentorDragan Milićević
Vanredni profesor
ČlanZoltan Čorba
Vanredni profesor
 
Student:Andrea Ilić (IT 70/2019)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza zadovoljstva korisnika mobilnom aplikacijom kompanije Zara
Tema (Eng):Analysis of user satisfaction with Zara's mobile application
Datum odbrane:29.09.2023. 08:00
Mesto odbrane:205 - Kabinet
Komisija

PredsednikMilan Mirković
Vanredni profesor
MentorStevan Milisavljević
Redovni profesor
ČlanAndraš Anderla
Vanredni profesor
 
Student:Konstantin Savić (MH 28/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena algortima za optimalno slaganje kutija robotskom rukom na regalnoj dizalici
Tema (Eng):Application of algorithms for optimal stacking of boxes with a robotic arm on a rack crane
Datum odbrane:29.09.2023. 08:00
Mesto odbrane:123 - Kabinet
Komisija

PredsednikGordana Ostojić
Redovni profesor
MentorStevan Stankovski
Redovni profesor
ČlanSrđan Tegeltija
Docent
 
Student:Bojana Živanić (PR 122/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Prototip softverskog okruženja za ispitivanje OWASP Top 10 bezbjednosnih propusta u veb aplikacijama
Tema (Eng):Prototype software environment for testing OWASP Top 10 security vulnerabilities in web applications
Datum odbrane:29.09.2023. 08:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikMilana Bojanić
Docent
MentorImre Lendak
Vanredni profesor
ČlanBojan Jelačić
Docent
 
Student:Jelena Popović (SL 40/2014)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije - Loznica
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Imlementacija web sajta odbojkaskog kluba My Club upotrebom SpringBoot okruzenja
Tema (Eng):Spring Boot implementation of volleyball club My Club website
Datum odbrane:29.09.2023. 08:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikGoran Sladić
Redovni profesor
MentorBranko Markoski
Redovni profesor
ČlanAleksandar Anđelković
Vanredni profesor
 
Student:Marijana Stojanović (PR 16/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Prototip za detekciju elektronskih poruka sa malicioznim sadržajem
Tema (Eng):Prototype for detecting electronic messages with malicious content
Datum odbrane:29.09.2023. 07:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikMilana Bojanić
Docent
MentorImre Lendak
Vanredni profesor
ČlanBojan Jelačić
Docent
 
Student:Tamara Krgović (RA 54/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj mikroservisne aplikacije upravljane događajima uz oslonac na Go programski jezik
Tema (Eng):Development of event driven microservice application with Go programming language
Datum odbrane:28.09.2023. 19:30
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikGordana Milosavljević
Redovni profesor
MentorMiroslav Zarić
Vanredni profesor
ČlanGoran Sladić
Redovni profesor
 
Student:Damjan Dimitrijević (RA 115/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Veb aplikacija za prijavu štete
Tema (Eng):Web application for damage claims
Datum odbrane:28.09.2023. 19:00
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikGoran Sladić
Redovni profesor
MentorMiroslav Zarić
Vanredni profesor
ČlanGordana Milosavljević
Redovni profesor
 
Student:Stefan Ugarković (IN 38/2017)
Studijski program:Informacioni inženjering
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Veb aplikacija digitalne biblioteke
Tema (Eng):Web application for digital library
Datum odbrane:28.09.2023. 18:30
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikGoran Sladić
Redovni profesor
MentorMiroslav Zarić
Vanredni profesor
ČlanGordana Milosavljević
Redovni profesor
 
Student:Cvetana Despinić (RA 176/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:SAGA obrazac u mikroservisnoj arhitekturi aplikacija
Tema (Eng):SAGA pattern in applications based on microservice arhitecture
Datum odbrane:28.09.2023. 18:00
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikGoran Sladić
Redovni profesor
MentorMiroslav Zarić
Vanredni profesor
ČlanGordana Milosavljević
Redovni profesor
 
Student:Helena Lakić (RA 224/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija podsistema nabavke za potrebe proizvodnog preduzeća
Tema (Eng):Implementation of the procurement subsystem for the manufacturing company
Datum odbrane:28.09.2023. 18:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikGoran Sladić
Redovni profesor
MentorGordana Milosavljević
Redovni profesor
ČlanMiroslav Zarić
Vanredni profesor
 
Student:Jovana Krstić (BI 9/2019)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj merno-informacionog sistema za monitoring EMG signala i detekciju stresa ispitanika
Tema (Eng):Development of measurement and information system for monitoring EMG signals and stress detection of subjects
Datum odbrane:28.09.2023. 17:30
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanĐorđe Novaković
Docent
 
Student:Bane Gerić (SW 47/2019)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Korišćenje mikroservisne arhitekture za implementaciju aplikacije za prevoz putnika
Tema (Eng):Using a microservice architecture to implement a passenger transportation application
Datum odbrane:28.09.2023. 17:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikGoran Sladić
Redovni profesor
MentorGordana Milosavljević
Redovni profesor
ČlanMiroslav Zarić
Vanredni profesor
 
Student:Aljoša Gerun (ZZ 29/2017)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Napredni procesi tretmana komunalnih otpadnih voda
Tema (Eng):Advanced municipal wastewater treatment processes
Datum odbrane:28.09.2023. 17:30
Mesto odbrane:F012 - Učionica za odbranu diplomskih radova
Komisija

PredsednikMaja Petrović
Vanredni profesor
MentorIvana Mihajlović
Vanredni profesor
ČlanBojana Zoraja
Asistent - dr nauka
 
Student:Matija Mijalković (E2 106/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Perzistiranje procesa u procesnom okruženju NewWave
Tema (Eng):Process persisting in NewWave process management environment
Datum odbrane:28.09.2023. 17:00
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikGordana Milosavljević
Redovni profesor
MentorMiroslav Zarić
Vanredni profesor
ČlanIvan Prokić
Docent
 
Student:Sara Bratić (EM 44/2019)
Studijski program:Merenje i regulacija
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Sistem za određivanje orijentacije na osnovu podataka sa akcelerometra i žiroskopa
Tema (Eng):A system for determining orientation basen on accelerometer and gyroscope data
Datum odbrane:28.09.2023. 17:00
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikPlaton Sovilj
Redovni profesor
MentorĐorđe Novaković
Docent
ČlanDragan Pejić
Vanredni profesor
 
Student:Nina Ivanović (ZR 6/2019)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite na radu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza nivoa svesti i znanja o bezbednosti i zdravlju na radu studenata Fakulteta tehničkih nauka
Tema (Eng):"Analysis of the awareness and knowledge level regarding occupational health and safety of students at the Faculty of Technical Sciences
Datum odbrane:28.09.2023. 17:00
Mesto odbrane:012 - Ucionica 012
Komisija

PredsednikIvana Mihajlović
Vanredni profesor
MentorMaja Petrović
Vanredni profesor
ČlanBojana Zoraja
Asistent - dr nauka
 
Student:Senka Šoić (E2 75/2020)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Migracija mikroservisne aplikacije sa relacionog modela podataka u nerelacioni model korišćenjem Serverless AWS servisa
Tema (Eng):Migration from microservice application architecture with relational database to AWS serverless based solution with non-relational database
Datum odbrane:28.09.2023. 16:30
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikGoran Sladić
Redovni profesor
MentorMiroslav Zarić
Vanredni profesor
ČlanIvan Prokić
Docent
 
Student:Jovan Radomirović (EM 18/2016)
Studijski program:Merenje i regulacija
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:CAN komunikacioni protokol u automobilskoj industriji
Tema (Eng):CAN communication protocol in automotive industry
Datum odbrane:28.09.2023. 16:30
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanBojan Vujičić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Predrag Fržović (MM 11/2018)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Motori SUS sa direktnim ubrizgavanjem benzina
Tema (Eng):IC engines with direct gasoline injection
Datum odbrane:28.09.2023. 16:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikBoris Stojić
Vanredni profesor
MentorJovan Dorić
Redovni profesor
ČlanNebojša Nikolić
Vanredni profesor
 
Student:Petar Kupusarević (SW 57/2019)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Multimodalno generisanje opisa slika iz akademskih radova
Tema (Eng):Multimodal Image Captioning from Academic Papers
Datum odbrane:28.09.2023. 16:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikNikola Luburić
Docent
MentorJelena Slivka
Vanredni profesor
ČlanAleksandar Kovačević
Redovni profesor
 
Student:Marija Kostić (BI 19/2018)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kompjuterska tomografija
Tema (Eng):Computed Tomography
Datum odbrane:28.09.2023. 16:00
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanBojan Vujičić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Milutin Stojanović (EE 28/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Zaštita virtuelnim relejima
Tema (Eng):Protection with virtual relays
Datum odbrane:28.09.2023. 16:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikGoran Švenda
Redovni profesor
MentorDuško Bekut
Redovni profesor
ČlanNeven Kovački
Docent
 
Student:Milan Zoranović (MM 25/2019)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Sistem za napajanje gorivom savremenih dizel motora
Tema (Eng):Fuel supply system of modern diesel engines
Datum odbrane:28.09.2023. 16:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNebojša Nikolić
Vanredni profesor
MentorJovan Dorić
Redovni profesor
ČlanBoris Stojić
Vanredni profesor
 
Student:Monika Erdeg (R1 8/2018)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Implementacija sistema za plaćanje na AWS infrastrukturi
Tema (Eng):Implementation of a Payment System on AWS Infrastructure
Datum odbrane:28.09.2023. 16:00
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikMiroslav Zarić
Vanredni profesor
MentorGoran Sladić
Redovni profesor
ČlanIvan Prokić
Docent
 
Student:Boško Ristović (RA 70/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Sistem za automatizovano odgovaranje na pitanja o šahu
Tema (Eng):Question answering system for chess
Datum odbrane:28.09.2023. 15:50
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikJelena Slivka
Vanredni profesor
MentorAleksandar Kovačević
Redovni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Kasandra Galić (BI 58/2019)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje virtuelne instrumentacije za podršku laboratorijskom sistemu biohemijskih analiza
Tema (Eng):Designing virtual instrumentation to support the laboratory system for biochemical analysis
Datum odbrane:28.09.2023. 15:30
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanBojan Vujičić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Anđela Čičković (E2 52/2020)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Veb aplikacija za pretragu Windows logova
Tema (Eng):Web Application for Searching Windows Event Logs
Datum odbrane:28.09.2023. 15:30
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikMiroslav Zarić
Vanredni profesor
MentorGoran Sladić
Redovni profesor
ČlanIvan Prokić
Docent
 
Student:Marija Petrović (EE 211/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Pregled metoda zaštite od kvarova u visokonaponskim jednosmernim prenosnim sistemima
Tema (Eng):Overview of fault protection methods high voltage direct current transmission systems
Datum odbrane:28.09.2023. 15:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikGoran Švenda
Redovni profesor
MentorDuško Bekut
Redovni profesor
ČlanNeven Kovački
Docent
 
Student:Nemanja Đukić (MM 29/2019)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Jedan prilog forenzici kvara i remonta dizel motora
Tema (Eng):One contribution to the failure forensics and overhaul diesel engine
Datum odbrane:28.09.2023. 15:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikBoris Stojić
Vanredni profesor
MentorJovan Dorić
Redovni profesor
ČlanNebojša Nikolić
Vanredni profesor
 
Student:Vesna Nedić (B1 4/2021)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:TEHNOLOGIJE I PRIMENA SISTEMA ZA PRAĆENJE OČNIH POKRETA
Tema (Eng):?echnology and applications of eye tracking systems
Datum odbrane:28.09.2023. 15:00
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanSlavica Medić
Vanredni profesor
 
Student:Sava Njegovan (E2 2/2022)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Fizički model sistema za aktivno potiskivanje buke
Tema (Eng):PHYSICAL MODEL OF AN ACTIVE NOISE CANCELLATION SYSTEM
Datum odbrane:28.09.2023. 15:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSlobodan Tabaković
Redovni profesor
MentorNikola Jorgovanović
Redovni profesor
ČlanVojin Ilić
Vanredni profesor
 
Student:Stefan Arađanin (E2 112/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Primena modela vremenskih serija za predikciju srednjeg globalnog nivoa mora
Tema (Eng):Application of time series model for global mean sea level prediction
Datum odbrane:28.09.2023. 15:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMilan Segedinac
Vanredni profesor
MentorJelena Slivka
Vanredni profesor
ČlanLidija Krstanović
Vanredni profesor
 
Student:Đorđe Vučković (RA 8/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj veb platforme za prodaju i iznajmljivanje nekretnina
Tema (Eng):Development of a web platform for selling and renting real estate
Datum odbrane:28.09.2023. 15:00
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikIgor Dejanović
Redovni profesor
MentorNikola Luburić
Docent
ČlanMilan Vidaković
Redovni profesor
 
Student:Ilija Galin (Ra 61/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj vođen testovima i aspekti kvalitetnih testova
Tema (Eng):Test driven development and aspects of quality tests
Datum odbrane:28.09.2023. 15:00
Mesto odbrane:NT309 - NTP-309
Komisija

PredsednikIgor Dejanović
Redovni profesor
MentorNikola Luburić
Docent
ČlanMilan Vidaković
Redovni profesor
 
Student:Stefan Savić (E2 111/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Predikcija porasta nivoa mora korišćenjem algoritama mašinskog učenja
Tema (Eng):Prediction of sea level rise using machine learning algorithms
Datum odbrane:28.09.2023. 14:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikLidija Krstanović
Vanredni profesor
MentorJelena Slivka
Vanredni profesor
ČlanMilan Segedinac
Vanredni profesor
 
Student:Helena Švertel (zz 8/2016)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRIKAZ ENERGETSKIH KAPACITETA I ENERGETSKIH POTREBA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA ASPEKTA VEĆEG UČEŠĆA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Tema (Eng):OVERVIEW OF ENERGY CAPACITIES AND ENERGY NEEDS OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA FROM THE ASPECT OF A GREATER SHARE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
Datum odbrane:28.09.2023. 14:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMaja Turk-Sekulić
Redovni profesor
MentorBranka Nakomčić-Smaragdakis
Redovni profesor
ČlanDunja Sokolović
Redovni profesor
 
Student:Anastasija Samčović (SW 44/2019)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:VEB APLIKACIJA ZA KUPOVINU I PRODAJU DOMAĆIH PROIZVODA IZ SRBIJE
Tema (Eng):Web application for domestic products trade
Datum odbrane:28.09.2023. 14:15
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikIgor Dejanović
Redovni profesor
MentorMilan Vidaković
Redovni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Sergej Stajšić (EE 78/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Prostorna distribucija magnetnog polja kod sinhronih mašina sa stalnim magnetima
Tema (Eng):Spatial distribution of magnetic field in permanent magnet synchronous machines
Datum odbrane:28.09.2023. 14:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikVladimir Popović
Docent
MentorDejan Jerkan
Vanredni profesor
ČlanNikola Vukajlović
Docent
 
Student:Marko Jurošević (MH 13/2013)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje i realizacija trakastog transportera za integraciju sa industrijskim robotom
Tema (Eng):Design and implementation of a belt conveyor for integration with an industrial robot
Datum odbrane:28.09.2023. 14:00
Mesto odbrane:107 - 107
Komisija

PredsednikDragana Oros
Vanredni profesor
MentorMirko Raković
Vanredni profesor
ČlanSrđan Savić
Docent
 
Student:Andrea Kovačević (S1 19/2022)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Vrednovanje predloga rešenja za poboljšanje uslova odvijanja saobraćaja na raskrsnici Bulevar Evrope, Rumenački put
Tema (Eng):Evaluation of the proposed solution for improving the conditions of traffic at the intersection of Boulevard Europe and Rumenački put street
Datum odbrane:28.09.2023. 14:00
Mesto odbrane:AR0 - AR0
Komisija

PredsednikMilja Simeunović
Vanredni profesor
MentorVuk Bogdanović
Redovni profesor
ČlanMiljana Prica
Redovni profesor
 
Student:Jovana Rašević (Z1 10/2022)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:TREND I PREPREKE RAZVOJA PRIMENE ELEKTRIČNIH VOZILA NA TERITORIJI EVROPSKE UNIJE
Tema (Eng):Trend and obstacles to the development of the application of electric vehicles in the territory of the European Union
Datum odbrane:28.09.2023. 14:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMaja Turk-Sekulić
Redovni profesor
MentorBranka Nakomčić-Smaragdakis
Redovni profesor
ČlanDunja Sokolović
Redovni profesor
 
Student:Filip Milošević (RA 193/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Veb implementacija paint programa koristeći web assembly i rust programski jezik
Tema (Eng):Web version of the paint application written using web assembly and rust programming language
Datum odbrane:28.09.2023. 13:45
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikIgor Dejanović
Redovni profesor
MentorMilan Vidaković
Redovni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Nikolina Kršić (EM 1/2019)
Studijski program:Merenje i regulacija
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Digitalni instrument za mjerenje mehaničkog pomjeraja sa LVDT senzorom
Tema (Eng):Digital instrument for measuring mechanical displacement with LVDT sensor
Datum odbrane:28.09.2023. 13:30
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorMarjan Urekar
Docent
ČlanStefan Mirković
Asistent-master
 
Student:Milana Jovanović (GI 88/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Procena ekološke svesti građana o reciklaži papira
Tema (Eng):Assessment of citizens' environmental awareness of paper recycling
Datum odbrane:28.09.2023. 13:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikŽivko Pavlović
Redovni profesor
MentorMiljana Prica
Redovni profesor
ČlanVesna Gvoić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Nikola Lalović (EE 38/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Upravljanje sinhronim motorom sa permanentnim magnetima na rotoru u širokom opsegu brzina
Tema (Eng):Control of permanent magnet synchronous motor in deep field-weakening region
Datum odbrane:28.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikDarko Marčetić
Redovni profesor
MentorVladimir Popović
Docent
ČlanDejan Jerkan
Vanredni profesor
 
Student:Kristina Tapai (GI 7/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kreiranje okruženja za video igre unutar softvera Unreal Engine
Tema (Eng):Creating video game environment using Unreal Engine
Datum odbrane:28.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikSavka Adamović
Vanredni profesor
MentorBojan Banjanin
Docent
ČlanIvan Pinćjer
Vanredni profesor
 
Student:Milena Ristić (GI 55/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kinetički parametri adsorpcionog procesa cijan grafičke boje na aktivnom uglju
Tema (Eng):Kinetic parameters of the adsorption process of cyan printing dye on activated carbon
Datum odbrane:28.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikŽivko Pavlović
Redovni profesor
MentorMiljana Prica
Redovni profesor
ČlanVesna Gvoić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Petar Popović (ME 49/2019)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Tehno-ekonomska analiza zamene mehaničkog transporterom pneumatskim
Tema (Eng):Techno-economic Analysis of Replacement of Mechanical Conveyor with Pneumatic
Datum odbrane:28.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:102 - 102
Komisija

PredsednikSlobodan Tašin
Vanredni profesor
MentorMaša Bukurov
Redovni profesor
ČlanSiniša Bikić
Vanredni profesor
 
Student:Vladimir Pejanović (PE 46/2021)
Studijski program:Elektrotehnika
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Predikcija nivoa kognitivnog stresa pomoću metode potpornih vektora
Tema (Eng):Prediction of the cognitive stress level by the support vector method
Datum odbrane:28.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:019 - Kabinet
Komisija

PredsednikDragana Bajić
Redovni profesor
MentorTamara Škorić
Vanredni profesor
ČlanMilan Vidaković
Redovni profesor
 
Student:Katarina Komad (SW 28/2019)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Aplikacija za planiranje i organizaciju godišnjih odmora bazirana na mikroservisnoj arhitekturi
Tema (Eng):An application for vacation planing and organization based on the microservice architecture
Datum odbrane:28.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikMilan Vidaković
Redovni profesor
MentorIgor Dejanović
Redovni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Sandra Blagojević (MH 42/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena klasifikacije pomoću potpornih vektora u medicinskoj dijagnostici
Tema (Eng):Classification using support vector machines in medical diagnostics
Datum odbrane:28.09.2023. 12:45
Mesto odbrane:NT415 - NTP-415
Komisija

PredsednikMilan Rackov
Vanredni profesor
MentorŽeljko Kanović
Redovni profesor
ČlanSrđan Savić
Docent
 
Student:Zorica Radmanović (GI 85/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:ISPITIVANjE UTICAJA GRAMATURE, TEMPERATURE I pH VREDNOSTI POVRŠINE KARTONA NA ZATEZNU ČVRSTOĆU
Tema (Eng):Evaluation of the effect of grammage, temperature and pH value of the paperboard surface on the tensile strength
Datum odbrane:28.09.2023. 12:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikŽivko Pavlović
Redovni profesor
MentorMiljana Prica
Redovni profesor
ČlanVesna Gvoić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Aleksa Milošević (ME 11/2019)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primer rekonstrukcije vrelovoda
Tema (Eng):An Example of the Hot Water System
Datum odbrane:28.09.2023. 12:30
Mesto odbrane:102 - 102
Komisija

PredsednikSiniša Bikić
Vanredni profesor
MentorMaša Bukurov
Redovni profesor
ČlanSlobodan Tašin
Vanredni profesor
 
Student:Bojan Sekulić (ST 60/2018)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza uslova odvijanja saobraćaja na raskrsnici ulica Prerdovićeva i Račkog u Novom Sadu
Tema (Eng):Analysis of traffic conditions at intersection of streets Preradovićeva and Račkog in Novi sad,
Datum odbrane:28.09.2023. 12:30
Mesto odbrane:105 - Kabinet
Komisija

PredsednikMilja Simeunović
Vanredni profesor
MentorVuk Bogdanović
Redovni profesor
ČlanNemanja Garunović
Asistent - dr nauka
 
Student:Miladin Momčilović (SW 16/2019)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Aplikacija za čitanje ličnih karti na programskom jeziku Rust
Tema (Eng):An application for reading ID cards in the Rust programming language
Datum odbrane:28.09.2023. 12:30
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikMilan Vidaković
Redovni profesor
MentorIgor Dejanović
Redovni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Nikola Šormaz (EE 7/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:RF prijemni deo integrisanog radara sa kolom za poništavanje preslušavanja sa predajnikom
Tema (Eng):Radar receiver RF front-end with Tx-to-Rx spillover cancellation circuit
Datum odbrane:28.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikMirjana Damnjanović
Redovni profesor
MentorJelena Radić
Vanredni profesor
ČlanKalman Babković
Vanredni profesor
 
Student:Borko Milivojević (EE 29/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Mikroprocesorska realizacija skalarnog upravljanja elektromotornim pogona sa asinhronom mašinom
Tema (Eng):Microprocessor based digital scalar control of induction motor electric drive
Datum odbrane:28.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikAleksandar Stanisavljević
Docent
MentorVladimir Popović
Docent
ČlanDejan Jerkan
Vanredni profesor
 
Student:Anđela Momčilović (GI 11/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Procena ekološke svesti građana o reciklaži polimernih materijala
Tema (Eng):Assessment of environmental awareness of citizens regarding recycling of polymer materials
Datum odbrane:28.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikŽivko Pavlović
Redovni profesor
MentorMiljana Prica
Redovni profesor
ČlanVesna Gvoić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Nikola Vukadin (ME 39/2019)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uticaj nove regulative na aerodinamičke performanse bolida Formule 1
Tema (Eng):The impact of new regulations to aerodynamics performances of a Formula 1 car
Datum odbrane:28.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:102 - 102
Komisija

PredsednikSlobodan Tašin
Vanredni profesor
MentorMaša Bukurov
Redovni profesor
ČlanSiniša Bikić
Vanredni profesor
 
Student:Petar Surla (MH 15/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena neuronske mreže za detekciju i klasifikaciju audio događaja
Tema (Eng):Artificial neural networks in audio events detection and classification
Datum odbrane:28.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikSrđan Savić
Docent
MentorŽeljko Kanović
Redovni profesor
ČlanMilan Rackov
Vanredni profesor
 
Student:Stefan Ljubinković (PR 146/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Programska rešenja za realizaciju marketing aktivnosti na internetu
Tema (Eng):Software solutions for online marketing activities
Datum odbrane:28.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikDragan Ivetić
Redovni profesor
MentorDunja Vrbaški
Docent
ČlanAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
 
Student:Katarina Milutin (ST 4/2017)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza uslova odvijanja saobraćaja na raskrsnici ulica Nikole Tesle i Svetozara Markovića u Žablju
Tema (Eng):Analysis of traffic condition on intersection Nikola Tesla and Svetozar Markovic in Zabalj
Datum odbrane:28.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVuk Bogdanović
Redovni profesor
MentorMilja Simeunović
Vanredni profesor
ČlanNemanja Garunović
Asistent - dr nauka
 
Student:Nevena Radešić (SW 12/2019)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Optimizacioni problem rutiranja konvencionalnih vozila
Tema (Eng):Optimization problem of routing conventional vehicles
Datum odbrane:28.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:NT415 - NTP-415
Komisija

PredsednikFilip Kulić
Redovni profesor
MentorZoran Jeličić
Redovni profesor
ČlanMirna Kapetina
Vanredni profesor
 
Student:Nikolina Stanišić (I2 38/2022)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Značaj parasocijalnih veza za proces brendiranja u K-pop industriji
Tema (Eng):The importance of parasocial relationships for the branding process in the K-pop industry
Datum odbrane:28.09.2023. 11:30
Mesto odbrane:ITC04 - ITC 004
Komisija

PredsednikDanijela Gračanin
Vanredni profesor
MentorJelena Spajić
Docent
ČlanSaša Petrović
Docent
 
Student:Slobodan Mijailović (PR 70/2017)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija softverskog sistema za simulaciju platforme računarstva u oblaku
Tema (Eng):Implementation of a software system for simulating a cloud computing platform
Datum odbrane:28.09.2023. 11:30
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikDragan Ivetić
Redovni profesor
MentorDunja Vrbaški
Docent
ČlanAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
 
Student:Nikolina Stojičić (ST 90/2018)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza uslova odvijanja saobraćaja sa predlogom mera na raskrsnici Put M4 – Omladinski put/ 25. maj u Prijedoru
Tema (Eng):Analysis of traffic condition with recommendation of measures on intersection M4- Omladinski put/ 25. maj u Prijedoru
Datum odbrane:28.09.2023. 11:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMilja Simeunović
Vanredni profesor
MentorVuk Bogdanović
Redovni profesor
ČlanNemanja Garunović
Asistent - dr nauka
 
Student:Milomir Spajić (E1 87/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Power-signal integrity simulacije elektronskih kola
Tema (Eng):Power and Signal Integrity simulations of the electronic circuits
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikJovan Bajić
Vanredni profesor
MentorMiodrag Brkić
Vanredni profesor
ČlanLaslo Tarjan
Vanredni profesor
 
Student:Milica Injac (E2 69/2022)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Generisanje arhitektonskih osnova uz pomoć modifikovanog genetskog algoritma
Tema (Eng):Generating floor plans using a modified genetic algorithm
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:NT415 - NTP-415
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorMirna Kapetina
Vanredni profesor
ČlanDejan Ecet
Docent
 
Student:Jovana Nikačev (GR 31/2019)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PROJEKAT ČELIČNE KONSTRUKCIJE SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA SA OLIMPIJSKIM BAZENOM
Tema (Eng):Design of recreational steel building with Olympic-size swimming pool
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:104 - 104
Komisija

PredsednikVladimir Mučenski
Vanredni profesor
MentorĐorđe Jovanović
Docent
ČlanAnka Starčev-Ćurčin
Vanredni profesor
 
Student:Ivana Ribar (I2 35/2022)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Istraživanje percepcije korisnika društvenih mreža o kompjuterski generisanim influenserima
Tema (Eng):Research on the perception of users of social networks about computer-generated influencers
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:ITC04 - ITC 004
Komisija

PredsednikDanijela Gračanin
Vanredni profesor
MentorJelena Spajić
Docent
ČlanSaša Petrović
Docent
 
Student:Aleksandar Milošević (M1 17/2021)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Ocenjivanje životnog ciklusa modularnog pribora za obradu poklopca kućišta
Tema (Eng):Life cycle assessment of modular fixture for machining of housing cover
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:114 - Kabinet
Komisija

PredsednikĐorđe Vukelić
Redovni profesor
MentorBoris Agarski
Vanredni profesor
ČlanNenad Simeunović
Redovni profesor
 
Student:Vladimir Kozomora (ME 12/2019)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Metode vizuelizacije strujanja i proračun sile otpora na osnovu šliren fotografije
Tema (Eng):Flow visualization techniques and drag force calculation based on a schliren photograph
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:102 - 102
Komisija

PredsednikSiniša Bikić
Vanredni profesor
MentorMaša Bukurov
Redovni profesor
ČlanSlobodan Tašin
Vanredni profesor
 
Student:Srđan Majstorović (MM 40/2015)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Modelovanje i proračun kofičastog elevatora
Tema (Eng):Modeling and calculation of a bucket conveyor
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:MID5- - MI D5-GAL
Komisija

PredsednikDamir Đaković
Redovni profesor
MentorDragan Živanić
Vanredni profesor
ČlanNikola Ilanković
Asistent-master
 
Student:Marko Matijević (PI 7/2020)
Studijski program:Inženjerski menadžment MBA
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Značaj projektnog kontrolinga u poslovanju uslužnih preduzeća
Tema (Eng):The importance of project controlling in the business of service companies
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:015 - Kancelarija
Komisija

PredsednikVeselin Perović
Redovni profesor
MentorRanko Bojanić
Vanredni profesor
ČlanPlaton Sovilj
Redovni profesor
 
Student:Aleksandra Pavlov (PM 12/2020)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Analiza vratila elektromotora 2.ROKT 280 M-4 primenom metode konačnih elemenata
Tema (Eng):Analysis of the shaft of the electrical motor 2.ROKT 280 M-4 using Finite Element Method
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:110 - Kabinet
Komisija

PredsednikDejan Lukić
Redovni profesor
MentorAleksandar Živković
Vanredni profesor
ČlanMilan Rackov
Vanredni profesor
 
Student:Miloš Pantelić (PR 129/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Testiranje veb aplikacija vizuelnom regresijom
Tema (Eng):Testing web application with visual regression
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanDunja Vrbaški
Docent
 
Student:Lola Ćetojević (RA 212/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Akvizicija energetskih parametara mašine mqtt protokolom u cilju analiziranja i poboljšanja energetske efikasnosti
Tema (Eng):Acquisition of energy parameters of the machine using the mqtt protocol in order to analyze and improve the energy efficiency
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikŽeljko Kanović
Redovni profesor
MentorFilip Kulić
Redovni profesor
ČlanSrđan Vukmirović
Redovni profesor
 
Student:Anastasija Prolić (ST 65/2019)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena sistema kratkotrajnog parkiranja u zoni vrtića u Novom Sadu
Tema (Eng):Parking management in kindergarten zones in Novi Sad
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikJelena Mitrović Simić
Vanredni profesor
MentorVuk Bogdanović
Redovni profesor
ČlanNemanja Garunović
Asistent - dr nauka
 
Student:Tina Stefanović (ST 72/2019)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:SISTEMI ZA PRAĆENJE FIZIOLOŠKOG STANJA VOZAČA TOKOM UPRAVLJANJA VOZILOM
Tema (Eng):Physiological-based Driver Monitoring Systems
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:B4-4 - MI B4-4
Komisija

PredsednikTodor Bačkalić
Redovni profesor
MentorDragan Jovanović
Redovni profesor
ČlanSvetlana Bačkalić
Docent
 
Student:Lenka Brestovački (e1 92/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Snimanje i analiza interferometrijskog šablona na izlazu multimodnog optičkog vlakna primenom Raspberry Pi sistema
Tema (Eng):Imaging and analysis of the interferometric pattern at the output of multimode optical fiber using Raspberry Pi system
Datum odbrane:28.09.2023. 10:40
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikMirjana Šiljegović
Vanredni profesor
MentorJovan Bajić
Vanredni profesor
ČlanBranko Brkljač
Vanredni profesor
 
Student:Tamara Radonić (bi 10/2018)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Predikcija prisustva sindroma policističnih jajnika metodama mašinskog učenja
Tema (Eng):Prediction of polycystic ovary syndrome using machine learning methods
Datum odbrane:28.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:NT125 - NTP-125
Komisija

PredsednikNikša Jakovljević
Vanredni profesor
MentorMilan Sečujski
Redovni profesor
ČlanNikola Simić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Andrijana Vasiljević (I2 48/2022)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Analiza i unapređenje procesa skladištenja u organizaciji „Fer Partner“ d.o.o.
Tema (Eng):Analysis and improvement of the storage process in the organization "Fer Partner" d.o.o.
Datum odbrane:28.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikAco Antić
Redovni profesor
MentorNebojša Brkljač
Docent
ČlanStevan Milisavljević
Redovni profesor
 
Student:Bojan Tojaga (ME 6/2019)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Otkrivanje grube greške merenja pri ispitivanju turbinskog merila protoka tečnog naftnog gasa
Tema (Eng):Detection of outliers when testing a turbine flow meter of liquefied petroleum gas
Datum odbrane:28.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:102 - 102
Komisija

PredsednikMaša Bukurov
Redovni profesor
MentorSiniša Bikić
Vanredni profesor
ČlanSlobodan Tašin
Vanredni profesor
 
Student:Tamara Tegeltija (MH 20/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Sistem za daljinski nadzor i upravljanje Mitsubishi electric didaktičkom maketom
Tema (Eng):System for remote supervision and control of the Mitsubishi electric didactic set
Datum odbrane:28.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:108 - 108
Komisija

PredsednikGordana Ostojić
Redovni profesor
MentorIvana Šenk
Vanredni profesor
ČlanDragana Oros
Vanredni profesor
 
Student:Andrija Stanišić (RA 55/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izazovi u kreiranju interfejsa elektronske trgovine
Tema (Eng):Challenges in creating e-commerce interface
Datum odbrane:28.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanDunja Vrbaški
Docent
 
Student:Bojana Milovanović (ST 34/2018)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRAVA I ODGOVORNOST U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Tema (Eng):RIGHTS AND RESPONSIBILITIES IN TRAFFIC SAFETY
Datum odbrane:28.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:B4-4 - MI B4-4
Komisija

PredsednikTodor Bačkalić
Redovni profesor
MentorDragan Jovanović
Redovni profesor
ČlanSvetlana Bačkalić
Docent
 
Student:Slađana Babić (E1 54/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Karakterizacija fiber-optičkog senzora zakrivljenosti sa osetljivom zonom primenom CCD senzora
Tema (Eng):Characterization of a fiber-optic curvature sensor with sensitive zone using a CCD sensor
Datum odbrane:28.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikMirjana Šiljegović
Vanredni profesor
MentorJovan Bajić
Vanredni profesor
ČlanVladimir Rajs
Vanredni profesor
 
Student:Miodrag Đurđević (G1 23/2015)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Seizmička analiza AB konstrukcije (Pr+5) prema Evrokodu 8
Tema (Eng):Seismic analysis of an RC structure (Pr+5) according to Eurocode 8
Datum odbrane:28.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikVesna Bulatović
Vanredni profesor
MentorAnka Starčev-Ćurčin
Vanredni profesor
ČlanMilena Krklješ
Redovni profesor
 
Student:Milana Vučković (I1 3/2022)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:UNAPREĐENJE SKLADIŠNOG PROSTORA KOMPANIJE „KOVIS BP“
Tema (Eng):IMPROVEMENT OF STORAGE SPACE OF THE COMPANY „KOVIS BP“
Datum odbrane:28.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikAco Antić
Redovni profesor
MentorStevan Milisavljević
Redovni profesor
ČlanNebojša Brkljač
Docent
 
Student:Ksenija Krmpot (IM 51/2019)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uloga interne revizije u unapređenju upravljanja rizicima u visokoškolskim ustanovama u Srbiji
Tema (Eng):The role of internal audit in enhancing risk management in higher education institutions in Serbia.
Datum odbrane:28.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVeselin Perović
Redovni profesor
MentorRanko Bojanić
Vanredni profesor
ČlanJelena Demko-Rihter
Vanredni profesor
 
Student:Zorana Mišković (IM 114/2019)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:ANALIZA LOGISTIČKOG PROCESA TRANSPORTA U KOMPANIJI „TERMOVENT“
Tema (Eng):Analysis of the transport logistic process in the "Termovent" Company
Datum odbrane:28.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:205 - Kabinet
Komisija

PredsednikMilan Mirković
Vanredni profesor
MentorStevan Milisavljević
Redovni profesor
ČlanAndraš Anderla
Vanredni profesor
 
Student:Vladimir Ciro (M1 25/2022)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Razvoj virtuelne mašine alatke sa nelinearnom kinematskom strukturom
Tema (Eng):Development of a virtual machine tool with a non-linear kinematic structure
Datum odbrane:28.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:110 - Kabinet
Komisija

PredsednikMijodrag Milošević
Redovni profesor
MentorSlobodan Tabaković
Redovni profesor
ČlanDarko Stanišić
Vanredni profesor
 
Student:Jovana Teofilski (RA 108/2015)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje nadzorno upravljačkog sistema vertikalne farme
Tema (Eng):Designing the monitoring and control system of a vertical farm
Datum odbrane:28.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:NT408 - NTP-408L
Komisija

PredsednikSrđan Vukmirović
Redovni profesor
MentorFilip Kulić
Redovni profesor
ČlanŽeljko Kanović
Redovni profesor
 
Student:Dušan Stanimirović (RA 173/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kreiranje izazova u igrama tipa lavirinta
Tema (Eng):Creation of challenges for labyrinth type games
Datum odbrane:28.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanDunja Vrbaški
Docent
 
Student:Katarina Knežević (ST 24/2019)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uticaj korona virusa na rad preduzeća u saobraćajnoj delatosti
Tema (Eng):The impact of the corona virus on the work of companies within the transport sector
Datum odbrane:28.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:104 - 104
Komisija

PredsednikPavle Pitka
Vanredni profesor
MentorMilica Miličić
Redovni profesor
ČlanTatjana Kovačević
Asistent - dr nauka
 
Student:Miloš Marković (ST 33/2016)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:EFIKASNOST SISTEMA KAZNENIH BODOVA U SAOBRAĆAJU
Tema (Eng):EFFICIENCY OF THE DEMERIT POINTS SYSTEM IN TRAFFIC
Datum odbrane:28.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:B4-4 - MI B4-4
Komisija

PredsednikTodor Bačkalić
Redovni profesor
MentorDragan Jovanović
Redovni profesor
ČlanSvetlana Bačkalić
Docent
 
Student:Nikolina Tomić (E2 145/2020)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Komparativna analiza performansi sistema Apache Kafka i RabbitMQ
Tema (Eng):Comparative Performance Analysis of Apache Kafka and RabbitMQ
Datum odbrane:28.09.2023. 09:30
Mesto odbrane:NT316 - NTP-316
Komisija

PredsednikSonja Ristić
Redovni profesor
MentorDušan Gajić
Vanredni profesor
ČlanDinu Dragan
Vanredni profesor
 
Student:Deneš Sentmartoni (PR 107/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija observabilnsoti mikroservisne arhitekture onlajn prodavnice
Tema (Eng):Implementation of observability of microservice architecuture online market
Datum odbrane:28.09.2023. 09:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikSrđan Vukmirović
Redovni profesor
MentorSebastijan Stoja
Docent
ČlanBojan Jelačić
Docent
 
Student:Strahinja Eraković (RA 152/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena inverzne kinematike u kreiranju animacije kretanja 3D modela
Tema (Eng):Application of Inverse Kinematics in Creating Animation for 3D Models
Datum odbrane:28.09.2023. 09:30
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanDunja Vrbaški
Docent
 
Student:Mihailo Kojić (ST 101/2014)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PROSTORNA DISTRIBUCIJA STRADANJA PEŠAKA NA PODRUČJU AP VOJVODINE
Tema (Eng):SPATIAL DISTRIBUTION OF PEDESTRIAN CASUALTIES IN THE AREA OF AP VOJVODINA
Datum odbrane:28.09.2023. 09:30
Mesto odbrane:B4-4 - MI B4-4
Komisija

PredsednikTodor Bačkalić
Redovni profesor
MentorDragan Jovanović
Redovni profesor
ČlanSvetlana Bačkalić
Docent
 
Student:Nikola Kolarov (RA 132/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Softverski paket za podršku prodaje u trafikama
Tema (Eng):A Software Package to Support Convenience Stores Sales Operations
Datum odbrane:28.09.2023. 09:15
Mesto odbrane:NT308 - NTP-308
Komisija

PredsednikVladimir Dimitrieski
Docent
MentorMilan Čeliković
Docent
ČlanMarko Vještica
Asistent-master
 
Student:Nikolina Goronić (EE 63/2017)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje i verifikacija "Linear Congruential Generator" hardverskog akceleratora
Tema (Eng):Design and verification of "Linear Congruential Generator" hardware accelerator
Datum odbrane:28.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:NT107 - NTP-107
Komisija

PredsednikPredrag Teodorović
Docent
MentorVuk Vranjković
Vanredni profesor
ČlanMilan Lukić
Docent
 
Student:Vladimir Fabri (I2 82/2021)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Analiza primene fault tolerance mehanizama u mikroservisnim Spring Boot aplikacijama
Tema (Eng):Analysis of the fault tolerance mechanisms usage in microservice based Spring Boot applications
Datum odbrane:28.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikVladimir Mandić
Vanredni profesor
MentorĐorđe Pržulj
Vanredni profesor
ČlanDarko Čapko
Redovni profesor
 
Student:Ana-Marija Karćaš (IT 9/2019)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj softverskog rešenja za upravljanje poslovnim procesom prodaje
Tema (Eng):Development of a software solution for managing the sales business process
Datum odbrane:28.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikAndraš Anderla
Vanredni profesor
MentorBranislav Stevanov
Vanredni profesor
ČlanDušanka Dakić
Asistent-master
 
Student:Jelena Ilić (PR 24/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Migracija monolitnog sistema internet prodavnice na mikroservisnu arhitekturu baziranu na događajima
Tema (Eng):Migration of monolithic system internet store to event-driven microservices architecture
Datum odbrane:28.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikSrđan Vukmirović
Redovni profesor
MentorSebastijan Stoja
Docent
ČlanBojan Jelačić
Docent
 
Student:Marko Đurđević (PR 78/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Šah.NET
Tema (Eng):Chess.NET
Datum odbrane:28.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanDunja Vrbaški
Docent
 
Student:Janoš Baba (RA 73/2010)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRIMENA GENETSKOG ALGORITMA ZA OPTIMIZACIJU AUTONOMNOG PARKIRANJA VOZILA
Tema (Eng):Genetic algorithm in autonomous vehicle parking
Datum odbrane:28.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:NT415 - NTP-415
Komisija

PredsednikMirna Kapetina
Vanredni profesor
MentorŽeljko Kanović
Redovni profesor
ČlanMilan Vrtunski
Asistent sa doktoratom
 
Student:Jovan Mijatović (RA 111/2018)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Autonomno upravljanje vozilima zasnovano na metodama obrade slike
Tema (Eng):Autonomous vehicle control based on image processing methods
Datum odbrane:28.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVojin Ilić
Vanredni profesor
MentorLuka Mejić
Docent
ČlanDarko Stanišić
Vanredni profesor
 
Student:Jelena Stupar (ST 91/2016)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:MERE ZA UPRAVLJANJE BRZINAMA U SAOBRAĆAJU
Tema (Eng):Speed Management Countermeasures
Datum odbrane:28.09.2023. 09:00
Mesto odbrane:B4-4 - MI B4-4
Komisija

PredsednikTodor Bačkalić
Redovni profesor
MentorDragan Jovanović
Redovni profesor
ČlanSvetlana Bačkalić
Docent
 
Student:Milica Savić (RA 99/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Sofverski paket za podršku evidencije kulinarskih recepata
Tema (Eng):A Software Package to Support Culinary Recipes Records
Datum odbrane:28.09.2023. 08:45
Mesto odbrane:NT308 - NTP-308
Komisija

PredsednikVladimir Dimitrieski
Docent
MentorMilan Čeliković
Docent
ČlanMarko Vještica
Asistent-master
 
Student:Nebojša Pilipović (E1 55/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Razvoj Python veza, biblioteke i korisničke aplikacije za upravljanje hardverskim akceleratorom konvolucionih neuronskih mreža
Tema (Eng):Development of Python bindings, library and user application for controlling a convolutional neural network hardware accelerator
Datum odbrane:28.09.2023. 08:30
Mesto odbrane:NT107 - NTP-107
Komisija

PredsednikVuk Vranjković
Vanredni profesor
MentorPredrag Teodorović
Docent
ČlanMirko Raković
Vanredni profesor
 
Student:Sara Poparić (E2 92/2022)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Razvoj responzivne veb aplikacije za podršku radu nacionalnog saveza za konjički sport
Tema (Eng):Development of a responsive web application to support the work of the National Association for Equestrian Sports
Datum odbrane:28.09.2023. 08:30
Mesto odbrane:NT316 - NTP-316
Komisija

PredsednikSonja Ristić
Redovni profesor
MentorDinu Dragan
Vanredni profesor
ČlanDušan Gajić
Vanredni profesor
 
Student:Tara Kovačević (IM 7/2019)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Doprinos kompanija održivom razvoju prikazan kroz primer DM drogerijskog lanca
Tema (Eng):Companies' contribution to sustainable development illustrated by the example of DM drugstore chain
Datum odbrane:28.09.2023. 08:30
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikDanijela Gračanin
Vanredni profesor
MentorBojan Lalić
Redovni profesor
ČlanMilena Savković
Asistent-master
 
Student:Cvijetin Glišić (PR 137/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija mikroservisne arhitekture talent acquisition aplikacije oslanjajući se na mikroservisne šasije
Tema (Eng):Implementation of microservices architecture of talent acquisition application, using microservices chassis
Datum odbrane:28.09.2023. 08:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikSrđan Vukmirović
Redovni profesor
MentorSebastijan Stoja
Docent
ČlanBojan Jelačić
Docent
 
Student:Bogdan Davinić (RA 153/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Grafičko okruženje za simulaciju instrument table automobila
Tema (Eng):Graphic Environment for Automobile Instrument Panel Simulation
Datum odbrane:28.09.2023. 08:30
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanDunja Vrbaški
Docent
 
Student:Marko Ristić (ST 14/2019)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:UTICAJNI FAKTORI NA PONAŠANJE VOZAČA U SAOBRAĆAJU
Tema (Eng):INFLUENCING FACTORS ON THE DRIVERS BEHAVIOR
Datum odbrane:28.09.2023. 08:30
Mesto odbrane:B4-4 - MI B4-4
Komisija

PredsednikTodor Bačkalić
Redovni profesor
MentorDragan Jovanović
Redovni profesor
ČlanSvetlana Bačkalić
Docent
 
Student:Dušan Janošević (RA 177/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Softverski paket za podršku rada prodavnice tastatura i delova za tastature
Tema (Eng):A Software Package to Support Keyboard and Keyboard Parts Store Operations
Datum odbrane:28.09.2023. 08:15
Mesto odbrane:NT308 - NTP-308
Komisija

PredsednikVladimir Dimitrieski
Docent
MentorMilan Čeliković
Docent
ČlanMarko Vještica
Asistent-master
 
Student:Jovan Ivošević (E2 7/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Pogon za vizuelizaciju animiranih 3D modela
Tema (Eng):3D animated model viewing engine
Datum odbrane:28.09.2023. 08:00
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikDunja Vrbaški
Docent
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanIvana Vasiljević
Docent
 
Student:Milorad Marković (PR 39/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija mikroservisne arhitekture onlajn biblioteke oslanjajući se na mikroservisne šasije
Tema (Eng):Implementation of microservices architecture for an online library relying on microservices chassis
Datum odbrane:28.09.2023. 08:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikSrđan Vukmirović
Redovni profesor
MentorSebastijan Stoja
Docent
ČlanBojan Jelačić
Docent
 
Student:Filip Stefanov (RA 102/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Automatizovano odgovaranje na pitanja nad TriviaQA skupom podataka
Tema (Eng):Question answering system on the TriviaQA dataset
Datum odbrane:28.09.2023. 08:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikJelena Slivka
Vanredni profesor
MentorAleksandar Kovačević
Redovni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Aleksa Tomanović (ST 64/2018)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:UTICAJ MULTITASKINGA U VOŽNJI NA BEZBEDNOST UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM
Tema (Eng):THE EFFECT OF MULTITASKING WHILE DRIVING ON THE SAFETY OF DRIVING A MOTOR VEHICLE
Datum odbrane:28.09.2023. 08:00
Mesto odbrane:B4-4 - MI B4-4
Komisija

PredsednikTodor Bačkalić
Redovni profesor
MentorDragan Jovanović
Redovni profesor
ČlanSvetlana Bačkalić
Docent
 
Student:Nikola Večić (II 63/2018)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacije lean koncepta u prozvodnom sistemu
Tema (Eng):Implementation of the lean concept in the production system
Datum odbrane:27.09.2023. 18:00
Mesto odbrane:004 - Kabinet
Komisija

PredsednikStevan Stankovski
Redovni profesor
MentorMilovan Lazarević
Redovni profesor
ČlanGordana Ostojić
Redovni profesor
 
Student:Dragan Mirković (SW 41/2019)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Čista mikroservisna arhitektura: teorija i primjena na .NET-u
Tema (Eng):Clean Microservices Architecture: Theory and Application in .NET
Datum odbrane:27.09.2023. 18:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikGoran Sladić
Redovni profesor
MentorGordana Milosavljević
Redovni profesor
ČlanMiroslav Zarić
Vanredni profesor
 
Student:Katarina Radišić (SW 21/2015)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Mobilna aplikacija za praćenje ishrane i treninga — Food Diary
Tema (Eng):Mobile application for diet and workout tracking — Food Diary
Datum odbrane:27.09.2023. 17:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikGoran Sladić
Redovni profesor
MentorGordana Milosavljević
Redovni profesor
ČlanMiroslav Zarić
Vanredni profesor
 
Student:Branka Kljajić (RA 62/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija sistema za podršku proizvodnog preduzeća korišćenjem Mendix platforme
Tema (Eng):Implementation of a manufacturing company support system using the <eng>Mendix</eng> platform
Datum odbrane:27.09.2023. 17:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikGoran Sladić
Redovni profesor
MentorGordana Milosavljević
Redovni profesor
ČlanMiroslav Zarić
Vanredni profesor
 
Student:Bojana Zekanović (RA 199/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija podsistema za nabavku u okviru proizvodnog preduzeća
Tema (Eng):Implementation of the procurement subsystem within the manufacturing company
Datum odbrane:27.09.2023. 16:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikGoran Sladić
Redovni profesor
MentorGordana Milosavljević
Redovni profesor
ČlanMiroslav Zarić
Vanredni profesor
 
Student:Milina Bučko (RA 234/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje i implementacija podsistema prodaje za potrebe proizvodnog preduzeća
Tema (Eng):Design and implementation of a sales subsystem for a manufacturing company
Datum odbrane:27.09.2023. 16:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikGoran Sladić
Redovni profesor
MentorGordana Milosavljević
Redovni profesor
ČlanMiroslav Zarić
Vanredni profesor
 
Student:Ana Čadovski (E2 155/2020)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Implementacija XMPP BOSH protokola u okviru TR-069 klijenta
Tema (Eng):Integration of XMPP BOSH protocol in the TR-069 client
Datum odbrane:27.09.2023. 15:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMiroslav Popović
Redovni profesor
MentorIlija Bašičević
Redovni profesor
ČlanPredrag Teodorović
Docent
 
Student:Anja Tanović (E1 41/2022)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Implementacija paralelnog k-means algoritma za klasifikaciju cifara upotrebom OpenMP i MPI biblioteka
Tema (Eng):Parallel k-means algorithm implementation for digit classification using OpenMP and MPI libraries
Datum odbrane:27.09.2023. 14:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvan Mezei
Vanredni profesor
MentorVuk Vranjković
Vanredni profesor
ČlanIlija Bašičević
Redovni profesor
 
Student:Jana Janković (E1 39/2022)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Implementacija protokola za koherentnost keš memorije
Tema (Eng):Implementation of cache coherence protocol
Datum odbrane:27.09.2023. 14:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvan Mezei
Vanredni profesor
MentorVuk Vranjković
Vanredni profesor
ČlanIlija Bašičević
Redovni profesor
 
Student:Kristina Fodor (I2 10/2019)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Ljudski resursi kao biznis partner u poslovanju
Tema (Eng):Human resources as a business partner in organizacion
Datum odbrane:27.09.2023. 14:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
MentorLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
ČlanJelisaveta Šafranj
Redovni profesor
 
Student:Anastasija Šušak (A7 66/2022)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:IDEJNI PROJEKAT „BENEATH“ - STANOVANJE ISPOD POVRŠINE ZEMLJE
Tema (Eng):CONCEPTUAL PROJECT “BENEATH” – UNDERGROUND LIVING
Datum odbrane:27.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:402B - AH1B
Komisija

PredsednikMiodrag Žigić
Vanredni profesor
MentorDejan Ecet
Docent
ČlanIvana Miškeljin
Vanredni profesor
 
Student:Jovan Rajčević (EE 76/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Određivanje parametara asinhronih mašina primenom metode konačnih elemenata
Tema (Eng):Determining the parameters of induction machines using the finite element method
Datum odbrane:27.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikAleksandar Stanisavljević
Docent
MentorDejan Jerkan
Vanredni profesor
ČlanVladimir Popović
Docent
 
Student:Jelena Erdeljan (V2 3/2020)
Studijski program:Matematika u tehnici
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Uslovni heteroskedastični modeli za procenu volatilnosti vremenskih serija
Tema (Eng):Conditional heteroskedastic models for time series volatility estimation
Datum odbrane:27.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikLjubo Nedović
Vanredni profesor
MentorJelena Ivetić
Vanredni profesor
ČlanVladimir Đaković
Vanredni profesor
 
Student:Aleksandar Ignjatijević (E2 12/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Razvoj i postavljanje blokčejn-baziranog distribuiranog sistema za ocenjivanje studenata
Tema (Eng):Development and Depolyment of a Blockchain-based Distributed System for Grading of Assignments
Datum odbrane:27.09.2023. 12:30
Mesto odbrane:NT316 - NTP-316
Komisija

PredsednikNebojša Ralević
Redovni profesor
MentorDušan Gajić
Vanredni profesor
ČlanDinu Dragan
Vanredni profesor
 
Student:Mila Radojević (EE 2/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analitički i numerički pristup analizi tranzijentnih pojava kod sinhronih mašina
Tema (Eng):Analytical and numerical approach to the analysis of transient phenomena in synchronous machines
Datum odbrane:27.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:NT208 - NTP-208
Komisija

PredsednikDuško Bekut
Redovni profesor
MentorDejan Jerkan
Vanredni profesor
ČlanNikola Vukajlović
Docent
 
Student:Kristina Papić (I2 3/2022)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Analiza dimenzija timske efektivnosti na primeru IT kompanije
Tema (Eng):Dimensions of team effectiveness - Case study in IT organization
Datum odbrane:27.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
MentorJelena Ćulibrk
Vanredni profesor
ČlanJelisaveta Šafranj
Redovni profesor
 
Student:Čongor Varkulja (IM 13/2019)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena SMA indikatora u funkciji determinisanja pojave kriznih stanja
Tema (Eng):Application of the SMA indicator in the function of determining the occurrence of crisis
Datum odbrane:27.09.2023. 11:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNebojša Ralević
Redovni profesor
MentorVladimir Đaković
Vanredni profesor
ČlanJelena Borocki
Redovni profesor
 
Student:Anja Došen (I2 140/2020)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Uticaj kulture organizacije na ponašanje zaposlenih
Tema (Eng):The influence of organizational culture on the behavior of empoyees
Datum odbrane:27.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
MentorLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
ČlanJelisaveta Šafranj
Redovni profesor
 
Student:Anđela Pantović (SP 12/2019)
Studijski program:Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:QR KOD U SAOBRAĆAJU
Tema (Eng):QR CODE IN TRAFFIC
Datum odbrane:27.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSlaviša Dumnić
Docent
MentorĐorđije Dupljanin
Docent
ČlanSiniša Sremac
Vanredni profesor
 
Student:Stefan Roganović (IM 59/2015)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Globalni trendovi u korporativnoj društvenoj odgovornosti i održivom poslovanju
Tema (Eng):Global Trends in Corporate Social Responsibility and Sustainable Business
Datum odbrane:27.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Đaković
Vanredni profesor
MentorAndrea Okanović
Vanredni profesor
ČlanAleksandar Vekić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Milka Galić (IM 68/2013)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:FAKTORI MOTIVACIJE ZA RAD ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJI
Tema (Eng):Work motivation of employees in organization
Datum odbrane:27.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
MentorLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
ČlanJelisaveta Šafranj
Redovni profesor
 
Student:Ilija Krupljanin (GG 24/2017)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uspostavljanje 1D geodetske mreže primenom metode geometrijskog nivelmana za potrebe praćenja sleganja objekta na potesu Donje Sajlovo, Novi Sad
Tema (Eng):Establishment of a 1D geodetic network using method of geometric leveling for purposes of monitoring the subsidence of buildings on the stretch of Donje Sajlovo, Novi Sad
Datum odbrane:27.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:108 - 108
Komisija

PredsednikGoran Marinković
Vanredni profesor
MentorMarko Marković
Docent
ČlanMehmed Batilović
Docent
 
Student:Stefan Radivojević (ZR 9/2017)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite na radu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kompozitini materijali za zaštitu od nuklearnog zračenja
Tema (Eng):Composite materials for protection against nuclear radiation
Datum odbrane:27.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMiodrag Višković
Docent
MentorDragana Štrbac
Redovni profesor
ČlanBojana Zoraja
Asistent - dr nauka
 
Student:Dragana Žabaljac (IT 45/2018)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Internet prezentacija kao ključ uspeha modernog poslovanja
Tema (Eng):Web presentation as the key to the success of modern business
Datum odbrane:27.09.2023. 08:30
Mesto odbrane:203 - Kabinet
Komisija

PredsednikAndraš Anderla
Vanredni profesor
MentorSrđan Sladojević
Vanredni profesor
ČlanMarko Arsenović
Docent
 
Student:Dajana Mišević (PR 3/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena Cosmos blokčejn tehnologije i OAuth2.0 protokola za siguran prenos novca u web aplikaciji
Tema (Eng):Application of Cosmos blockchain technology and OAuth2.0 protocol for secure money transfer in web application
Datum odbrane:26.09.2023. 18:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMilan Gavrić
Docent
MentorErvin Varga
Vanredni profesor
ČlanAleksandar Bošković
Docent
 
Student:Teodora Jonuzović (SA 2/2019)
Studijski program:Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Idejno rešenje scenske arhitekture za jedno prosečno mesto
Tema (Eng):Conceptual Design of Scene Achitecture for an Average Place
Datum odbrane:26.09.2023. 16:00
Mesto odbrane:SCEN - Scenska laboratorija
Komisija

PredsednikRadivoje Dinulović
Redovni profesor iz polja umetnosti
MentorSlađana Milićević
Docent
ČlanTatjana Dadić-Dinulović
Redovni profesor iz polja umetnosti
 
Student:Teodora Gašević (SA 18/2015)
Studijski program:Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Idejno rešenje prostora Paviljona emocija
Tema (Eng):The Conceptual Design of the Emotion Pavilion
Datum odbrane:26.09.2023. 15:00
Mesto odbrane:SCEN - Scenska laboratorija
Komisija

PredsednikSanja Maljković
DOCENT IZ POLJA UMETNOSTI
MentorSlađana Milićević
Docent
ČlanRadivoje Dinulović
Redovni profesor iz polja umetnosti
 
Student:Andrea Zobec (A5 3/2020)
Studijski program:Scenska arhitektura i dizajn
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Atlas letnjeg raspusta
Tema (Eng):Atlas of Summer Brake
Datum odbrane:26.09.2023. 14:00
Mesto odbrane:SCEN - Scenska laboratorija
Komisija

PredsednikVladimir Ilić
DOCENT IZ POLJA UMETNOSTI
MentorRadivoje Dinulović
Redovni profesor iz polja umetnosti
ČlanSonja Pejić
Vanredni profesor
 
Student:Aleksandra Mandić (AU 42/2018)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Idejno rešenje hibridnog programa u Novom Sadu
Tema (Eng):Conceptual solution of the hybrid program in Novi Sad
Datum odbrane:26.09.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikRadomir Kojić
DOCENT IZ POLJA UMETNOSTI
MentorJelena Atanacković-Jeličić
Redovni profesor
ČlanDejan Ecet
Docent
 
Student:Nikola Stojadinović (A5 7/2021)
Studijski program:Scenska arhitektura i dizajn
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Putovanje kroz nigdinu
Tema (Eng):Journey through nowhere
Datum odbrane:26.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:SCEN - Scenska laboratorija
Komisija

PredsednikSlađana Milićević
Docent
MentorTatjana Dadić-Dinulović
Redovni profesor iz polja umetnosti
ČlanJelena Vladušić
DOCENT IZ POLJA UMETNOSTI
 
Student:Luka Vučković (SW 47/2013)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena mobilnosti kao servisa za unapređenje javnog prevoza kroz koncept digitalnih blizanaca
Tema (Eng):Application of mobility as a service for the improvement of public transport through the concept of digital twins
Datum odbrane:25.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:406 - Kancelarija
Komisija

PredsednikGoran Savić
Vanredni profesor
MentorMilan Segedinac
Vanredni profesor
ČlanJelena Slivka
Vanredni profesor
 
Student:Vlada Pemac (IN 19/2017)
Studijski program:Informacioni inženjering
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uporedna analiza tržišne vrednosti kapitala proizvođača električnih automobila
Tema (Eng):Comparative analysis of the market value of electric car companies
Datum odbrane:22.09.2023. 12:30
Mesto odbrane:308 - Kabinet
Komisija

PredsednikMladen Radišić
Redovni profesor
MentorDušan Dobromirov
Redovni profesor
ČlanMiroslav Ferenčak
Docent
 
Student:Petar Ilić (IN 50/2017)
Studijski program:Informacioni inženjering
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Finansijska analiza auto kompanija na fosilna goriva
Tema (Eng):Financial analysis of fossil fuel car companies
Datum odbrane:22.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:308 - Kabinet
Komisija

PredsednikMladen Radišić
Redovni profesor
MentorDušan Dobromirov
Redovni profesor
ČlanMiroslav Ferenčak
Docent
 
Student:Nikola Maksimović (MP 52/2019)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Mogućnosti primene tehnologije termoformiranja u oblasti stomatologije
Tema (Eng):Potential applications of thermoforming technology in dentistry
Datum odbrane:21.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:D4-D - MI D4-D
Komisija

PredsednikMilovan Lazarević
Redovni profesor
MentorMladomir Milutinović
Vanredni profesor
ČlanMarko Vilotić
Vanredni profesor
 
Student:Zorana Radović (PI 8/2021)
Studijski program:Inženjerski menadžment MBA
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Timska efektivnost
Tema (Eng):Team effectiveness
Datum odbrane:11.09.2023. 12:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
MentorLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
ČlanAna Nešić Tomašević
Vanredni profesor
 
Student:Milan Subašić (MH 35/2014)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primer višenamenskog uređaja - pametni ventilator
Tema (Eng):An example of a multifunctional device - a smart fan
Datum odbrane:08.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVuk Vranjković
Vanredni profesor
MentorRastislav Struharik
Redovni profesor
ČlanMirko Raković
Vanredni profesor
 
Student:Marko Kuzmanović (II 74/2019)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:STANDARDIZACIJA RADA I ODRŽAVANJA PORTALA STUDENTSKOG PREDUZEĆA
Tema (Eng):STANDARDIZATION OF WORK AND MAINTENANCE OF STUDENT ENTERPRISE PORTAL
Datum odbrane:28.10.2022. 10:00
Mesto odbrane:004 - Kabinet
Komisija

PredsednikNemanja Tasić
Vanredni profesor
MentorMilovan Lazarević
Redovni profesor
ČlanNenad Medić
Docent