Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Паметне дистрибутивне мреже22000.005
Дистрибуирани електроенергетски ресурси22000.005
Изборна позиција 122000.005
Изборна позиција 22-31-20-10-10.005
Изборна позиција 32-30-20-200.005
Изборна позиција 42-320-100.005

Година: 1, Семестар: Летњи

Изабрана поглавља из електроенергетике40040.009
Стручна пракса - летњи00006.004
Мастер рад - студијски истраживачки рад000120.0012
Мастер рад - израда и одбрана00004.005
 Документа