Предмет: Пословна интелигенција и системи складишта података у инфраструктурним системима (17 - ESI087)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областПримењено софтверско инжењерство
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 30.07.2017..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Пројектовање база податакадада
Увод у базе податакадада
Специјалистичко образовање студената у области развоја data warehouse (DW) система и њихове примене у области пословне интелигенције, односно софтверске подршке стратешког и тактичког менаџмента организационих система. Овладавање алгоритмима и техникама истраживања података у области информационих система и система за подршку одлучивању.
Стицање вештина и знања, неопходних за пројектовање и реализацију система пословне интелигенције и складишта података у индустријском и пословном домену. Стављање DW система у функцију информационих система и система за подршку одлучивања.
Карактеристике, задаци и области примене ДW система у електроенергетици. Стратешка анализа организационих система у функцији развоја DW система и система пословне интелигенције. Планирање развоја DW система. Општа методологија пројектовања DW система. Општа архитектура DW система. Корпоративни DW системи и Data Mart системи. Општа структура и пројектовање шеме базе података за DW системе. Методе и технике иницијалног пуњења и накнадног освежавања DW базе података. Издвајање, трансформисање и пуњење подацима DW базе података – ETL процес. Генерисање агрегираних података у DW базама података. Механизми система за управљање базама података, намењени за подршку имплементације DW система. Обезбеђење перформантности рада DW система. Системи за подршку одлучивању. OLAP анализе података и алати. Технике и алати за креирање извештаја. Технике и алати за истраживање података у DW системима. Примена у софтверском моделу инфраструктурног система. Преглед алгоритама и модел података у инфраструктурним системима. Нумерички прорачуни у инфраструктурним системима.
Настава се изводи у облику предавања, аудиторних и рачунарских вежби (у рачунарској лабораторији) и консултација. Током целокупног процеса извођења наставе, студенти се подстичу на интезивну комуникацију, критичко резоновање, самостални рад и активан однос према процесу наставе. Услов за добијање потписа и излазак на завршни испит представља извршење свих предиспитних обавеза, у минималном износу од 30 поена.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
William H. InmonBuilding The Data Warehouse, 3rd Edition2002John Wiley & Sons, Inc, USAЕнглески
Ralph Kimball, Margy Ross The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, 2nd Edition2002John Wiley and Sons, Inc.Енглески
Matteo Golfarelli, Stefano RizziData Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies2009McGraw-Hill, USAЕнглески
A.Murray, T.GrubesicCritical Infrastructure - Reliability and Vulnerability2007SpringerЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Сложени облици вежбидада15.00
Сложени облици вежбидада10.00
Предметни(пројектни)задатакдада15.00
Предметни пројекатдада30.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Димитриески др Владимир
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Стоја Себастијан
Доцент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Пајић Зоран
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Петровић Никола
Асистент

Рачунарске вежбе