Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Стрезоски др Владимир
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Моделовање у електроенергетици220005
Специјализовани софтвери у електроенергетици320005
Менаџмент системи у електроенергетици - ЕМС и ДМС220005
Изборни предмет 1330005
Изборни предмет 2320005
Изборни предмет 3220005

Година: 1, Семестар: Летњи

Изабрана поглавља из електроенергетике400409
Стручна пракса - летњи000064
Мастер рад - студијски истраживачки рад00012012
Мастер рад - израда и одбрана000045
 Документа