ванр. проф. др Владимир Раденковић


Недостаје слика

др Владимир Раденковић

Ванредни професор


Телефон021/485-2194
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 303

Од 02.02.1981.-14.07.1981. Југодент-ФАЈ Нови Сад, Инжењер Од 15.07.1981.-29.10.1991. РТВ Нови Сад, Инжењер техничког вођства, Руководилац тонске службе у студијској техници телевизије Од 01.02.1993.-31.12.1993. Микронова Нови Сад, Инжењер Од 01.01.1994. – 2006. РТС-РТВ Нови Сад, Руководилац мобилне технике радија, Руководилац развоја у сервису телевизије, Инжењер специјалиста Од 2006. ФТН Нови Сад Доцент УНО ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ, ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ (ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ У МЕДИЈИМА)

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор10.02.2011.01.01.2016.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент01.11.2006.01.01.2011.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент01.04.2006.01.10.2006.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Стручни сарадник-Лаборант10.02.2016.01.11.2016.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Простирање светлосних импулса по опти;ким водовима

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1980

Морфолошки филтри и њихова примена у дигиталној обради статичке слике

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1996

Прилог реализацији алгоритама морфолошких филтара у физичкој архитектури са ограниченим ресурсима

Докторат

Рачунарске науке

Факултет техничких наука

2005

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуRadenković V., : Business practices in corporations of radio and television cable distribution programmes in Serbia, Journal for East European Management Studies (JEEMS), 2010, Vol.15, Issue 3, pp. 260-272, ISSN 0949-6181
(М23) Рад у међународном часописуRadenković, V., Radenković, M., Engus, K. (2010). Media and Social Responsible Business-A Serbian Model, African Journal of Business Management Vol.4 (15), November, 2010
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниN. Teslić, V. Radenković, S. Crnogorac, Camera Object Tracking Fast Algorithm Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems ( ACIVS 2003) Ghent Belgium 2003., pp 188-193.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Dubravko Ćulibrk, Vladimir Radenković: Enhancing Video Object Segmentation Results Through Biologically Inspired Postprocessing, Daniel Socek TELSIKS 2007 Niš
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниThe Media Supporting an Integrated Economic Performance, Биљана Ратковић Његован, Владимир Раденковић, International Scientific Conference on Industrial System-IS 08, Нови Сад: 02-03 Октобар, 2008, стр. 715- 722, УДК: 685.5(082), ИСБН 978-86-7892-135-3.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPIP-A New Adaptive Filter for Noise Suppression in Still Images, V. Milošević, V. Crnojević, V. Radenković, V. Šenk, Facta Universitatis Series: Electronics and Energetics vol. 10, No. 1 (1997), 139-152.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаV. Radenkovic, M. Temerinac, N. Teslic, M. Popovic: A Noise Reduction Algorithm Suitable for Hardware Implementation, JRE- Journal of Radio Electronics N10 Okt. 2003.
(М52) Рад у часопису националног значајаRatković Njegovan, B., Radenković, V., (2010), Management in the Public Broadcasting Service: The reasons for a change of strategy, International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol.1 No 2, 2010, pp. 69-76, ISSN 2217-2661
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниФилтрирање импулсног шума: АМФ и РАМФ, В. Црнојевић, В. Милошевић, В. Шенк, В. Раденковић, ДОГС 1998, стр. 136-139.
(М52) Рад у часопису националног значајаReal-Time Human Face Tracking with an Active Camera using Block Matching Technique, N. Teslić, V. Radenković, D. Kukolj, M. Popović, Electronics, vol. 7, no. 2, December 2003, Banjaluka, pp. 124-128.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНови поступак за повећање квалитета морфолошких филтара у обради статичке слике, В. Раденковић, В. Милошевић, В. Црнојевић, ЕТРАН, 1996, стр. 275-278.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМорфолошки поступак за повећање оштрине филтриране слике истицањем ситних детаља, В. Раденковић, ЕТРАН, 1997, стр. 264-267.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЈедно решење морфолошки модификованог медиан филтра за редукцију шума у ТВ слици, М. Николић, В. Раденковић, М. Катона, З. Марчета, Н. Теслић, ТЕЛФОР Београд 2004.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниОператор за повећање контраста статичке слике, В. Раденковић, В Милошевић, ДОГС 1998, стр. 160-162.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБрзи алгоритам за праћење објекта помоћу камере, Н. Теслић, В. Раденковић, С. Црногорац, ЕТРАН 2003.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПримена морфолошких филтара за редукцију импулсног шума у статичкој слици, В. Раденковић, В. Милошевић, ЕТРАН, 1995, стр. 250-252.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметРадио и телевизијска продукција, Раденковић Владимир, Нови Сад, ФТН-Издаваштво, 2008. 143стр., УДК: 654.17/.19(075.8), ИСБН 978-86-7892-139-1.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdaptive Soft Decision Median Filter, V. Crnojević, V. Milošević, V. Radenković, V. Šenk, TELSIKS 1997, str. 203-206.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMedia Education – a Path for Acquiring Competences, Владимир Раденковић, Технологија, Информатика и Образовање за друштво учења и знања, Пети међународни симпозијум ТИО5, Нови Сад, 19.-20. јун 2009.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCamera Real-Time Human Tracking, Н. Теслић,В. Раденковић, Д. Кукољ, М. Поповић MIPRO 2004 Опатија, Croatia, pp.130-134
(М52) Рад у часопису националног значајаРаденковић, В., Баровић, В. (2010), Телевизија у времену Интернета, ЛИНК, бр.90-92. година ИX стр. 20-21, УДК: 654.19
(М52) Рад у часопису националног значајаРаденковић, В. (2010), Дигитална телевизија-медиј без медија, ЛИНК, бр.93.стр. 50-51, УДК: 654.197:004.9.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПроизводни системи, организација и менаџмент10.02.2011.
ДоцентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука30.03.2006.